Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Hivatalosan is megkezdi működését a REFIT-platform: az új megközelítés a minőségi jogalkotás és az eredmények javítása érdekében közös platformot biztosít az érdekelteknek

Brüsszel, 2016. január 29.

Hivatalosan is megkezdi működését a REFIT-platform: az új megközelítés a minőségi jogalkotás és az eredmények javítása érdekében közös platformot biztosít az érdekelteknek

A Bizottság ma tartja meg a REFIT-platform első ülését Brüsszelben. Az ülésen a különböző érdekelti körök, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Európai Bizottsága és a tagállamok kormányai képviseletében negyvennyolc tag gyűlik össze, hogy hatékonyabbá és célravezetőbbé tegye az uniós jogszabályokat és azok végrehajtását. A kezdeményezés az uniós jogszabályok konkrét helyi alkalmazásában jártas különböző szakértők közös platformjának biztosításával megteremti annak a munkának az alapjait, amelynek célja minőségi jogalkotással javítani az eredményeken.

A REFIT-platform elnöki tisztjét Timmermans első alelnök látja el, aki a következőket nyilatkozta: „A hatályos uniós jogszabályok felülvizsgálata és tökéletesítése éppen olyan fontos polgáraink velünk szembeni elvárásainak teljesítéséhez, mint az új javasatok előterjesztése. Arra törekszünk, hogy az uniós jog a célnak megfelelő, aktuális és a lehető legegyszerűbb maradjon. Ennek biztosításához meg kell hallgatnunk azok véleményét, akik ténylegesen érintettek: a polgárokét, a kisvállalkozókét és a közigazgatási szereplőkét, akik nap mint nap találkoznak az uniós jog és a tagállami jogalkalmazási módszerek előnyeivel, de néha hiányosságaival is. A REFIT-platform ezeket a véleményeket összegyűjti, értékeli és az Európai Bizottságnak szóló gyakorlatias és működőképes javaslatokká formálja.”

A REFIT-platform tevékenységét a tagok fogják szervezni, legfőképp az érdekeltektől a „Lighten the Load” (Enyhítsünk a terheken) portálon keresztül beérkező információk alapján. Ezen az új online portálon bárki javaslatot tehet a mindennapok során tapasztalt szükségtelen, szabályozásból eredő terhek csökkentésére. A platform tagjai értékelni fogják a javaslatok érdemi elemeit, és megvizsgálják, hogy azokat a szakpolitikai célkitűzések figyelembevételével miként lehet megvalósítani a gyakorlatban.

A Bizottság a platform minden javaslatára reagálni fog, továbbá szisztematikusan és nyilvánosan ki fogja fejteni, milyen módon kívánja azokat megvalósítani. Az uniós jog tagállami átültetésével és végrehajtásával kapcsolatos javaslatok esetében a tagállamok a platformbeli képviselőik útján felkérést kapnak arra, hogy hasonlóan járjanak el. A platform az első, mai ülésen megvitatja 2016. évi munkaprogramját. A „Lighten the Load” weboldalon keresztül már mintegy 250 javaslat érkezett be a szakértőkhöz.

Háttér-információk

A REFIT-platform létrehozását a 2015. évi minőségi jogalkotási program keretében jelentették be. A platform a 18 tagból, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága két képviselőjéből álló érdekképviseleti csoportot, továbbá a 28 uniós tagállam egy-egy magas szintű szakértőjét tömörítő kormányzati csoportot foglalja magában. A tagok munkáját a Bizottság Főtitkársága fogja segíteni. Az érdekképviseleti csoport tagjait nyilvános pályázati felhívás útján választották ki. A Bizottság a kiválasztás során a különböző ágazatok, érdekek, régiók és nemek kiegyensúlyozott képviseletére törekedett.

A REFIT program a 2012-es indulás óta számos területen hozott eredményeket az üzleti szféra számára. A REFIT intézkedéseinek hatására például 90%-kal is csökkenhetett a kkv-k vegyianyag-szabályozással kapcsolatos megfelelési költsége, az elektronikus közbeszerzés eszközeinek bevezetése akár 20%-kal csökkenthette a közbeszerzési költségeket, illetve a kkv-k számos mentességet kaptak a különös terhet jelentő szabályozási előírások alól. A Bizottság a 2016. évi munkaprogramjában 40 REFIT-kezdeményezést azonosított különböző szakpolitikai területeken.

A Bizottság 2015. május 19-én előterjesztette a minőségi jogalkotási programot, mivel meg akarja változtatni, mit és hogyan csinál az EU. Az EU – intézményeivel és joganyagával együtt – a polgárok és vállalkozások érdekeit szolgálja, akiknek ezt a mindennapok során is érzékelniük kell. Helyre kell állítanunk az eredményességünkbe vetett bizalmukat. A Juncker-Bizottság új kezdetet jelképez. Elsődlegesen arra törekszünk, hogy a tagállami szinten megoldhatatlan nagy kérdésekre találjunk megoldásokat.

További információ:

Minőségi jogalkotási program

A szabályozás javításával kapcsolatos csomag

A REFIT program

A REFIT-platform tagjai

„Lighten the Load” érdekképviseleti eszköz

IP/16/188

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar