Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia prezintă un plan de acțiune pentru a consolida lupta împotriva finanțării terorismului

Strasbourg, 2 februarie 2016

Comisia Europeană prezintă astăzi un plan de acțiune pentru a consolida lupta împotriva finanțării terorismului.

Recentele atacuri teroriste care au avut loc în Uniunea Europeană și dincolo de granițele acesteia demonstrează că este nevoie de o puternică reacție coordonată la nivel european pentru combaterea terorismului. În Agenda europeană privind securitatea au fost identificate o serie de domenii pentru îmbunătățirea luptei împotriva finanțării terorismului. Planul de acțiune cuprinzător prezentat astăzi va oferi un răspuns puternic și rapid la provocările actuale, pornind de la normele UE existente și completându-le acolo unde este necesar. Prin intermediul unor măsuri concrete, el va adapta sau va propune norme suplimentare pentru a face față noilor amenințări.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Trebuie să împiedicăm accesul teroriștilor la resursele pe care le utilizează pentru a comite crimele lor odioase. Prin detectarea și blocarea finanțării rețelelor teroriste, putem reduce capacitatea acestora de a călători, de a cumpăra arme și explozibili, de a plănui atacuri și de a propaga ura și teama online. În lunile următoare, Comisia va actualiza și va dezvolta normele și instrumentele UE prin măsuri concepute pentru a aborda amenințările emergente și a ajuta autoritățile naționale să intensifice lupta împotriva finanțării terorismului și să coopereze mai bine, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Este esențial să colaborăm în ceea ce privește problema finanțării terorismului, pentru a obține rezultate și a proteja securitatea cetățenilor europeni.”

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro și dialogul social, a declarat: „Prin planul de acțiune prezentat astăzi, adoptăm măsuri rapide pentru a combate finanțarea terorismului, începând cu propuneri legislative care urmează să fie prezentate în lunile următoare. Trebuie să blocăm accesul teroriștilor la fonduri, să permitem autorităților să monitorizeze mai bine fluxurile financiare, pentru a preveni atacuri devastatoare precum cele de la Paris de anul trecut, și să ne asigurăm că spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt sancționate în toate statele membre. Dorim să îmbunătățim supravegherea numeroaselor mijloace financiare utilizate de teroriști, de la numerar și artefacte culturale până la monede virtuale și carduri anonime preplătite, evitând, în același timp, obstacolele inutile în calea funcționării piețelor serviciilor de plată și a piețelor financiare pentru cetățenii obișnuiți, care respectă legea.”

Planul de acțiune se va axa pe două direcții principale de acțiune:

 • urmărirea teroriștilor prin supravegherea operațiunilor financiare și împiedicarea transferului de fonduri sau de alte active de către aceștia;
 • blocarea surselor de venituri utilizate de organizațiile teroriste, vizând capacitatea acestora de a colecta fonduri.

Prevenirea transferului de fonduri și identificarea cazurilor de finanțare a terorismului

Teroriștii sunt implicați într-o varietate de activități, atât licite, cât și ilicite, destinate finanțării actelor teroriste. Monitorizarea fluxurilor financiare poate contribui la identificarea și urmărirea rețelelor teroriste. Noile instrumente financiare și moduri de plată creează noi vulnerabilități, care trebuie să fie abordate. Blocarea opțiunilor pentru finanțarea terorismului este crucială pentru securitate, dar măsurile adoptate în acest domeniu ar putea afecta, de asemenea, viața și activitatea economică a cetățenilor și a întreprinderilor din întreaga UE. Acesta este motivul pentru care propunerile Comisiei vor asigura un echilibru între necesitatea de a spori securitatea și necesitatea de a proteja drepturile fundamentale, inclusiv protecția datelor, și libertățile economice.   

Adoptarea, în mai 2015, a celui de-al patrulea pachet privind combaterea spălării banilor a reprezentat un pas important pentru a spori eficiența eforturilor UE de combatere a spălării banilor obținuți din activități infracționale și de combatere a finanțării activităților teroriste. Acesta trebuie acum să fie pus în aplicare rapid de către statele membre. Comisia invită statele membre să se angajeze să realizeze acest lucru până la sfârșitul anului 2016. În decembrie 2015, Comisia a propus o directivă privind combaterea terorismului care incriminează finanțarea terorismului și finanțarea recrutării, a formării și a deplasărilor în scopuri teroriste. Comisia propune acum noi modalități de a împiedica utilizarea abuzivă a sistemului financiar în scopul finanțării terorismului.

Vom propune, cel târziu până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2016, o serie de modificări specifice la cea de a patra directivă privind combaterea spălării banilor, vizând următoarele domenii:

 • asigurarea unui nivel înalt de garanții pentru fluxurile financiare provenite din țări terțe cu risc ridicat: Comisia va modifica directiva pentru a include o listă a tuturor verificărilor obligatorii (măsuri de precauție) pe care ar trebui să le efectueze instituțiile financiare cu privire la fluxurile financiare din țările ale căror sisteme naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice. Prin aplicarea acelorași măsuri de către toate statele membre se va evita apariția unor lacune în Europa, care le-ar permite teroriștilor să desfășoare operațiuni prin țări cu un nivel mai scăzut de protecție;
 • consolidarea competențelor unităților de informații financiare ale UE și facilitarea cooperării lor: sfera informațiilor la care au acces unitățile de informații financiare va fi extinsă, în conformitate cu cele mai recente standarde internaționale;
 • registre centralizate ale conturilor bancare și de plăți sau sisteme centrale de extragere a datelor în toate statele membre: directiva va fi modificată pentru a oferi unităților de informații financiare un acces mai ușor și mai rapid la informațiile cu privire la titularii conturilor bancare și de plăți;
 • abordarea riscurilor privind finanțarea terorismului legate de monedele virtuale: pentru a preveni utilizarea lor abuzivă în scopul spălării banilor și a finanțării terorismului, Comisia propune includerea platformelor de schimb de monede virtuale în domeniul de aplicare al Directivei privind combaterea spălării banilor, astfel încât aceste platforme să aibă obligația de a recurge la controale de precauție privind clientela atunci când schimbă monedele virtuale în monede reale, punând capăt caracterului anonim al acestor schimburi;
 • abordarea riscurilor legate de instrumentele preplătite anonime (de exemplu, cardurile preplătite): Comisia propune praguri mai joase pentru identificare și extinderea obligației de verificare a clienților. Se va ține seama în mod corespunzător de principiul proporționalității, în special în ceea ce privește utilizarea acestor carduri de către cetățenii vulnerabili din punct de vedere financiar.

Alte măsuri vor include:

 • îmbunătățirea eficienței transpunerii de către UE a măsurilor de înghețare adoptate de ONU și îmbunătățirea, până la sfârșitul anului 2016, a accesului instituțiilor financiare și al operatorilor economici din UE la listele elaborate de ONU. Comisia va evalua, de asemenea, necesitatea unui sistem UE specific pentru înghețarea activelor deținute de teroriști;
 • incriminarea spălării banilor: printr-o definiție comună cuprinzătoare a infracțiunilor de spălare de bani și a sancțiunilor aplicabile în întreaga UE se vor evita obstacolele în calea cooperării judiciare și polițienești transfrontaliere în vederea combaterii spălării banilor;
 • limitarea riscurilor legate de plățile în numerar: prin intermediul unei propuneri legislative privind mișcările de numerar ilicite, Comisia va extinde domeniul de aplicare al regulamentului existent pentru a include numerarul trimis prin transport de marfă sau prin poștă și pentru a permite autorităților să ia măsuri cu privire la sume mai mici de bani în cazul în care există suspiciuni de activități ilicite;
 • evaluarea măsurilor suplimentare de urmărire a finanțării terorismului: Comisia va analiza necesitatea instituirii unui sistem al UE complementar de urmărire a finanțării terorismului, vizând, de exemplu plățile efectuate în interiorul UE care nu intră sub incidența programului UE-SUA de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (TFTP).

Blocarea surselor de venituri ale organizațiilor teroriste

Comerțul ilicit din zonele ocupate, inclusiv comerțul cu bunuri culturale și comerțul ilicit cu specii sălbatice, constituie în prezent o sursă principală de venit a organizațiilor teroriste. De asemenea, ele pot avea de câștigat de pe urma comerțului cu bunuri legale. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă vor oferi asistență tehnică țărilor din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord pentru a combate traficul de bunuri culturale și vor ajuta țările terțe să se conformeze rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în acest domeniu. Țări din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia de Sud-Est vor beneficia, de asemenea, de sprijin pentru a îmbunătăți lupta împotriva finanțării terorismului.

În 2017, Comisia va prezenta o propunere legislativă pentru a consolida competențele autorităților vamale de a aborda problema finanțării terorismului prin intermediul comerțului cu mărfuri, de exemplu prin combaterea câștigurilor ilegale obținute prin disimularea tranzacțiilor comerciale, prezentarea de date eronate cu privire la valoarea bunurilor și emiterea de facturi fictive.

O altă propunere va aborda problema comerțului ilicit cu bunuri culturale pentru a extinde domeniul de aplicare a legislației actuale la un număr mai mare de țări.

Următoarele etape

Planul de acțiune enumeră o serie de măsuri concrete care vor fi puse în practică de către Comisie imediat. Altele vor urma în lunile următoare. Toate acțiunile prezentate astăzi ar trebui puse în aplicare până la sfârșitul anului 2017 (a se vedea calendarul detaliat în fișa informativă).

Context

Agenda europeană privind securitatea a subliniat necesitatea unor măsuri de combatere a finanțării terorismului într-un mod mai eficace și mai cuprinzător. Măsurile luate în cursul anului trecut includ introducerea, printr-o propunere de directivă privind combaterea terorismului, a unor sancțiuni penale pentru finanțarea terorismului, precum și semnarea de către Uniunea Europeană a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului. Concluziile Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 20 noiembrie, ale Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 8 decembrie, precum și ale Consiliului European din 18 decembrie 2015 au subliniat necesitatea de a intensifica și mai mult activitatea în acest domeniu. În același timp, rezoluția adoptată de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite la 17 decembrie 2015, care vizează în mod specific finanțarea Daesh și extinderea fostului regim de sancțiuni „Al Qaeda”, a demonstrat existența unui profund consens la nivel mondial pentru a acționa împotriva finanțării terorismului.

Informații suplimentare

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Combaterea finanțării terorismului

Planul de acțiune al Comisiei Europene de consolidare a luptei împotriva finanțării terorismului

Întrebări și răspunsuri

Agenda europeană privind securitatea

IP/16/202

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar