Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija najavljuje novi partnerski okvir za migracije: jača suradnja s trećim zemljama radi boljeg upravljanja migracijama

Strasbourg, 7. lipnja 2016.

Europska komisija danas je iznijela planove za novi partnerski okvir za migracije, koji će biti usmjeren prema rezultatima, u cilju pokretanja i fokusiranja Unijina rada i Unijinih resursa u našim vanjskim aktivnostima za upravljanje migracijama.

Europska komisija danas je iznijela planove za novi partnerski okvir za migracije, koji će biti usmjeren prema rezultatima, u cilju pokretanja i fokusiranja Unijina rada i Unijinih resursa u našim vanjskim aktivnostima za upravljanje migracijama. Unija će pokušati dogovoriti pojedinačno prilagođena partnerstva s ključnim trećim zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama primjenjujući sve političke mjere i instrumente kojima raspolaže kako bi postigla konkretne rezultate. Polazeći od Europskog migracijskog programa, prioriteti su spašavanje života na moru, ograničavanje priljeva nezakonitih migranata, povećavanje broja vraćanja, nuđenje alternative u obliku zakonitih načina za dolazak u EU i pomaganje razvoja trećih zemalja radi rješavanja temeljnih uzroka nezakonite migracije. Doprinosi država članica u tim partnerstvima – diplomatski, tehnički i financijski – bit će od fundamentalne važnosti za ostvarivanje rezultata.

Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je: Kako bismo spriječili neprihvatljive gubitke života na Sredozemnom moru i uveli red u migracijske tokove, moramo ponovno razmisliti o načinu na koji EU i njegove države članice kombiniraju svoje aktivnosti radi suradnje s trećim zemljama. Komisija predlaže novi partnerski okvir: počevši od prve skupine prioritetnih trećih zemalja, paktovi prilagođeni specifičnim okolnostima svake zemlje poslužit će za pokretanje svih naših političkih mjera i alata radi postizanja tih ciljeva, služeći se zajedničkim utjecajem EU-a uz blisku koordinaciju s državama članicama i usmjeravajući resurse, među ostalim brzim aktiviranjem 8 milijardi eura tijekom sljedećih pet godina. Radit ćemo također na ambicioznom planu za vanjska ulaganja radi stvaranja prilika i rješavanja temeljnih uzroka migracija. Ako naši partneri ne pokažu konkretne rezultate u boljem upravljanju migracijama, svi bismo zajedno trebali biti spremni prilagoditi svoje sudjelovanje i financijsku pomoć.

Visoka predstavnica / potpredsjednica Federica Mogherini dodala je: Milijuni se ljudi sele širom svijeta, a mi možemo time upravljati samo ako svi djelujemo zajedno na globalnoj razini. Zbog toga predlažemo novi pristup sa snažnim partnerstvima s ključnim zemljama. Naš je cilj podržavati zemlje koje ugošćuju brojne ljude te poticati rast u partnerskim zemljama, ne prestajući spašavati živote na moru i razbijati krijumčarske mreže. Spremni smo povećati financijsku i operativnu podršku te ulagati u gospodarski i društveni razvoj, sigurnost, vladavinu prava i ljudska prava, poboljšavanje kvalitete života i rješavanje faktora koji pokreću migracije. Dužnost nam je, a i interes, dati ljudima priliku za siguran i dostojan život te sredstva kojima će to postići. Europa tu odgovornost dijeli s ostatkom svijeta: samo zajedno možemo uspjeti.

Migracijski je pritisak „novo normalno stanje” za EU i partnerske zemlje te je dio veće globalne krize raseljavanja. Da bi se zajednički pristupilo problemu na način koji će imati smisla, potreban je koordiniraniji, sustavniji i strukturiraniji pristup koji će odgovarati interesima EU-a i onima njegovih partnera. Obnovljeno partnerstvo s trećim zemljama bit će u obliku prilagođenih „paktova” koji će se pripremati u skladu sa stanjem i potrebama svake partnerske zemlje, ovisno o tome je li riječ o zemlji podrijetla, tranzitnoj zemlji ili zemlji koja ugošćuje mnogo raseljenih osoba. Kratkoročno ćemo sklopiti paktove s Jordanom i Libanonom te raditi na dogovaranju paktova s Nigerom, Nigerijom, Senegalom, Malijem i Etiopijom. Istovremeno ćemo pojačati aktivnosti povezane s Tunisom i Libijom.

Svi će se Unijini vanjski instrumenti i politike usmjeriti na:

  • Fokusirano sudjelovanje: Unijina pomoć i politike prilagođavat će se za postizanje konkretnih rezultata. Kratkoročni su ciljevi spašavanje života na Sredozemnom moru, povećavanje stope vraćanja u zemlje podrijetla i tranzitne zemlje, omogućavanje migrantima i izbjeglicama da ostanu blizu svojih domova te odvraćanje ljudi od opasnih putovanja. U fokusu neposrednih mjera poduzetih s partnerima bit će poboljšavanje zakonodavnog i institucionalnog okvira za migracije te stvaranje kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama, među ostalim pružanjem pomoći izbjeglicama. U razvojne i trgovinske politike EU-a uključit će se kombinacija pozitivnih i negativnih poticaja radi nagrađivanja zemalja koje žele s EU-om djelotvorno surađivati na upravljanju migracijama i radi osiguravanja posljedica za one koje to odbiju učiniti.

  • Poboljšanu podršku: Svi će Unijini alati, politike i resursi pomagati kako bi se podržavalo partnerski okvir na inovativan, fokusiran i koordiniran način. Tom će procesu pomoći i pojačan trud na provedbi Akcijskog plana iz Vallette, uključujući njegove financijske aspekte. Financijska potpora te alati razvojne politike i politike susjedstva pojačat će lokalno stvaranje kapaciteta, među ostalim u pogledu nadzora državne granice, postupaka azila, borbe protiv krijumčarenja i rada na reintegraciji.

  • Prekidanje poslovnog modela krijumčara koji žele zaraditi na krijumčarenju migranata središnji je element za rješavanje nezakonite migracije. Za ovaj će cilj biti od presudne važnosti djelotvorno vraćanje. Također je nužno iskoristiti iskustvo iz suradnje s Turskom i zapadnobalkanskim zemljama te iz EU NAVFOR-ove MED operacije Sophia. Daljnje raspoređivanje časnika za vezu zaduženih za migracije u prioritetne matične i tranzitne zemlje pomoći će u koordiniranju Unijine suradnje. Unijine platforme za suradnju u pogledu problema krijumčarenja migranata dovršit će se na ključnim lokacijama.

  • Stvaranje zakonitih putova: Odvraćanje ljudi od tih opasnih putovanja zahtijeva i alternativu u obliku zakonitih načina za dolazak u Europu te veće kapacitete za humanitarni prihvat smještene bliže njihovim mjestima podrijetla. EU će podržavati uspostavljanje globalnog programa preseljenja pod vodstvom UN-a kako bi doprinio pravednoj podjeli raseljenih osoba i dodatno obeshrabrio nezakonita kretanja. Skori prijedlog sustava strukturiranog preseljenja izravno će pokazati predanost EU-a.

  • Financijske instrumente: Povećat će se financijska sredstva izdvojena za rješavanje ključnih izvora nezakonite migracije, a trebalo bi povećati i fleksibilnost u primjeni programa. Novi partnerski pristup iskoristit će pametnu kombinaciju kratkoročnih resursa i dugoročnih financijskih instrumenata kako bi se postigli neposredni rezultati, ali i rješavali temeljni migracijski uzroci. Kratkoročno, Uzajamnom fondu za Afriku dat će se doprinos od 1 milijardu eura: 500 milijuna iz pričuve Europskog fonda za razvoj i 500 milijuna zatraženih od država članica. Uz to, trebalo bi preusmjeriti tradicionalne financijske programe. Dugoročno, Komisija predlaže da se iz temelja preispitaju razmjeri i priroda tradicionalnih modela za razvojnu suradnju. U jesen 2016. Komisija će predložiti novi fond kao dio ambicioznog plana za vanjska ulaganja radi pokretanja ulaganja u trećim zemljama u razvoju, koji će biti izrađen na temelju iskustava iz uspješnog Plana ulaganja za Europu. U tu će se svrhu aktivirati 3,1 milijarda eura od kojih se očekuje pokretanje ulaganja u iznosu od gotovo 31 milijarde eura, što može narasti i do 62 milijarde ako države članice i drugi partneri daju svoj doprinos. Europska investicijska banka (EIB) već radi na inicijativi za aktiviranje dodatnih sredstava u Africi tijekom sljedećih pet godina. Plan za vanjska ulaganja također će se fokusirati na usmjerenu pomoć kako bi se poboljšalo poslovno okruženje u tim zemljama.

