Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Fusies: Commissie keurt de overname van SABMiller door AB InBev onder voorwaarden goed

Brussel, 24 mei 2016

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening groen licht gegeven voor de voorgenomen acquisitie van SABMiller, de tweede grootste brouwerij van de wereld, door AB InBev, de grootste brouwerij van de wereld. De goedkeuring hangt af van de verkoop door AB InBev van bijna de volledige Europese bierafdeling van SABMiller.

Commissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: "Het besluit van vandaag zal ervoor zorgen dat er op die markten niet minder concurrentie is en dat de consumenten van de EU niet slechter af zijn. De Europeanen kopen elk jaar voor ongeveer 125 miljard EUR bier, dus zelfs een relatief kleine prijsverhoging zou de consumenten aanzienlijke schade kunnen berokkenen. Daarom was het belangrijk om ervoor te zorgen dat de overname van SABMiller door AB InBev niet tot minder concurrentie op de Europese biermarkten zou leiden."

De Commissie vreesde dat de transactie, zoals die aanvankelijk was aangemeld, zou kunnen leiden tot hogere bierprijzen in de lidstaten waar SABMiller momenteel actief is, omdat een belangrijke concurrent zou wegvallen en stilzwijgende coördinatie tussen de toonaangevende internationale brouwerijen waarschijnlijker zou worden. Met haar aanbod bijna de volledige Europese bierafdeling van SABMiller te verkopen heeft AB InBev die vrees weggenomen.

De voorgenomen transactie

De voorgenomen transactie zou AB InBev, de grootste brouwerij ter wereld, en SABMiller, de tweede grootste brouwerij ter wereld, samenbrengen, waardoor een wereldmarktleider ontstaat. AB InBev bezit onder meer de merken Corona, Stella Artois en Budweiser. SABMiller bezit merken zoals Miller, Peroni, Pilsner Urquell en Grolsch.

Wereldwijd zal de fusieonderneming twee keer zoveel bier verkopen en vier keer zoveel winst maken als Heineken, momenteel de derde grootste brouwerij, en vijf keer meer bier en twaalf keer meer winst dan Carlsberg, momenteel de vierde grootste brouwerij.

In Europa, waar Heineken en Carlsberg de marktleiders zijn, worden door de fusie de derde en de vierde grootste brouwerij qua volume samengebracht.

Momenteel heeft AB InBev een sterke marktpositie in België en in Luxemburg. AB InBev is ook in Oost-Europa aanwezig via Molson Coors, de bottelaar en distributeur waaraan AB InBev een langetermijnlicentie heeft verleend. SABMiller heeft een sterke positie in Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië.

Het onderzoek van de Commissie

Uit het voorlopige onderzoek van de Commissie bleek dat het risico bestond dat de transactie, zoals aangemeld, tot hogere prijzen zou leiden, hoofdzakelijk in alle EU-landen waar SABMiller voordien actief was:

  1. in Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Hongarije zou door de fusie een belangrijke concurrent wegvallen, hetzij op de totale nationale biermarkt hetzij op belangrijke marktsegmenten. Daarnaast zou door de afname van het aantal concurrenten stilzwijgende prijscoördinatie waarschijnlijker worden. In het onderzoek kwamen in verschillende lidstaten documenten en specifiek bewijs per land naar boven waaruit bleek dat Europese brouwerijen waar mogelijk proberen als meeloper hun prijsstelling te coördineren. De marktleider neemt het initiatief voor prijsverhogingen en verwacht dat zijn rivalen volgen. Als een rivaal van die verwachting afwijkt, kunnen zijn concurrenten tegen hem vergeldingsmaatregelen nemen. Via dit patroon van prijsstelling kunnen brouwerijen proberen hogere prijzen te behalen dan anders het geval zou zijn.
  2. in Tsjechië, Hongarije, Roemenië en Slowakije zou de transactie een wezenlijke band creëren tussen Molson Coors en de marktleider AB InBev/SABMiller. AB InBev is in die landen actief via de bottelaar en distributeur Molson Coors, die haar licentiehouder is. Ten gevolge van de fusie zou Molson Coors dus minder geneigd zijn om tegen SABMiller te concurreren. Daarnaast zou stilzwijgende coördinatie waarschijnlijker worden.
  3. de transactie, zoals aangemeld, zou wellicht stilzwijgende prijscoördinatie tussen brouwerijen in de Europese Economische Ruimte (EER) in de hand werken, doordat het aantal contacten op meerdere markten toeneemt. Door de fusie van twee van de vier grootste brouwerijen in de EER zouden de fusieonderneming en de twee overblijvende grote supranationale brouwerijen elkaar op heel wat meer nationale markten als concurrenten ontmoeten. Als minder spelers elkaar op een groter aantal markten ontmoeten, wordt het voor hen gemakkelijker om de prijzen op nationaal niveau stilzwijgend te coördineren. Als het aantal contacten op meerdere markten toeneemt, zou het ook gemakkelijker worden om vergeldingsmaatregelen te nemen voor een prijsverlaging van een rivaal, onder meer in een ander land dan het land waar de prijsafwijking plaatsvond. De Commissie heeft specifiek bewijs gevonden van het feit dat brouwerijen de optie van vergeldingsmaatregelen op meerdere markten in overweging nemen. Gelet op deze achtergrond en de oligopolistische structuur van de biermarkten in Europa vreesde de Commissie dat prijscoördinatie door de fusie gemakkelijker en houdbaarder zou worden als er geen allesomvattende corrigerende maatregel wordt genomen.

De aangeboden verbintenissen

AB InBev bood meteen aan om de volledige bierafdeling van SABMiller in Frankrijk, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk te verkopen, om mogelijke bezwaren van de Commissie met betrekking tot die landen voor te zijn. Voor dit pakket activa had de onderneming al een aanbod van de Japanse brouwerij Asahi aanvaard.

Om de extra bezwaren van de Commissie tijdens het voorlopige onderzoek weg te nemen, bood AB InBev ook aan om de afdeling van SABMiller in Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije te verkopen.

Al deze verbintenissen samen nemen alle mededingingsbezwaren van de Commissie weg, waaronder die in verband met de toename van de contacten op meerdere markten, omdat AB InBev zich ertoe heeft verbonden in wezen alle Europese afdelingen te verkopen die zij aanvankelijk van SABMiller wou overnemen.

Het besluit van de Commissie tot goedkeuring van de overeenkomst is afhankelijk van volledige naleving van de verbintenissen.

Gelet op de aangeboden corrigerende maatregelen heeft de Commissie geconcludeerd dat de voorgenomen transactie, zoals gewijzigd, niet langer mededingingsbezwaren oplevert. Na de transactie zal de concurrentie op de Europese biermarkten immers even intens blijven.

De transactie werd op 31 maart 2016 bij de Commissie aangemeld.

Image NL

De infografiek is hier in hoge resolutie beschikbaar.

Concentratiecontrole – Regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

Meer informatie over deze zaak komt op de website van DG Concurrentie van de Commissie beschikbaar in het publieke zaakregister, onder zaaknummer M.7881.

IP/16/1900

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar

Photos