Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predlaga nova pravila za e-trgovanje, da bi lahko potrošniki in podjetja v celoti izkoristili enotni trg.

Bruselj, 25. maja 2016

Evropska komisija je danes predstavila sveženj ukrepov, s katerim bo potrošnikom in podjetjem omogočila, da bodo lažje in z več zaupanja kupovali in prodajali proizvode in storitve na spletu.

V skladu s strategijo enotnega digitalnega trga in strategijo enotnega trga je predstavila načrt za spodbujanje e-trgovanja, ki je usmerjen v tri področja ukrepanja: preprečevanje geografskega blokiranja, omogočanje cenovno dostopnejše in učinkovitejše čezmejne dostave paketov ter krepitev zaupanja potrošnikov z boljšo zaščito in boljšim izvajanjem.

Podpredsednik Komisije in komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Ljudem je pri spletnem nakupovanju marsikdaj onemogočen dostop do najboljših ponudb. Včasih se odločijo, da ne bodo nakupovali v tujini, ker je dostava predraga ali ker ne vedo, kako bi uveljavili svoje pravice, če bi šlo kaj narobe. Želimo rešiti probleme, zaradi katerih potrošniki in podjetja ne morejo v celoti izkoristiti priložnosti za nakup in prodajo proizvodov in storitev na spletu.“

Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther H. Oettinger pa je menil: „V pobudi glede geografskega blokiranja je vzpostavljeno ravnotežje med interesom potrošnikov za spletno nakupovanje brez meja in zagotavljanjem zadostne pravne varnosti za podjetja. Naš pristop ustrezno upošteva posebnosti nekaterih sektorjev, zato bo gotovo spodbudil čezmejno e-trgovanje v EU.“

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dodala: „Diskriminacija potrošnikov EU, katere namen je drobitev trgov po nacionalnih mejah, na enotnem trgu ni sprejemljiva. Če bodo pravila jasnejša, izvajanje boljše in čezmejna dostava paketov cenovno ugodnejša, bodo potrošniki in podjetja, predvsem mala in srednja podjetja, lažje izkoristili vse, kar jim ponujata enotni trg EU in čezmejno e-trgovanje.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je povedala: „Preveč ljudi v Evropi se boji nakupovati na spletu, ker ne poznajo svojih pravic ali mislijo, da bi svoje pravice težko uveljavili. Želim, da bi potrošniki na spletu nakupovali z enakim zaupanjem kot zunaj njega. Organom za varstvo potrošnikov bomo dali več pooblastil, da bodo lahko bolje skrbeli za spoštovanje pravic potrošnikov na spletu in preganjali goljufije. Današnji sveženj je pomemben korak v to smer. Varstvo potrošnikov bo prilagodil spletnim razmeram, trgovcem pa zagotovil pravno varnost.“

Današnji sveženj o e-trgovanju zajema:

  • zakonodajni predlog za preprečevanje neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije glede na državljanstvo, prebivališče ali sedež;
  • zakonodajni predlog o čezmejnih storitvah dostave paketov za preglednejše cene in boljši regulativni nadzor;  
  • zakonodajni predlog za krepitev uveljavljanja pravic potrošnikov in smernice, v katerih je med drugim pojasnjeno, kaj v digitalnem svetu velja za nepošteno poslovno prakso.

Preprečevanje geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva ali prebivališča

Komisija predlaga zakonodajo, s katero bi zagotovili, da potrošniki, ki želijo osebno ali prek spleta kupiti proizvode ali storitve v drugi državi EU, ne bodo diskriminirani glede dostopa do cen in prodajnih ali plačilnih pogojev, če za to ne obstajajo objektivni razlogi, kot so DDV ali nekatere pravne določbe glede javnega interesa.

Ko potrošnik pride v trgovino v drugi državi EU, lastnik od njega ne zahteva, da mu najprej pokaže osebno izkaznico, da bi mu dovolil nakup ali da bi zanj postavil drugačno ceno ali drugačne pogoje. Na spletu pa potrošniki marsikdaj nimajo dostopa do ponudb v drugih državah, saj so npr. preusmerjeni nazaj na posebno spletno stran za njihovo državo ali se od njih zahteva, da plačajo z debetno ali kreditno kartico iz določene države. Taka diskriminacija ne spada na enotni trg.

Načelo nediskriminacije že velja v skladu z direktivo o storitvah in Komisija ga je uporabila v nekaterih storitvenih sektorjih, kot so podjetja za najem avtomobilov ali zabaviščni parki. Toda podjetjem in potrošnikom bo koristila večja pravna varnost glede vprašanja, katere prakse so dovoljene in katere ne. Uredba bo zagotovila to pravno varnost in izvršljivost za proizvode in storitve na spletu in zunaj njega.

Da podjetij ne bi preveč obremenili, uredba ne nalaga obveznosti dostave po vsej EU, iz nekaterih določb pa so tudi izvzeta mala podjetja, ki ne dosegajo nacionalnega praga za DDV.

Cenovno ugodnejša in učinkovitejša čezmejna dostava paketov

Z uredbo, ki se predlaga danes, bodo cene čezmejne dostave paketov preglednejše, regulativni nadzor nad njimi pa boljši, tako da bodo lahko potrošniki in trgovci na drobno izkoristili cenovno ugodno dostavo in udobne možnosti vračanja celo v obrobne regije ali iz njih.

Potrošniki in mala podjetja se pritožujejo, da zaradi težav pri dostavi paketov, zlasti visokih stroškov pri čezmejnih dostavah, ne morejo pogosteje prodajati in kupovati povsod po EU. Izvajalci poštnih storitev za dostavo majhnega paketa v drugo državo članico pogosto zaračunajo tudi do petkrat višjo ceno kot doma, in sicer brez jasne povezave z dejanskimi stroški.

Uredba bo spodbudila konkurenco, saj bodo cene preglednejše. Komisija ne predlaga, da bi določili najvišje cene dostave. Regulacija cen bi prišla v poštev le v skrajnem primeru, če konkurenca ne bi dala zadovoljivih rezultatov. Komisija se bo leta 2019 seznanila z napredkom in ocenila, ali so potrebni nadaljnji ukrepi.

Z Uredbo bodo nacionalni poštni regulatorji dobili potrebne podatke, da bodo lahko spremljali čezmejne trge ter preverjali, ali so cene ugodne in ali ustrezajo stroškom. Uredba bo tudi spodbujala konkurenco, saj bo zahtevala, da se tretjim osebam zagotovi pregleden in nediskriminatoren dostop do čezmejnih storitev dostave paketov in infrastrukture. Komisija bo objavila javne navedene cene izvajalcev univerzalne storitve, zaradi česar bo konkurenca med njimi ostrejša, tarife pa preglednejše.

Ta predlog dopolnjuje pobude za samourejanje, s katerimi želijo izvajalci poštnih storitev izboljšati čezmejne storitve dostave paketov in jih narediti dostopnejše.

Večje zaupanje potrošnikov v e-trgovanje

S predlagano posodobitvijo uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov bodo dobili nacionalni organi več pooblastil, da bodo lahko bolje uveljavljali pravice potrošnikov. Lahko bodo:

  • preverili, ali se na spletiščih izvaja geografsko blokiranje potrošnikov in ali se ponujajo poprodajni pogoji, ki ne upoštevajo pravil EU (npr. pravice do odstopa od pogodbe);
  • odredili takojšnje prenehanje delovanja spletišč, na katerih gostujejo prevare;
  • zahtevali informacije od registratorjev domen in bank, da bi z njimi ugotovili identiteto odgovornega trgovca.

Če bodo pravice potrošnikov kršene povsod po EU, bo lahko Komisija usklajevala skupne ukrepe za prekinitev teh praks z nacionalnimi izvršilnimi organi. Zaščita potrošnikov bo tako hitrejša, države članice in podjetja pa bodo prihranila čas in sredstva.

Komisija je objavila tudi posodobljene smernice glede nepoštenih poslovnih praks, da bi se med drugim odzvala na izzive digitalnega sveta. Z njimi pojasnjuje uporabo direktive o nepoštenih poslovnih praksah. Vsaka spletna platforma, ki se šteje za „trgovca“ ter izvaja promocijo ali prodajo blaga, storitev ali digitalnih vsebin potrošnikom, mora na primer zagotoviti, da so njene poslovne prakse v celoti skladne s potrošniškim pravom EU. Na platformah mora biti jasno navedeno, da pravila o nepoštenih poslovnih praksah ne veljajo za zasebne osebe, ki prodajajo blago, v iskalnikih pa bo morala biti jasno vidna razlika med plačanimi uvrstitvami in običajnimi rezultati iskanja.

V posodobljenih smernicah sta tudi dva sklopa načel za samourejanje, o katerih so se dogovorile zainteresirane strani: en sklop bo podpiral orodja za primerjavo, s katerimi bo mogoče doseči večjo skladnost z Direktivo, drugi pa bo pripomogel k izvajanju pravil o nepoštenih poslovnih praksah v primerih zavajajočih in neutemeljenih okoljskih trditev.

Ozadje

Današnji sveženj o e-trgovanju dopolnjuje zakonodajna predloga o dobavi digitalnih vsebin ter o spletni in drugi prodaji blaga na daljavo, ki ju je Komisija predlagala decembra 2015, in predlog poenostavitve DDV, načrtovan za jesen 2016.

Hkrati s sprejetjem svežnja o e-trgovanju je Komisija danes predstavila posodobljena avdiovizualna pravila EU in svoj pristop k spletnim platformam.  

Več informacij

Sporočilo „Celostni pristop za spodbujanje čezmejnega elektronskega trgovanja v Evropi“

Vprašanja in odgovori: Spodbujanje e-trgovanja v EU

Predlog uredbe o preprečevanju neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi prebivališča, sedeža ali državljanstva na enotnem trgu

Predlog uredbe o čezmejnih storitvah dostave paketov

Predlog za revizijo uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov

Smernice o uporabi direktive o nepoštenih poslovnih praksah  

 

IP/16/1887

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar