Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O agendă europeană pentru economia colaborativă

Bruxelles, 2 iunie 2016

Astăzi, Comisia Europeană a prezentat orientări menite să sprijine consumatorii, întreprinderile și autoritățile publice să se implice cu încredere în economia colaborativă.

Aceste noi modele de afaceri pot avea o contribuție importantă la ocuparea forței de muncă și la creșterea economică din Uniunea Europeană, dacă sunt încurajate și dezvoltate în mod responsabil.

Economia colaborativă crește rapid. Întrucât acest tip de economie începe să prindă rădăcini în UE, autoritățile naționale și locale răspund printr-un mozaic de măsuri de reglementare. Această abordare fragmentată a noilor modele de afaceri creează incertitudine pentru operatorii tradiționali, pentru noii prestatori de servicii, precum și pentru consumatori și ar putea obstrucționa inovarea, crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Astfel cum a anunțat în Strategia sa privind piața unică, Comisia a publicat astăzi orientări în baza cărora statele membre să poată asigura o dezvoltare echilibrată a economiei colaborative.

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, a declarat: „O economie europeană competitivă are nevoie de inovare, fie că e vorba de domeniul produselor sau de cel al serviciilor. Următorul «unicorn» european și-ar putea avea originea în economia colaborativă. Rolul nostru este de a încuraja un mediu de reglementare care să permită dezvoltarea unor noi modele comerciale, asigurând în același timp protecția consumatorilor, precum și o impozitare echitabilă și condiții de muncă echitabile.”

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a declarat: „Economia colaborativă este o oportunitate pentru consumatori, antreprenori și întreprinderi – cu condiția să o înțelegem corect. Dacă permitem ca piața noastră unică să fie fragmentată de-a lungul unor linii naționale sau chiar locale, Europa, în ansamblul ei, are de pierdut. Astăzi, oferim orientări juridice pentru autoritățile publice și operatorii de pe piață în vederea dezvoltării echilibrate și sustenabile a acestor noi modele de afaceri. Invităm statele membre să își revizuiască reglementările, ținând seama de aceste orientări și să fie pregătite să le sprijine în acest proces.”

Comunicarea intitulată „O agendă europeană pentru economia colaborativă” conține orientări cu privire la modul în care legislația în vigoare a UE ar trebui aplicată în acest sector dinamic și cu o evoluție rapidă, clarificând aspectele-cheie cu care se confruntă operatorii de pe piață și autoritățile publice:

  • Ce tip de cerințe privind accesul pe piață pot fi impuse? Prestatorii de servicii ar trebui să fie obligați să obțină autorizații sau licențe de funcționare doar în cazul în care este strict necesar pentru îndeplinirea unor obiective de interes public relevante. Ar trebui ca interdicțiile absolute ale unei activități să fie o măsură doar de ultimă instanță. În cazul în care platformele acționează doar ca intermediari între consumatori și cei care prestează efectiv serviciul (de exemplu, serviciu de cazare sau de transport), ar trebui ca ele să nu necesite autorizații sau licențe. De asemenea, statele membre ar trebui să facă diferența între persoane fizice care prestează servicii în mod ocazional și prestatori care acționează în cadrul profesiei lor, de exemplu, prin stabilirea unor praguri în funcție de nivelul de activitate.
  • Cine este responsabil, în cazul în care apare o problemă? Platformele colaborative pot fi exonerate de obligația de a răspunde pentru informațiile pe care le stochează în numele celor care oferă un serviciu. Totuși, ele nu ar trebui să fie exonerate de răspundere pentru orice servicii pe care le oferă, precum serviciile de plată. Comisia încurajează platformele colaborative să continue luarea voluntară de măsuri pentru a combate conținutul online ilegal și pentru a spori încrederea.
  • Cum protejează utilizatorii legislația UE în domeniul protecției consumatorilor? Statele membre ar trebui să se asigure ca toți consumatorii să beneficieze de un nivel înalt de protecție împotriva practicilor comerciale incorecte, fără a impune obligații disproporționate pentru persoanele fizice care prestează servicii doar ocazional.
  • Când există un raport de muncă? Legislația în domeniul muncii este, în cea mai mare măsură, de competență națională, fiind completată la nivelul UE de standardele sociale minime și de jurisprudență. Statele membre ar putea dori să ia în considerare criterii precum relația de subordonare față de platformă, natura muncii și remunerarea atunci când decid dacă o persoană poate fi considerată ca fiind angajată de o platformă.
  • Care sunt regulile fiscale aplicabile? Prestatorii de servicii din cadrul economiei colaborative și platformele trebuie să plătească impozite, la fel ca și ceilalți participanți la economie. Impozitele relevante includ impozitul pe venitul personal, pe venitul unei întreprinderi și taxa pe valoarea adăugată. Statele membre sunt încurajate să continue simplificarea și clarificarea aplicării regulilor fiscale în economia colaborativă. Platformele din cadrul economiei colaborative ar trebui să coopereze pe deplin cu autoritățile naționale pentru a înregistra activitatea economică și pentru a facilita colectarea impozitelor.

Comunicarea invită statele membre ale UE să reexamineze și, la nevoie, să revizuiască legislația existentă în conformitate cu aceste orientări. Comisia va monitoriza mediul de reglementare aflat într-o evoluție rapidă, precum și progresele în domeniul economic și al afacerilor. Ea va urmări tendințele prețurilor și ale calității serviciilor și va identifica eventualele obstacole și probleme generate de reglementările naționale divergente sau de lacunele în materie de reglementare.

Informații suplimentare

Întrebări frecvente

Comunicare privind agenda europeană pentru economia colaborativă

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Agenda europeană pentru economia colaborativă – Analiză justificativă

Economia colaborativă pe site-ul de internet al Comisiei

Raport de sinteză referitor la consultarea publică privind economia colaborativă

Eurobarometru: Utilizarea platformelor colaborative

 

 

IP/16/2001


Side Bar