  • Zajednički rad: Novo partnerstvo okuplja EU i države članice u cilju postizanja rezultata. Kako bismo postigli zajedničke ciljeve, trebamo koordinirano aktivirati i umnožavati resurse. Pozivaju se države članice da ispune svoj dio stavljanjem na raspolaganje ekvivalentnih financijskih sredstava i radom u partnerstvu s EU-om u dogovaranju paktova.

Kontekst

Europa se suočava s dosad neviđenim nezakonitim migracijskim tokovima koje potiču geopolitički i gospodarski faktori. Dodatno ih potiču beskrupulozni krijumčari koji pokušavaju iskoristiti očaj ugroženih ljudi. Tijekom prošle godine, u razdoblju nakon donošenja Europskog migracijskog programa, pokazalo se da postoji izravna veza između migracijske politike unutar i izvan Unije. Vjerodostojno djelovanje unutar EU-a na suzbijanju krijumčarenja i nezakonitog ulaska te na informiranju o tome da postoje zakoniti načini za dolazak u Europu od ključne su važnosti za ostvarivanje naših vanjskih ciljeva.

Prošle je godine EU već poduzeo mnoge korake kako bi poboljšao svoj rad s vanjskim partnerima. Na temelju dijaloga na visokoj razini o migraciji i preispitivanja Europske politike susjedstva pozornost je iznova usmjerena na odnose s ključnim migracijskim zemljama. Na sastanku na vrhu u Valletti u studenome 2015. pitanja migracija stavljena su na središnje mjesto u odnosima EU-a s Afrikom. Suradnja s Turskom bila je esencijalna da se pristupi rješavanju problema iskorištavanja ugroženih osoba koje žele prijeći Egejsko more. Na temelju nje osigurana je veća humanitarna pomoć u Turskoj te su otvoreni novi zakoniti kanali prema EU-u. Izjava EU-a i Turske uspostavila je nove načine za uvođenje reda u migracijske tokove i spašavanje života. Povezivanjem obiju strana u pogledu upravljanja migracijama ostvaren je dosad najviši stupanj suradnje.

Sastanak čelnika zapadnobalkanskih zemalja od 25. listopada i naknadne tjedne videokonferencije također su pomogli u postizanju jake koordinacije i poboljšanog dijeljenja informacija među državama članicama EU-a i našim neposrednim susjedima na još jednoj važnoj migracijskih ruti.

Financijski instrumenti EU-a pomažu da se ljudima koji bi inače bili spremni izlagati svoje živote krećući s različitih lokacija na nezakonita putovanja prema Europi stvori bolja budućnost bliže njihovu domu. Regionalni uzajamni fond za Siriju, Krizni uzajamni fond za Afriku i Instrument za pomoć izbjeglicama u Turskoj dopunjavaju postojeće financijske programe.

Dodatne informacije

Komunikacija o uspostavljanju novog partnerskog okvira s trećim zemljama na temelju Europskog migracijskog programa

Prilog 1.: Nezakoniti prekogranični prelasci u EU, odluke o vraćanju i stvarna vraćanja, 2014. – 2015.

Prilog 2.: Dijalozi na visokoj razini

Prilog 3.: Primjeri trenutačnih velikih aktivnosti koje financira EU

Prilog 4.: Preuzete financijske obveze i doprinosi država članica za uzajamne fondove i Instrument za pomoć izbjeglicama u Turskoj

INFORMATIVNI ČLANAK: Novi partnerski okvir

MEMORANDUM: Prema novom partnerskom okviru s trećim zemljama na temelju Europskog migracijskog programa

Materijali za medije o Europskom migracijskom programu

Izjava EU-a i Turske

Sastanka čelnika zapadnobalkanskih zemalja

IP/16/2072

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar