Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Deset mjera za bolju osposobljenost Europljana

Bruxelles, 10. lipnja 2016.

Komisija je danas donijela novi sveobuhvatni Program vještina za Europu. Cilj je Programa osigurati da ljudi razviju širok spektar vještina u ranoj dobi te iskoristiti ljudski kapital Europe, što će na koncu potaknuti zapošljivost, konkurentnost i rast u Europi.

Danas predstavljenim novim Programom poziva se države članice i dionike da poboljšaju kvalitetu vještina i usklade ih s potrebama na tržištu rada. Prema studijama 70 milijuna Europljana ima problema s čitanjem i pisanjem, a još ih više ima problema s računanjem i digitalnim vještinama. Zbog toga su izloženi rizicima poput nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti. S druge strane, puno Europljana, posebno visokokvalificiranih mladih ljudi, obavlja poslove koji nisu u skladu s njihovim talentom i težnjama. Istodobno, 40 % poslodavaca u Europi navodi da ne mogu pronaći zaposlenike s pravim vještinama za rast i inovacije. Konačno, premalo ljudi ima poduzetnički duh i vještine koji su potrebni za otvaranje vlastitog poduzeća i stalnu prilagodbu promjenama na tržištu rada.

Povećanje razine osposobljenosti, promicanje transverzalnih vještina i iznalaženje načina za bolje predviđanje potreba tržišta rada, među ostalim i na temelju dijaloga s industrijom, stoga su od presudne važnosti za poboljšanje životnih prilika te podupiranje poštenog, uključivog i održivog rasta te povezanih društava.

Ne bi li pomogla da se riješe ti izazovi, Komisija će u tu svrhu pokrenuti deset mjera s pomoću kojih će vještine postati vidljivije te će se poboljšati njihovo priznavanje na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini EU-a, od škola i sveučilišta do tržišta rada.

Potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog Valdis Dombrovskis izjavio je: S obzirom na to da su u EU-u trenutačno bez posla milijuni ljudi, moramo poduzeti sve što je u našoj moći kako bismo im pomogli da steknu prave vještine za tržište rada koje se neprestano razvija. U današnjem akcijskom planu s deset točaka određuju se područja u kojima EU može dati svoj obol, od omogućavanja boljeg prekograničnog priznavanja kvalifikacija u EU-u do jamstva za vještine čime se pomaže niskokvalificiranim odraslim ljudima da usvoje osnovnu razinu čitanja, računanja i digitalnih vještina.    

Potpredsjednik Komisije nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost Jyrki Katainen primijetio je: U ovom svijetu koji se brzo mijenja moramo ulagati u najveće bogatstvo Europe: u naše ljude. Ljudima je potreban širok spektar vještina kako bi ostvarili svoj potencijal i kao aktivni građani i na radnome mjestu. Vještine su presudne za napredak, radna mjesta, rast i održivo blagostanje. Cilj je našeg novog Programa vještina osigurati da nikoga ne izostavimo te da se u Europi njeguje visoka razina vještina kojima se potiču konkurentnost i inovacije.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: Moramo više uložiti u vještine u Europi. Najkonkurentnije su države EU-a, pa i svijeta, one u kojima se najviše ulaže u vještine, a 70 milijuna Europljana je u opasnosti da zaostanu za drugima. Veće ulaganje u vještine ključno je za jačanje konkurentnosti i poticanje rasta. Ponajprije, od presudne je važnosti pomoći ljudima da ostvare svoje snove i ciljeve u profesionalnom smislu te da ostvare svoj potencijal. Pozivam države članice, socijalne partnere i poduzeća da s nama surađuju te da zajedno polučimo uspjeh ovim novim Programom vještina za Europu.

Povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics rekao je: Za uspješnost Programa vještina presudan će biti dugoročni pristup. Osim ispravljanja trenutačne neusklađenosti postojećih i traženih vještina moramo spriječiti da u budućnosti bude novih nedostataka potrebnih vještina. Stoga mi je drago što se u Programu vještine shvaćaju široko te se nastoji promicati puni raspon transverzalnih vještina koje pomažu ljudima da uspiju u našim gospodarstvima koja se brzo mijenjaju te da postanu angažirani građani koji žive neovisno i imaju ispunjene živote.

Konkretno, Komisija predlaže deset mjera koje će se poduzeti u iduće dvije godine, od kojih se neke pokreću danas:

  • jamstvo za vještine kako bi se pomoglo niskokvalificiranim odraslim osobama da usvoje minimalnu razinu čitanja, računanja i digitalnih vještina te da napreduju prema stjecanju srednjoškolskih kvalifikacija;
  • revizija Europskog kvalifikacijskog okvira radi boljeg razumijevanja kvalifikacija te kako bi se bolje iskoristile sve dostupne vještine na europskom tržištu rada;
  • koalicija za digitalne vještine i radna mjesta koja će povezati države članice i dionike iz industrije te s područja obrazovanja i zapošljavanja u cilju povećanja talentiranog kadra iz digitalnog sektora te kako bi se osigurala primjerena digitalna pismenost pojedinaca i radne snage.
  • Plan za sektorsku suradnju u pogledu vještina za bolje prikupljanje informacija o vještinama te uklanjanje problema s pomanjkanjem vještina u određenim gospodarskim sektorima.

Ostale mjere pokrenut će se kasnije ove godine i 2017.:

  • alat za profiliranje vještina državljana trećih zemalja kako bi se poduprlo rano utvrđivanje i profiliranje vještina i kvalifikacija tražitelja azila, izbjeglica i drugih migranata;
  • revizija okvira Europass kako bi se ljudima ponudili bolji i jednostavniji alati za predstavljanje njihovih vještina te kako bi u stvarnom vremenu dobili korisne informacije o potrebama za vještinama i trendovima što im može pomoći pri donošenju odluka o karijeri i osposobljavanju;
  • ostvarivanje cilja da strukovno obrazovanje i osposobljavanje bude prva opcija povećanjem mogućnosti za učenike uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje da uče kroz praksu te poboljšanjem vidljivosti dobrih rezultata strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na tržištu rada;
  • revizija Preporuke o ključnim kompetencijama kako bi se većem broju ljudi pomoglo da steknu osnovne vještine koje su potrebne za život i rad u 21. stoljeću s posebnim naglaskom na promicanju poduzetničkog i inovativnog načina razmišljanja i vještina;
  • inicijativa o praćenju osoba s visokoškolskim obrazovanjem kako bi se dobile točnije informacije o tome kako te osobe napreduju na tržištu rada;
  • prijedlog da se dodatno analiziraju i razmijene najbolje prakse o učinkovitom suzbijanju odljeva mozgova.

Kontekst

Europski Program za vještine najavljen je u Komisijinu Programu rada za 2016. Njime će se podupirati uzlazna socijalna konvergencija te će se doprinijeti ostvarenju prvog političkog prioriteta Europske komisije, novog poticaja za zapošljavanje, rast i ulaganja, rješavajući tri goruća izazova današnjih gospodarstava: nedostatak relevantnih vještina s obzirom na potrebe na tržištu rada, nedovoljnu transparentnost vještina i kvalifikacija te problem predviđanja i prognoziranja u pogledu vještina.

Dodatne informacije

MEMO

Informativni članak: Vještine u EU-u

Informativni članci specifični za pojedine zemlje

Informativni članak: Digitalne vještine

Informativni članak: Zelene vještine

Informativni članak: Ulaganje u vještine

Informativni članak: Neusklađenosti na sektorskoj razini

Informativni članak: Vještine i migranti

Novosti na web-mjestu Glavne uprave za obrazovanje i kulturu – Informativni članak o obrazovanju i vještinama

Novosti na web-mjestu Glavne uprave za zapošljavanje

Komunikacija Novi program vještina za Europu – Suradnja na jačanju ljudskog kapitala, zapošljivosti i konkurentnosti

Predviđanje/panorama potrebnih vještina, Cedefop, 2016.

Audiovizualni materijali o novom Programu vještina

#EUSkillsAgenda

Pratite Valdisa Dombrovskisa na Facebooku i Twitteru

Pratite Jyrkija Katainena na Facebooku i Twitteru

Pratite Marianne Thyssen na Facebooku i Twitteru

Pratite Tibora Navracsicsa na Facebooku i Twitteru

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju.

 

IP/16/2039

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar