Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia anunță un nou cadru de parteneriat privind migrația: o cooperare consolidată cu țările terțe, pentru o mai bună gestionare a migrației

Strasbourg, 7 iunie 2016

Comisia Europeană a prezentat astăzi planurile sale pentru un cadru de parteneriat axat pe rezultate, menit să mobilizeze și să concentreze acțiunea și resursele UE în activitățile noastre externe privind gestionarea migrației.

Comisia Europeană a prezentat astăzi planurile sale pentru un cadru de parteneriat axat pe rezultate, menit să mobilizeze și să concentreze acțiunea și resursele UE în activitățile noastre externe privind gestionarea migrației. UE va urmări să încheie parteneriate personalizate cu principalele țări terțe de origine și de tranzit, apelând la toate politicile și instrumentele aflate la dispoziția sa pentru a obține rezultate concrete. Bazându-se pe Agenda europeană privind migrația, prioritățile sale sunt salvarea de vieți pe mare, creșterea numărului de returnări, crearea condițiilor necesare pentru ca migranții și refugiații să rămână mai aproape de țările lor de origine și, pe termen lung, sprijinirea dezvoltării țărilor terțe pentru a aborda cauzele profunde ale migrației neregulamentare. Contribuțiile statelor membre în cadrul acestor parteneriate - de natură diplomatică, tehnică și financiară - vor fi extrem de importante pentru a obține rezultate.

Dl Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei, a declarat: „Pentru a pune capăt șirului inacceptabil de pierderi de vieți în Marea Mediterană și pentru a aduce ordine în fluxurile migratorii, trebuie să regândim modul în care UE și statele sale membre își pot uni eforturile pentru a coopera cu țările terțe. Comisia propune un nou cadru de parteneriat: începând cu un prim grup de țări terțe prioritare, vor fi încheiate pacturi personalizate în funcție de situația fiecăreia dintre ele, care vor mobiliza toate politicile și instrumentele de care dispunem pentru a îndeplini aceste obiective, valorificând influența colectivă a UE în strânsă coordonare cu statele membre și canalizând toate resursele pe care le putem mobiliza, printre altele prin punerea la dispoziție rapidă a 8 miliarde € în cursul următorilor cinci ani. De asemenea, vom lucra la elaborarea unui plan de investiții externe ambițios, pentru a contribui la crearea de oportunități și la combaterea cauzelor profunde ale migrației. În absența unor rezultate concrete din partea partenerilor noștri în ceea ce privește îmbunătățirea gestionării migrației, trebuie să fim pregătiți, în mod colectiv, să ne adaptăm cooperarea cu aceste țări și ajutorul financiar acordat.

Dna Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al UE și vicepreședinte al Comisiei, a adăugat: „Milioane de oameni se deplasează peste tot în lume, iar noi nu putem gestiona aceste fluxuri decât dacă acționăm la nivel mondial, în strâns parteneriat. De aceea, propunem o nouă abordare în vederea creării unor parteneriate solide cu țări-cheie. Obiectivul nostru este de a sprijini țările care găzduiesc un număr mare de migranți și de a stimula creșterea economică în țările noastre partenere, rămânând totodată axați pe salvarea de vieți omenești pe mare și pe desființarea rețelelor de persoane care încearcă să introducă ilegal migranți în Europa. Suntem pregătiți să ne suplimentăm sprijinul financiar și operațional și să investim în dezvoltarea economică și socială pe termen lung, în securitate, în valorile statului de drept și ale drepturilor omului, îmbunătățind viața oamenilor și abordând cauzele migrației. Este de datoria noastră, dar și în interesul nostru, să le oferim acestor persoane șansa și mijloacele de a avea o viață sigură și decentă. Este o responsabilitate pe care Europa o împărtășește cu restul lumii: numai împreună putem reuși. ”

Presiunea exercitată de migrație a devenit „noua normalitate”, atât pentru UE, cât și pentru țările partenere și face parte dintr-o criză globală mai amplă generată de strămutările de populații. Pentru a face față împreună, în mod corespunzător, acestei provocări, este nevoie de o abordare mai coordonată, mai sistematică și mai structurată, care să corespundă intereselor UE și intereselor partenerilor noștri. Acest nou parteneriat cu țările terțe va lua forma unor „pacturi” personalizate care vor fi adaptate în funcție de situația și nevoile specifice din fiecare țară parteneră, ținându-se cont dacă aceasta este țară de origine, țară de tranzit sau țară care găzduiește un număr mare de persoane strămutate. Pe termen scurt, vom încheia pacturi cu Iordania și Liban și vom face demersurile necesare pentru a încheia altele cu Niger, Nigeria, Senegal, Mali și Etiopia. De asemenea, intenționăm să ne intensificăm cooperarea cu Tunisia și Libia.

Vom mobiliza în acest sens toate politicile și instrumentele externe ale UE:

  • Acțiuni focalizate: Asistența și politicile UE vor fi adaptate pentru a produce rezultate concrete. Obiectivele pe termen scurt sunt salvarea de vieți în Marea Mediterană, creșterea ratei de returnare în țările de origine și de tranzit și crearea condițiilor necesare pentru ca migranții și refugiații să rămână aproape de țările lor de origine și să nu se mai aventureze în călătorii periculoase. Măsurile imediate pe care le vom întreprinde cu partenerii se vor concentra pe îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional în domeniul migrației și pe consolidarea capacităților de gestionare a frontierelor și a migrației, inclusiv pe asigurarea protecției refugiaților. În cadrul politicilor UE în materie de dezvoltare și comerț va fi integrată o combinație de stimulente pozitive și negative menite, pe de o parte, să răsplătească țările care doresc să coopereze în mod eficace cu UE în ceea ce privește gestionarea migrației, iar, pe de altă parte, să prevadă consecințe pentru cele care refuză să o facă.

  • Sprijin consolidat: Toate politicile, instrumentele și resursele UE vor contribui la sprijinirea cadrului de parteneriat într-un mod inovator, focalizat și coordonat. Intensificarea eforturilor de punere în aplicare a planului de acțiune de la Valletta, inclusiv a aspectelor sale financiare, va fi, de asemenea, benefică pentru acest proces. Sprijinul financiar și instrumentele politicilor de dezvoltare și de vecinătate vor consolida dezvoltarea capacităților locale, inclusiv în ceea ce privește controlul frontierelor, procedurile de azil, măsurile de combatere a introducerii ilegale de migranți și eforturile de reintegrare.

  • Subminarea modului de operare al persoanelor care introduc ilegal migranți, care încearcă să-i exploateze pe migranți în scopuri mercantile, este decisivă pentru combaterea migrației neregulamentare. O politică eficace de returnare va fi crucială în acest sens. De asemenea, pentru a obține rezultate, este necesar să ne inspirăm din experiența cooperării cu Turcia și cu țările din Balcanii de Vest și din EU NAVFOR MED operația Sophia. Trimiterea în continuare de ofițeri de legătură europeni în materie de migrație în țările de origine și de tranzit prioritare va contribui la coordonarea cooperării UE. Platformele de cooperare ale UE privind introducerea ilegală de migranți vor fi finalizate în locații-cheie.

  • Crearea unor căi legale: Pentru a descuraja populațiile locale să se aventureze în aceste călătorii periculoase este nevoie, de asemenea, să se creeze căi legale alternative de intrare în Europa și să se sporească capacitățile de primire umanitare mai aproape de locul lor de origine. UE va sprijini instituirea unui sistem de relocare global coordonat de ONU, pentru a contribui la distribuirea echitabilă a persoanelor strămutate și pentru a descuraja și mai mult deplasările neregulamentare. Viitoarea propunere privind un sistem structurat de relocare va fi o dovadă clară a angajamentului UE.

  • Instrumente financiare: Vor fi majorate alocările financiare destinate abordării cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutării forțate și, de asemenea, va fi facilitată o mai mare flexibilitate în executarea programelor. Noua abordare bazată pe parteneriat va utiliza o combinație inteligentă de resurse pe termen scurt și de instrumente financiare pe termen lung, pentru a produce rezultate imediate și pentru a aborda cauzele profunde ale migrației. Pe termen scurt, Fondul fiduciar pentru Africa va fi suplimentat cu 1 miliard € (500 de milioane € provenind din rezerva Fondului european de dezvoltare și 500 de milioane € din partea statelor membre). În plus, programele financiare tradiționale ar trebui reorientate. Pe termen lung, Comisia propune o revizuire fundamentală a amplorii și a naturii modelelor tradiționale de cooperare pentru dezvoltare. În toamna anului 2016, Comisia va face o propunere privind un nou fond, ca parte a unui plan ambițios de investiții externe, pentru a mobiliza investițiile în țările terțe în curs de dezvoltare, pe baza experienței acumulate în urma Planului de investiții pentru Europa, care a fost o reușită. În acest scop, vor fi mobilizate 3,1 miliarde € - se preconizează atragerea de investiții totale de până la 31 miliarde €, cu posibilitatea de a fi suplimentate până la 62 de miliarde €, dacă statele membre și alți parteneri participă cu o sumă echivalentă. De asemenea, Banca Europeană de Investiții (BEI) lucrează deja la o inițiativă pentru a mobiliza resurse financiare suplimentare în Africa în următorii cinci ani. Planul de investiții externe se va concentra, de asemenea, pe asistență specifică în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri în țările în cauză.

  • Cooperare: Noul parteneriat reunește UE și statele sale membre, pentru a produce rezultate. Avem nevoie de acțiuni coordonate și de o multiplicare a resurselor pentru a putea atinge obiectivele comune. Statele membre sunt invitate să-și aducă și ele contribuția, punând la dispoziție resurse financiare echivalente și lucrând în parteneriat cu UE în ceea ce privește transpunerea în realitate a acestor pacturi.

Context

Europa se confruntă cu fluxuri de migrație neregulamentară fără precedent, determinate de factori economici și geopolitici. Acestea sunt favorizate de persoane fără scrupule, care încearcă să obțină beneficii de pe urma situațiilor disperate în care se află aceste grupuri vulnerabile. Anul trecut, după adoptarea Agendei europene privind migrația, s-a putut vedea că există o legătură directă între politica de migrație în interiorul și în exteriorul Uniunii. Pentru a ne îndeplini obiectivele externe, este esențial să luăm acțiuni credibile în interiorul UE pentru a descuraja introducerea ilegală de migranți și intrările ilegale.

Anul trecut, UE a făcut deja multe progrese în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării cu partenerii săi externi. Dialogurile la nivel înalt privind migrația și revizuirile politicii europene de vecinătate au adus în prim-plan relațiile cu țările-cheie în materie de migrație. Summitul de la Valetta din noiembrie 2015 a plasat problema migrației în centrul relațiilor UE cu țările de pe continentul african. Cooperarea cu Turcia a fost fundamentală în combaterea exploatării persoanelor vulnerabile care încearcă să traverseze Marea Egee. Ea a facilitat suplimentarea asistenței umanitare în Turcia, în paralel cu deschiderea de noi căi legale de intrare în UE. Declarația UE-Turcia a stabilit noi modalități pentru a aduce ordine în fluxurile migratorii și pentru a salva vieți. Acțiunile coordonate în materie de gestionare a migrației ale ambelor părți au favorizat o cooperare fără precedent.

Reuniunea liderilor din Balcanii de Vest de la 25 octombrie și videoconferințele săptămânale care s-au succedat după aceea au dus, la rândul lor, la o coordonare strânsă și la îmbunătățirea schimbului de informații între statele membre ale UE și vecinii noștri imediați situați de-a lungul unei alte rute migratorii importante.

Instrumentele financiare ale UE contribuie la crearea unui viitor mai bun, aproape de casă, pentru cei care ar fi fost gata să-și riște viața pornind din diferite locații într-o călătorie periculoasă către Europa și încercând să intre în mod ilegal pe teritoriul acesteia. Fondul fiduciar regional pentru Siria, Fondul fiduciar de urgență pentru Africa și Instrumentul pentru refugiații din Turcia au completat programele financiare existente.

Informații suplimentare

Comunicarea privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terțe în cadrul Agendei europene privind migrația

Anexa 1: Treceri ilegale ale frontierei UE, decizii de returnare și returnări eficace (2014-2015)

Anexa 2: Dialoguri la nivel înalt

Anexa 3: Exemple de acțiuni majore în curs, finanțate de UE

Anexa 4: Angajamente financiare și contribuții din partea statelor membre către fondurile fiduciare și Instrumentul pentru refugiații din Turcia

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Un nou cadru de parteneriat

NOTĂ DE INFORMARE: Către un nou cadru de parteneriat cu țările terțe în cadrul Agendei europene privind migrația

Articole de presă - Agenda europeană privind migrația

Declarația UE-Turcia

Reuniunea liderilor din Balcanii de Vest

IP/16/2072

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar