Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Uniós városfejlesztési menetrend: az európai városok részeseivé válnak az uniós döntéshozatalnak

Brüsszel, 2016. május 30.

Ma, a városfejlesztési kérdések megvitatására összehívott informális miniszteri találkozón a résztvevők elfogadják az ún. Amszterdami Paktumot, mely lefekteti az uniós városfejlesztési menetrend alapelveit.

A mai napon a Bizottság – más uniós intézmények és az európai városok képviselőivel együtt – részt vesz a városfejlesztésért felelős 28 tagállami miniszter Amszterdamban megrendezésre kerülő informális találkozóján, melynek témáját az uniós városfejlesztési menetrend képezi.

A mai találkozó célja, hogy a résztvevők elfogadják az ún. Amszterdami Paktumot, mely létrehozza az uniós városfejlesztési menetrendet, és lefekteti annak alapelveit.

Az uniós városfejlesztési menetrend központi törekvése, hogy 12 partnerség jöjjön létre 12, pontosan körülhatárolt városfejlesztési kihívás[1] kezelése céljából. A partnerségek révén a városok, a tagállamok, az uniós intézmények és az érdekelt felek, pl. nem kormányzati szervezetek és üzleti partnerek egyenrangú félként működhetnek együtt annak érdekében, hogy közös megoldásokat találjanak az Európai Unió városi területeinek fejlesztésére.

Összhangban azzal, hogy a Bizottság elkötelezetten küzd a szabályozás javításáért, a partnerségek cselekvési terveket dolgoznak ki, melyekben felvázolják, hogyan lehet például a környezetvédelem, a közlekedés és a foglalkoztatás terén a már életre hívott uniós szakpolitikákat hatékonyabban és következetesebben végrehajtani a városokban. A cselekvési tervek nagy hangsúlyt fektetnek ezen túlmenően az uniós forrásokhoz való hozzájutás megkönnyítésére, az uniós finanszírozási források ötvözésére, a várospolitikai tudásalap kiszélesítésére és a bevált módszerek átadására és átvételére.

Négy kísérleti partnerség már meg is kezdte a munkát a következő területeken: a migránsok társadalmi befogadása (koordinátor: Amszterdam városa); levegőminőség (koordinátor: Hollandia); lakhatás (koordinátor: Szlovákia); és városi szegénység (koordinátor: Belgium és Franciaország). A többi partnerség 2016 vége és 2017 nyara között kezdi majd meg a munkát.

Maroš Šefčovič, az energiaunióért felelős alelnök kiemelte:„Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás folyamatában a városok élő laboratóriumokként működnek. Az Európai Bizottság szorosan együttműködik a polgármesterekkel és a regionális hatóságokkal, segítve őket, hogy a bevált módszereket – Európán belül és kívül egyaránt – követendő példaként állítsák mások elé, ösztönözve őket és utat mutatva számukra."

Corina Crețu, az EU regionális politikájáért felelős biztos így nyilatkozott: „A városok a kreativitás fellegvárai és a gazdasági növekedés hajtómotorjai, ugyanakkor súlyos problémákkal is küszködnek, legyen szó a társadalmi kirekesztésről, a légszennyezésről vagy a munkanélküliségről. Ezekre a problémákra együtt kell megoldást keresnünk. Az uniós városfejlesztési menetrend létrehozása iránti elkötelezettségünk azt mutatja, hogy az eddiginél nagyobb figyelmet szentelünk a városainkat érintő kérdéseknek, és nagyobb fogadókészséget tanúsítunk aziránt, hogy városaink szerint mely intézkedések hasznosak a számukra, és min kell még javítani."

Háttér-információk

Az uniós városfejlesztési menetrend létrehozását a Bizottság 2014-es közleménye alapozta meg. Az ezt követően meghirdetett nyilvános konzultáció során egyértelművé vált, hogy az uniós polgárok erőteljesebb részvételt várnak el a Bizottságtól a városaikat érintő kérdések rendezésében.

A Rigai Nyilatkozatban a tagállamok – az uniós intézményekkel és sok európai várossal egyetemben – kifejezésre juttatták, hogy támogatják az uniós városfejlesztési menetrendet.

Az Amszterdami Paktum szerepelni fog az Általános Ügyek Tanácsának 2016. június 21-i ülésének napirendjén.

További információk

Amszterdami Paktum

Munkaprogram

Uniós városfejlesztési menetrend: infografika

Várospolitikai portál

Twitter: @MarosSefcovic  @CorinaCretuEU 

 

 

 

[1]1) Migránsok és menekültek befogadása; 2) Levegőminőség; 3) Városi szegénység; 4) Lakhatás; 5) Körforgásos gazdaság; 6) Munkahelyek és készségek a helyi gazdaságban; 7) Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz; 8) Energetikai átállás;

9) Fenntartható földhasználat és természetalapú megoldások; 10) Városi mobilitás; 11) Digitális átállás; 12) Innovatív és felelős közbeszerzés.

 

*Frissítve 2016. május 30-án 14:15-kor: az „Európai Tanács” helyébe az “Általános Ügyek Tanácsa” lépett.

IP/16/1924

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar