Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O nouă strategie pentru a pune cultura în centrul relațiilor internaționale ale UE

Bruxelles, 8 iunie 2016

Strategia adoptată astăzi se aliniază priorității Comisiei de a întări poziția Uniunii pe plan mondial. Cultura poate juca un rol fundamental în consolidarea parteneriatelor internaționale.

Strategia pentru relațiile culturale internaționale”, prezentată de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate își propune să încurajeze cooperarea în domeniul cultural între UE și țările partenere și să promoveze o ordine globală bazată pe pace, pe statul de drept, pe libertatea de exprimare, pe înțelegerea reciprocă și pe respectarea valorilor fundamentale.

Înaltul Reprezentant și vicepreședintele Uniunii, Federica Mogherini, a declarat: „Cultura trebuie să facă parte integrantă din politica noastră externă. Cultura este un instrument puternic pentru a crea punți de legătură între oameni, în special între tineri, și pentru a consolida înțelegerea reciprocă. În același timp, ea poate fi un motor al dezvoltării economice și sociale. În fața unor provocări comune, cultura ne poate reuni pe toți – fie că suntem cetățeni ai Europei, ai Africii, ai Orientului Mijlociu sau ai Asiei – în lupta împotriva radicalizării și în construirea unei alianțe a civilizațiilor împotriva celor care încearcă să creeze disensiuni. Iată de ce diplomația culturală trebuie să se afle în centrul relațiilor noastre cu lumea de astăzi.”

Comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: „Cultura este comoara ascunsă a politicii noastre externe. Ea contribuie la promovarea dialogului și a înțelegerii reciproce. Cultura este, așadar, fundamentală pentru construirea unor relații pe termen lung cu țările din întreaga lume: ea va juca un rol important în întărirea poziției Uniunii pe plan mondial.”

Comisarul european pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, și comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn, au salutat această strategie, aliniată recent adoptatei Agende 2030 care recunoaște cetățenia globală, diversitatea culturală și dialogul intercultural ca principii de bază ale dezvoltării durabile și ale politicilor de vecinătate și de extindere ale Uniunii.

Cultura poate juca un rol important în politica externă a Uniunii. Cooperarea culturală se opune stereotipurilor și prejudecăților, prin susținerea dialogului, a deschiderii, a demnității și a respectului reciproc. Dialogul intercultural poate contribui la prevenirea conflictelor și la promovarea reconcilierii în interiorul țărilor și între acestea. Cultura poate contribui la soluționarea unor provocări mondiale, cum ar fi integrarea refugiaților, combaterea radicalizării violente și protecția patrimoniului cultural mondial. Cultura poate fi totodată un instrument de creare a unor importante beneficii sociale și economice, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii.

Comunicarea de astăzi propune un cadru strategic pentru adâncirea și eficientizarea relațiilor culturale internaționale, precum și un nou model de cooperare cu statele membre, cu institutele culturale naționale și cu operatorii publici și privați din Uniune și din țările partenere, mărind oportunitățile, creând sinergii și maximizând beneficiile socio-economice.

Cultura devine tot mai mult un vector al creșterii economice, nu doar în formele sale tradiționale, ci mai ales prin intermediul eforturilor culturale și creative, al IMM-urilor și al turismului. Această realitate întărește opinia că sinergiile cu alte domenii sunt esențiale și că este nevoie de o implicare tot mai mare atât din partea sectoarele public și privat, cât și a societății civile.

Cultura joacă un rol important și la nivel municipal. Angajarea deopotrivă a cetățenilor, a actorilor statali și a operatorilor culturali reprezintă o resursă majoră pentru consolidarea municipalităților și a comunităților și pentru crearea de oportunități pe piață.

Astfel, comunicarea se aliniază celei de-a noua priorități prezentate de președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, în orientările sale politice pentru 2014, ea reflectând ambiția viitoarei strategii globale a UE, aflată actualmente pe masa de lucru a Înaltului Reprezentant. Comisia a anunțat, de asemenea, că va propune Parlamentului European și Consiliului să organizeze un an european al patrimoniului cultural în 2018.

Context

Cultura în relațiile externe ale UE este unul dintre cei trei piloni ai Agendei europene pentru cultură (2007). Începând din 2011, dezvoltarea unei abordări strategice în acest domeniu a fost o prioritate a planurilor de lucru ale Consiliului în domeniul culturii. Acțiunea pregătitoare a Parlamentului European, intitulată „Cultura în relațiile externe ale UE” (2013-2014), a reprezentat un important pas înainte. Ea a evidențiat potențialul considerabil al culturii în relațiile externe ale Europei și a subliniat importantele beneficii pe care Uniunea Europeană și statele sale membre le-ar putea obține printr-o mai bună raționalizare a diplomației culturale.

În sectoarele culturale și creative, Uniunea Europeană a finanțat deja o serie de proiecte, cum ar fi rețelele de centre creative sau programul „African, Caribbean and Pacific (ACP) Cultures+”, precum și programele de sprijinire a guvernanței culturale și de promovare a dialogului intercultural. Programul „Europa creativă” este și el deschis țărilor din vecinătate și țărilor candidate la aderare. Delegațiile UE organizează periodic activități de diplomație culturală, iar cultura și patrimoniul se înscriu de mult timp printre acțiunile de cooperare pentru dezvoltare ale UE (de exemplu, restaurarea manuscriselor de la Tombouctou, în Mali). Sprijinul acordat de Uniune Fundației Anna Lindh în sudul Mediteranei reprezintă un alt bun exemplu al modului în care cultura va influența politica externă a UE. Programul „Tinere voci arabe” (extins acum la regiunea euromediteraneeană) aprofundează, de exemplu, dialogul dintre tinerii lideri și reprezentanții societății civile, pentru a elabora contradiscursuri îndreptate împotriva extremismului și a radicalizării violente. Un alt exemplu este asistența acordată de UE pentru protejarea patrimoniului cultural din Siria. Această inițiativă, implementată de UNESCO, sprijină părțile interesate la nivel local în eforturile lor de monitorizare a stării patrimoniului și de conservare a acestuia, precum și de combatere a traficului ilicit. În cadrul Parteneriatului estic (PaE), Programul cultural al PaE susține contribuția sectoarelor culturale și creative la o dezvoltare durabilă din punct de vedere economic, social și umanitar. În același timp, proiectul „Community-Led Urban Strategies in Historic Towns” (Strategii urbane gestionate de comunități din orașe istorice) urmărește să stimuleze dezvoltarea economică și socială prin consolidarea patrimoniului cultural în nouă orașe istorice din Armenia, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Orizont 2020 susține totodată cercetarea în domeniul diplomației culturale, dar și activitățile din sfera patrimoniului cultural, prin intermediul unor proiecte interdisciplinare multinaționale. Viitoare programe aflate în curs de elaborare vor sprijini țări partenere din diferite regiuni, promovând în special eforturile culturale și creative și dialogul intercultural.

Pentru a ajuta Uniunea să pună strategia în aplicare și să creeze sinergii în rândul tuturor părților interesate din Uniune (delegații ale UE, institute culturale și fundații naționale, întreprinderi publice și private, societatea civilă), în februarie 2016 a fost înființată o platformă a diplomației culturale, ale cărei activități se vor concentra pe țări strategice. Gestionată de un consorțiu format din institute culturale ale statelor membre și din alți parteneri, platforma va oferi consiliere în materie de politici, va facilita colaborarea în rețea, va desfășura activități împreună cu părțile interesate din domeniul culturii și va elabora programe de formare pentru poziția de lider în sectorul cultural.

Informații suplimentare

Comunicare privind relațiile culturale internaționale

Întrebări și răspunsuri referitoare la Comunicarea privind relațiile culturale internaționale

Discursul Înaltului Reprezentant și vicepreședinte al UE, Federica Mogherini, la Forumul cultural.

IP/16/2074

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar