Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Službeno pokretanje platforme REFIT: novi pristup ujedinjuje dionike za ostvarenje bolje regulative i boljih rezultata

Bruxelles, 29 siječanj 2016

Službeno pokretanje platforme REFIT: novi pristup ujedinjuje dionike za ostvarenje bolje regulative i boljih rezultata

Komisija danas u Bruxellesu organizira prvi sastanak platforme REFIT. Na njemu će se okupiti 48 predstavnika različitih dionika, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, Europskog odbora regija i vlada svih država članica kako bi zakonodavstvo EU-a i njegovu provedbu u državama članicama učinili učinkovitijim i djelotvornijim u postizanju njegovih ciljeva. U okviru ove inicijative okupit će se širok krug stručnjaka u području konkretnog učinka zakonodavstva EU-a u praksi, što će stvoriti osnovu za uključivu suradnju pri postizanju zajedničkog cilja ostvarenja bolje regulative radi postizanja boljih rezultata.

Platformom REFIT predsjeda prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans koji je izjavio: „Želimo li ostvariti ono što građani od nas očekuju, preispitivanje i poboljšanje postojećih propisa EU-a jednako je važno kao i donošenje novih prijedloga. Zakonodavstvo EU-a mora ostati svrsishodno, ažurno i što jednostavnije. Kako bismo to osigurali, moramo čuti mišljenje onih koji ga doista dobro poznaju: građana, malih poduzetnika i javnih službenika, koji se svakodnevno susreću s prednostima, ali ponekad suočavaju i s neučinkovitostima naših zakona i načinom njihove provedbe u državama članicama. Svrha je platforme REFIT da prikupi njihova mišljenja, ocijeni ih i pretvori u pragmatične i operativne prijedloge Europskoj komisiji.”

Rad platforme REFIT usmjeravat će njezini članovi, uglavnom na temelju informacija primljenih od građana putem alata pod nazivom „Smanjenje opterećenja” (Lighten the Load). Ovaj novi internetski portal otvoren je za sve građane kako bi dostavili svoje prijedloge za smanjenje nepotrebnih regulatornih opterećenja s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. Članovi platforme procijenit će utemeljenost doprinosa dionika i razmotriti praktične načine daljnjeg postupanja s njihovim prijedlozima a da se pri tome ne ugroze ciljevi politike.

Komisija će razmotriti sve prijedloge zaprimljene putem platforme te će sustavno i javno objasniti što u vezi s njima namjerava poduzeti. Države članice pozvat će se da učine isto putem svojih predstavnika u okviru platforme, u slučajevima kada se prijedlozi odnose na nacionalno prenošenje i provedbu zakonodavstva EU-a. Na današnjem prvom sastanku članovi platforme raspravljat će o programu rada za 2016. Skupina je putem alata „Smanjenje opterećenja” primila već približno 250 prijedloga.

Kontekst:

Platforma REFIT najavljena je 2015. u okviru Plana za bolju regulativu. Sastoji se od skupine dionika koja broji 18 članova i dva predstavnika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija te skupine predstavnika vlada s po jednim stručnjakom na visokoj razini iz svake od 28 država članica EU-a. Članovima će podršku u radu pružati Glavno tajništvo Komisije. Članovi skupine dionika odabrani su putem javnog poziva na podnošenje prijava. Komisija je nastojala postići uravnoteženu zastupljenost različitih sektora, interesa, regija i spolova.

Program REFIT od svojeg je pokretanja u 2012. već ostvario rezultate u mnogim područjima poslovanja. S pomoću mjera programa REFIT, primjerice, naknade za usklađenost sa zakonodavstvom o kemikalijama za MSP-ove smanjene su do 90 %, uvođenjem alata e-nabave smanjeni su troškovi javne nabave do 20 %, a uvedena su i razna izuzeća za MSP-ove u pogledu posebno teških regulatornih opterećenja. U svojem Programu rada za 2016. Komisija je utvrdila 40 inicijativa u okviru REFIT-a u različitim područjima politika.

Komisija je 19. svibnja 2015. predstavila svoj Plan za bolju regulativu kako bi promijenila područja koja uređuje EU i način na koji ih uređuje. Europska unija, njezine institucije i njezin zakonodavni okvir u službi su građana i poduzetnika, koji to moraju osjetiti u svojem svakodnevnom životu i radu. Moramo ponovno uspostaviti njihovo povjerenje u našu sposobnost ostvarivanja rezultata. Junckerova Komisija predstavlja novi početak. Naš je prioritet ponuditi rješenja važnih pitanja koje države članice ne mogu riješiti same.

Dodatne informacije:

Plan za bolju regulativu

Paket za bolju regulativu

Program REFIT

Članovi platforme REFIT

„Smanjenje opterećenja” – alat za doprinos dionika

IP/16/188

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar