Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija in družbe IT predstavile kodeks ravnanja o nezakonitem sovražnem govoru na spletu

Bruselj, 31. maja 2016

Komisija in družbe Facebook, Twitter,YouTube in Microsoft („družbe IT“) se v danes predstavljenem kodeksu ravnanja zavezujejo k boju proti širjenju sovražnega govora na spletu v Evropi.

Družbe IT Evropsko komisijo in države članice EU podpirajo pri prizadevanjih za zajezitev viralnega širjenja sovražnega govora prek spletnih platform.  Ponosno spodbujanje in lajšanje svobode izražanja na globalnem spletu je skupna odgovornost Komisije, družb IT ter drugih platform in podjetij, ki upravljajo družbene medije. Komisija in družbe IT se zavedajo, da širjenje nezakonitega sovražnega govora na spletu ne le negativno vpliva na posameznike ali skupine, ki so tarča takega govora, ampak ima negativen učinek tudi na tiste, ki se javno zavzemajo za svobodo, strpnost in nediskriminacijo v naših odprtih družbah, ter zatira demokratično razpravo na spletnih platformah.

Da se prepreči širjenje nezakonitega sovražnega govora, je bistveno zagotoviti, da države članice ustrezno nacionalno zakonodajo, ki prenaša Okvirni sklep Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije, v celoti izvajajo tako v spletnem kot tudi v nespletnem okolju. Učinkovita uporaba določb, ki sovražni govor opredeljujejo kot kazniv, je odvisna od zanesljivega sistema izvrševanja kazenskih sankcij proti posameznim storilcem sovražnega govora, vendar pa morajo to delo dopolnjevati ukrepi, ki bodo zagotavljali hitro ukrepanje spletnih posrednikov in platform družbenih medijev v primernem časovnem okviru po prejetju veljavne prijave. Da se prijava v tem smislu šteje za veljavno, mora biti dovolj natančna in ustrezno utemeljena.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vĕra Jourová je dejala: „Nedavni teroristični napadi so nas opomnili, kako nujno je odpravljanje nezakonitega sovražnega govora na spletu.Družbeni mediji so žal med orodji, ki jih teroristične skupine uporabljajo za radikalizacijo mladih in po katerih se širita nasilje in sovraštvo. Ta dogovor pomeni pomemben napredek pri zagotavljanju, da internet ostane prostor svobodnega in demokratičnega izražanja, kjer se spoštujejo evropske vrednote in zakonodaja. Pozdravljam zavezo družb IT po vsem svetu, da bodo večino veljavnih prijav za odstranitev nezakonitega sovražnega govora pregledale v manj kot 24 urah ter takšne vsebine po potrebi odstranile ali onemogočile dostop do njih.“

Vodja javne politike za Evropo pri družbi Twitter Karen White je dodala: „Sovražno ravnanje ne sodi na Twitter, zato se bomo skupaj s predstavniki industrijskega sektorja in civilne družbe odločno zavzemali za njegovo odpravo. Kot doslej si bomo prizadevali za nemoteno tvitanje. Vendar se je treba zavedati, da je med svobodo izražanja in ravnanjem, ki spodbuja k nasilju in sovraštvu, jasna razlika. Kaznovali bomo sovražno ravnanje, ki krši pravila tvitanja, hkrati pa bomo s širjenjem pozitivnih mnenj poskušali čim bolje izkoristiti potencial Twitterja za odpravo predsodkov in globljih vzrokov nestrpnosti. Veselimo se konstruktivnega sodelovanja z Evropsko komisijo, državami članicami, partnerji civilne družbe ter drugimi družbami našega sektorja.“

Lie Junius, ki je pristojen za javno politiko in odnose z vladnimi organi pri družbi Google, je dejal: „Zavezujemo se, da bomo uporabnikom zagotovili dostop do informacij prek naših storitev, pri čemer pa bomo - kot doslej - prepovedovali sovražni govor na naših platformah. Naši sistemi omogočajo učinkovit pregled veljavnih prijav v manj kot 24-ih urah ter odstranitev nezakonitih vsebin. Veselimo se sodelovanja s Komisijo pri oblikovanju koregulativnih in soregulativnih pristopov k boju proti sovražnemu govoru na spletu.“

Vodja oddelka za globalne politike pri družbi Facebook Monika Bickert je dejala: “Pozdravljamo današnjo pobudo in se veselimo sodelovanja s Komisijo ter širšim sektorjem IT pri boju proti sovražnemu govoru. V svetovni skupnosti 1,6 milijarde ljudi si prizadevamo za vzpostavitev ravnovesja med svobodo izražanja in zagotovitvijo spoštljivega okolja. V standardih Facebooka ni mesta za sovražni govor. Ljudi pozivamo, da nam prek našega orodja za poročanje sporočijo morebitne vsebine, ki kršijo naše standarde. Samo tako bomo lahko kršitve raziskali. Naše službe po vsem svetu 24 ur na dan pregledujejo takšna poročila in hitro ukrepajo.“

Podpredsednik, pristojen za evropske zadeve pri družbi Microsoft, John Frank, je dodal: „Zavezani smo vrednotam spoštljivosti in svobode izražanja, zato naša pravila uporabe prepovedujejo propagando nasilja in sovražni govor na storitvah za potrošnike, ki jih gosti Microsoft. Pred nedavnim smo napovedali dodatne ukrepe za izrecno prepoved objavljanja sporočil s terorističnimi vsebinami. Še naprej bomo našim uporabnikom omogočali, da nas obvestijo o vsakršni domnevni kršitvi naše politike. S pristopom h Kodeksu ravnanja poudarjamo našo zavezanost boju proti sovražnemu govoru na spletu.“

Družbe IT so se s podpisom tega kodeksa ravnanja zavezale k nadaljnjim prizadevanjem za boj proti nezakonitemu sovražnemu govoru na spletu. To bo vključevalo nadaljnji razvoj notranjih postopkov in usposabljanje zaposlenih, da se zagotovi, da bo večina veljavnih prijav za odstranitev nezakonitega sovražnega govora pregledanih v manj kot 24 urah ter da bodo takšne vsebine po potrebi odstranjene ali do njih ne bo mogoče dostopati. Družbe IT si bodo tudi prizadevale za okrepitev partnerstva z organizacijami civilne družbe, ki bodo pomagale označiti vsebine, ki spodbujajo pozivanje k nasilju in sovražnemu ravnanju. Družbe IT in Evropska komisija si tudi prizadevajo nadaljevati svoje delo na področju prepoznavanja in spodbujanja neodvisnega protidiskurza, novih idej in pobud, ter podpirati izobraževalne programe, ki spodbujajo kritično razmišljanje.

Družbe IT tudi poudarjajo, da je ta kodeks ravnanja namenjen usmerjanju njihovih dejavnosti ter izmenjavi najboljših praks z drugimi internetnimi družbami, platformami in operaterji družbenih medijev.

Kodeks ravnanja določa naslednje javne zaveze:                                                                     

 • Družbe IT so prevzele vodilno vlogo pri ukrepanju proti širjenju nezakonitega sovražnega govora na spletu in so se z Evropsko komisijo dogovorile o kodeksu ravnanja, ki določa naslednje javne zaveze:                                                                                                                      
 • Družbe IT vzpostavijo jasne in učinkovite postopke za pregled prijav v zvezi z nezakonitim sovražnim govorom na njihovih platformah, tako da lahko onemogočijo dostop do takšnih vsebin ali jih odstranijo. Družbe IT sprejmejo pravila oziroma smernice skupnosti, v katerih je jasno navedeno, da prepovedujejo pozivanje k nasilju in sovražnemu ravnanju.
 • Družbe IT po prejetju veljavne prijave za odstranitev takšno zahtevo pregledajo na podlagi svojih pravil in smernic skupnosti ter po potrebi nacionalne zakonodaje, ki prenaša Okvirni sklep 2008/913/PNZ, za kar imajo posebne skupine za pregledovanje zahtev.
 • Družbe IT večino veljavnih prijav za odstranitev nezakonitega sovražnega govora pregledajo v manj kot 24 urah ter takšne vsebine po potrebi odstranijo ali onemogočijo dostop do njih.
 • Poleg tega družbe IT izobražujejo in ozaveščajo svoje uporabnike glede vrst vsebin, ki v skladu z njihovimi pravili in smernicami skupnosti niso dovoljene. Kot orodje za to bi lahko uporabili sistem prijav.
 • Družbe IT zagotovijo informacije o postopkih za predložitev obvestil, da se poveča hitrost in izboljša učinkovitost komunikacije med organi držav članic in družbami IT, zlasti o prijavah in odstranitvi nezakonitega sovražnega govora na spletu oziroma onemogočenju dostopa do njega. Informacije se posredujejo prek nacionalnih kontaktnih točk, ki jih določijo družbe IT in države članice. Državam članicam in zlasti njihovim organom kazenskega pregona bi to omogočilo natančnejšo seznanitev z metodami za prepoznavanje nezakonitega sovražnega govora na spletu ter za njegovo prijavo družbam.
 • Družbe IT spodbujajo podajanje obvestil in označevanje vsebin, ki spodbujajo pozivanje k nasilju in sovražnemu ravnanju, na ravni strokovnjakov, predvsem prek partnerstev z organizacijami civilne družbe, in sicer z zagotavljanjem jasnih informacij o pravilih in smernicah skupnosti ter pravilih v zvezi s postopki poročanja in obveščanja posameznih družb. Družbe si prizadevajo za krepitev partnerstev z organizacijami civilne družbe, tako da jih geografsko razširijo in, kjer je primerno, zagotovijo podporo in usposabljanje, da bodo partnerske organizacije civilne družbe lahko opravljale nalogo „zaupanja vrednega prijavitelja“ ali njemu ustreznega prijavitelja, pri čemer se upošteva, da je treba ohraniti njihovo neodvisnost in verodostojnost.
 • Družbe IT se zanašajo na podporo držav članic in Evropske komisije, da zagotovijo dostop do mreže predstavnikov partnerskih organizacij civilne družbe in zaupanja vrednih prijaviteljev“ v vseh državah članicah, da se pripomore k zagotavljanju visoke kakovost prijav. Družbe IT informacije o „zaupanja vrednih prijaviteljih“ objavijo na svojih spletiščih.
 • Družbe IT redno usposabljajo svoje osebje o trenutnem družbenem dogajanju in si medsebojno izmenjujejo mnenja o možnostih za nadaljnje izboljšanje.
 • Družbe IT okrepijo svoje sodelovanje z drugimi platformami in družbami, ki upravljajo družbene medije, da se pospeši izmenjava najboljših praks.
 • Družbe IT in Evropska komisija si, upoštevajoč pomen neodvisnega protidiskurza proti sovražni retoriki in predsodkom, prizadevajo nadaljevati svoje delo na področju prepoznavanja in spodbujanja neodvisnega protidiskurza, novih idej in pobud, ter podpirati izobraževalne programe, ki spodbujajo kritično razmišljanje.
 • Družbe IT okrepijo sodelovanje z organizacijami civilne družbe za izvedbo usposabljanja o najboljših praksah pri odpravi sovražne retorike in predsodkov ter povečajo obseg proaktivnega vzpostavljanja stikov z organizacijami civilne družbe, da se jim pomaga izvajati učinkovite protikampanje. Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami prispeva k tem prizadevanjem z opredelitvijo posebnih potreb in zahtev organizacij civilne družbe zvezi s tem.
 • Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami spodbuja k spoštovanju zavez iz tega kodeksa ravnanja tudi na drugih relevantnih platformah in v drugih družbah, ki upravljajo družbene medije.

Družbe IT in Evropska komisija se dogovorijo, da bodo redno ocenjevale javne zaveze iz tega kodeksa ravnanja, vključno z njihovim učinkom. Prav tako se strinjajo, da bodo nadaljevale razpravo o tem, kako spodbujati preglednost ter protidiskurz in alternativni diskurz. V ta namen bodo potekala redna srečanja, do konca leta 2016 pa bo skupini na visoki ravni za boj proti rasizmu, ksenofobiji in drugim oblikam nestrpnosti predstavljena predhodna ocena.

Ozadje

Komisija si v sodelovanju z družbami, ki upravljajo družbene medije, prizadeva zagotoviti, da se sovražni govor na spletu odpravlja podobno kot v drugih medijih.

Direktiva o elektronskem poslovanju (člen 14) je podlaga za oblikovanje postopkov za odstranitev vsebin, vendar jih ne ureja podrobno. Postopek „obveščanja in ukrepanja“ se začne, ko nekdo obvesti ponudnika storitev gostovanja – na primer družabno omrežje, platformo za e-trgovanje ali družbo, ki gosti spletne strani – o nezakoniti vsebini na internetu (npr. rasističnih vsebinah, vsebinah, ki prikazujejo zlorabo otrok, ali neželeni elektronski pošti), in se zaključi, ko ponudnik storitev gostovanja ukrepa proti nezakonitim vsebinam.

Po kolokviju EU o temeljnih pravicah oktobra 2015 na temo „Strpnost in spoštovanje: preprečevanje in premagovanje antisemitizma in sovraštva do muslimanov v Evropi“ je Komisija v sodelovanju z državami članicami in organizacijami civilne družbe začela dialog z največjimi družbami IT, da bi skupaj poiskali najboljši način za odpravo nezakonitega sovražnega govora na spletu, ki širi nasilje in sovraštvo.

Premagovanje tega problema je še pomembnejše zaradi nedavnih terorističnih napadov in dejstva, da teroristične skupine uporabljajo družbene medije za radikalizacijo mladih.

Komisija je decembra 2015 že vzpostavila internetni forum EU, da bi državljane zaščitila pred širjenjem terorističnih vsebin in izkoriščanjem komunikacijskih kanalov za omogočanje in usmerjanje dejavnosti teroristov. Skupna izjava, sprejeta na izredni seji Sveta za pravosodje in notranje zadeve po terorističnih napadih v Bruslju, poudarja, da je treba pospešiti prizadevanja na tem področju ter sprejeti kodeks ravnanja proti sovražnemu govoru na spletu.

Okvirni sklep o boju proti rasizmu in ksenofobiji zlasti inkriminira javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu, usmerjenemu proti skupini ljudi, opredeljeni glede na raso, barvo kože, vero, poreklo ali nacionalno ali etnično pripadnost, ali proti članu te skupine. To je pravna podlaga za opredelitev nezakonitih spletnih vsebin.

Svoboda izražanja je temeljna evropska vrednota, ki jo je treba ohraniti. Evropsko sodišče za človekove pravice je opredelilo pomembno razliko med vsebinami, ki „prizadenejo, pretresejo ali vznemirijo državo ali del njenega prebivalstva“, ter vsebinami, ki dejansko in resno napeljujejo k nasilju in sovraštvu. Sodišče je jasno navedlo, da država slednje lahko sankcionira oziroma preprečuje.

Več informacij:

Kodeks ravnanja

Okvirni sklep Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi.

 

IP/16/1937

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar