Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En ny strategi för att sätta kulturen i fokus i de internationella förbindelserna

Bryssel den 8 juni 2016

Den strategi som antagits idag ligger i linje med kommissionens prioritering om att göra EU till en starkare aktör globalt. Kulturen kan spela en viktig roll för att stärka internationella partnerskap.

Strategin för internationella kulturella förbindelser läggs fram av kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Målet är att uppmuntra kulturellt samarbete mellan EU och dess partnerländer, och att gynna en världsordning som bygger på fred, rättssäkerhet, yttrandefrihet, ömsesidig förståelse och respekt för grundläggande värden.

– Kulturen måste vara en del av utrikespolitiken, säger EU:s utrikesrepresentant och vice ordförande Federica Mogherini. Kulturen är ett kraftfullt medel för att bygga broar mellan människor, särskilt unga, och skapa ömsesidig förståelse. Den kan också vara en motor för den ekonomiska och sociala utvecklingen. När vi står inför gemensamma utmaningar kan kulturen hjälp oss alla, i Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien, att bekämpa radikaliseringen och bygga en allians mot dem som försöker splittra oss. Därför måste kulturdiplomatin vara central i våra kontakter med omvärlden.

– Kulturen är en dold juvel i utrikespolitiken, lägger EU:s kommissionär för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, Tibor Navracsics till. Den bidrar till samtal och förståelse. Därför är kulturen så viktig för långsiktiga förbindelser med länder i olika delar av världen – den betyder mycket för att EU ska kunna bli en starkare aktör i världen.

EU:s kommissionär för internationellt samarbete och utveckling, Neven Mimica, och kommissionären för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingarna, Johannes Hahn, ser positivt på strategin som en uppföljning till 2030 Agenda där globalt medborgarskap, kulturell mångfald och dialogen mellan kulturer nämns som övergripande principer för en hållbar utveckling och för EU:s grannskaps- och utvidgningspolitik.

Kulturen kan spela en viktig roll i EU:s utrikespolitik. Kulturellt samarbete förebygger stereotypa föreställningar och fördomar eftersom dialog, tolerans, värdighet och ömsesidig respekt gynnas. En dialog mellan olika kulturer kan bidra till att förebygga konflikter och underlätta försoning både inom och mellan länder. Kulturen kan vara en del i svaret på hur man ska lösa globala problem som flyktingars integrering, våldsam radikalisering och hoten mot världens kulturarv. Kulturen kan också vara ett sätt att förbättra samhället och ekonomin både i och utanför EU.

I det meddelande som kommissionen lägger fram idag föreslår man en strategi för djupare och mer verkningsfulla internationella kulturella förbindelser och en ny samarbetsmodell för medlemsstaterna, nationella kulturinstitut, privata och offentliga aktörer i EU och partnerländerna, som ökar möjligheterna, skapar mer samverkan och maximerar de samhällsekonomiska fördelarna.

Kulturen blir alltmer en drivkraft för den ekonomiska tillväxten, inte bara i den traditionella kultursektorn utan framför allt i de kulturella och kreativa näringarna, små och medelstora företag och inom turismen. Därför är samverkan med andra områden så viktig. Såväl den offentliga som den privata sektorn och civilsamhället måste engageras i större utsträckning.

Kulturen spelar en viktig roll även på kommunal nivå. Allmänheten, staten och kulturaktörer är alla en viktig resurs för kommunerna och för nya marknadsmöjligheter.

På så sätt överensstämmer kommissionens förslag med punkt 9 i Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer från 2014 och med EU:s globala strategi som utrikesrepresentanten håller på att utarbeta. Kommissionen har tidigare meddelat att den tänker föreslå Europaparlamentet och rådet att 2018 blir ett europeiskt kulturarvsår.

Bakgrund

Kultur i EU:s utrikespolitik är en av de tre byggstenarna i den europeiska kulturagendan (2007). Att utarbeta en strategi på det här området har prioriterats i rådets arbetsplaner för kultur sedan 2011. Ett stort steg framåt togs med Europaparlamentets förberedande åtgärd för kultur i de yttre förbindelserna (2013–2014), där man framhöll kulturens potential i EU:s utrikespolitik och betonade att EU och EU-länderna har mycket att vinna på att samordna sin kulturdiplomati.

EU har redan finansierat många kulturella och kreativa projekt, t.ex. nätverk mellan kreativitetscentrum, programmet Kultur+ för länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och olika program som stödjer kulturpolitisk styrning och främjar utbytet mellan olika kulturer. Programmet Kreativa Europa är öppet även för alla EU:s grannskaps- och utvidgningsländer. EU:s delegationer ordnar regelbundet kulturdiplomatiska aktiviteter och i EU:s utvecklingssamarbete har kultur och kulturarv länge ingått (t.ex. återställande av historiska dokument i Timbuktu, Mali). EU:s stöd till Anna Lindhs stiftelse i det södra Medelhavsområdet är ett annat bra exempel på hur kulturen påverkar EU:s utrikespolitik. Programmet Young Arab Voices (nu utvidgat till Euromed-regionen) fördjupar till exempel utbytet mellan unga ledare och företrädare för civilsamhället och tar fram motbudskap mot extremism och våldsam radikalisering. Ett annat exempel är EU:s stöd till Unesco och lokala aktörer i Syrien som arbetar med att bevara kulturarvet och förhindra smuggling av kulturföremål. Kulturprogrammet inom det östra partnerskapet stödjer kulturella och kreativa näringar som bidrar till en hållbar humanitär, social och ekonomisk utveckling. Samtidigt bedrivs projektet Community-Led Urban Strategies in Historic Towns, som handlar om att använda kulturarvet för att stimulera den sociala och ekonomiska utvecklingen i nio historiska städer i Armenien, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina.

Inom Horisont 2020 ger EU stöd till kulturdiplomatiforskning och kulturarvsverksamhet genom internationella tvärvetenskapliga projekt. Nu utarbetar man, till stöd för partnerländer i olika delar av världen, framtidens program som handlar om att främja kulturella och kreativa näringar och gynna utbyten mellan olika kulturer.

En plattform för kulturdiplomati med fokus på strategiska länder inrättades i februari 2016. Den kommer att hjälpa EU att genomföra strategin och få alla berörda aktörer (EU-delegationerna, nationella kulturinstitut, privata och offentliga företag, civilsamhället) i EU att samverka. Plattformen drivs av kulturinstitut och andra organisationer i EU i form av ett konsortium, och kommer att rådge politiker, underlätta för nätverk, driva verksamhet tillsammans med kulturaktörer och utarbeta utbildningsprogram för kulturledare.

Mer information

Meddelande om internationella kulturella förbindelser

Frågor och svar om meddelandet om internationella kulturella förbindelser

EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherinis tal vid kulturforum i Bryssel

IP/16/2074

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar