Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia actualizează normele UE în domeniul audiovizualului și prezintă o abordare orientată a platformelor online

Bruxelles, 25 mai 2016

Comisia Europeană a propus astăzi actualizarea normelor UE în domeniul audiovizualului pentru a crea un mediu mai echitabil pentru toți actorii, pentru a promova filmele europene, pentru a proteja copiii și pentru a combate cu o mai mare eficacitate discursurile de incitare la ură. De asemenea, propunerea reflectă o nouă abordare a platformelor online, care răspunde provocărilor din diferitele domenii.

Ca parte a strategiei sale privind piața unică digitală, Comisia a prezentat astăzi o Directivă a serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV) actualizată care conține normele comune care reglementează serviciile mass-media audiovizuale și asigură diversitatea culturală și libera circulație a conținuturilor în UE de aproape 30 de ani. La ora actuală telespectatorii vizionează conținut video nu doar prin intermediul canalelor de televiziune, ci și, într-o măsură din ce în ce mai mare, prin intermediul serviciilor video la cerere (precum Netflix și MUBI) și al platformelor de partajare de materiale video (cum ar fi YouTube și Dailymotion). Din aceste motive, Comisia dorește să obțină un echilibru mai bun al normelor care se aplică în prezent operatorilor tradiționali de radiodifuziune, furnizorilor de conținut video la cerere și platformelor de partajare de materiale video, în special în ceea ce privește protecția copiilor. DSMAV revizuită consolidează, de asemenea, promovarea diversității culturale europene, asigură independența organismelor de reglementare din domeniul audiovizualului și oferă o mai mare flexibilitate operatorilor de radiodifuziune cu privire la publicitate.

Această propunere reflectă noua abordare a Comisiei în ceea ce privește platformele online, cum ar fi piețele online, motoarele de căutare, sistemele de plată, mijloacele de comunicare sociale, site-urile de partajare de materiale video și de informații. De la lansarea strategiei privind piața unică digitală în luna mai 2015, Comisia a întreprins o evaluare cuprinzătoare a rolului economic și social al acestor noi actori și a concluzionat astăzi că o abordare de tipul „soluție universală” nu este adecvată pentru consumatori, întrucât nu le permite să beneficieze de oportunități, și nici în ceea ce privește normele, deoarece acestea nu pot răspunde numeroaselor provocări pe care le ridică extrem de diversele tipuri de platforme online. Pe baza acestei abordări, Comisia va analiza fiecare sector în care poate interveni, începând cu telecomunicațiile și ajungând la normele privind drepturile de autor, pentru a răspunde oricărei probleme specifice, printr-o abordare orientată spre viitor pentru toți actorii de pe piață.

Dl Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: „Doresc ca platformele online, sectorul audiovizualului și sectorul creativ să constituie motoarele economiei digitale și să nu fie împovărate de norme inutile. Acestea au nevoie de certitudinea oferită de un cadru juridic modern și echitabil pe care îl oferim astăzi. Aceasta înseamnă să nu schimbăm normele existente care funcționează, cum ar fi cele referitoare la răspunderea furnizorilor de servicii online. Aceasta înseamnă, de asemenea, reducerea reglementărilor, acolo unde este necesar pentru sectoarele tradiționale, cum ar fi radiodifuziunea, sau extinderea anumitor obligații la platforme și la alți actori din sectorul digital, în vederea îmbunătățirii protecției utilizatorilor și a obținerii unor condiții de concurență echitabile.”

Dl Günther H. Oettinger, comisar pentru economie digitală și societate digitală, a adăugat: „Probabil că modul în care vizionăm programele de televiziune sau materialele video s-a schimbat, dar valorile noastre au rămas aceleași. Grație acestor norme noi vom susține pluralismul mijloacelor de informare în masă, independența autorităților de reglementare în domeniul audiovizualului și ne vom asigura că platformele de partajare de materiale video nu vor permite incitarea la ură. Dorim, de asemenea, să asigurăm condiții echitabile de concurență, un comportament responsabil, un climat de încredere și echitate în lumea platformelor online, iar comunicarea de azi prezintă viziunea noastră în acest sens.”

Un cadru media pentru secolul al XXI-lea

Comisia a realizat o evaluare a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV) din 2010 și, pe baza acesteia, a formulat următoarele propuneri:

 • Platforme responsabile de partajare de materiale video: platformele care organizează și marchează o cantitate mare de materiale video vor trebui să protejeze minorii de conținuturi dăunătoare (cum ar fi pornografia și violența), iar pe toți cetățenii de incitarea la ură. Măsurile detaliate includ instrumente destinate utilizatorilor pentru a raporta și evidenția conținuturi dăunătoare, precum și sisteme de verificare a vârstei sau de control parental. Pentru a se asigura că măsurile sunt orientate către viitor și eficace, Comisia va invita toate platformele de partajare de materiale video să coopereze în cadrul Alianței pentru o mai bună protecție a minorilor în mediul online, în scopul elaborării unui cod de conduită propriu acestui sector. Autoritățile de reglementare naționale din domeniul audiovizualului nu se vor limita la simplul rolul de autoreglementare, acestea vor avea competența de a asigura aplicarea normelor, care, în funcție de legislația națională, poate conduce la amenzi.
 • Un rol mai important pentru organismele de reglementare în domeniul audiovizualului: directiva va garanta acum că autoritățile de reglementare sunt cu adevărat independente de guverne și de sector și că își pot îndeplini în mod optim rolul: să se asigure că mass-media audiovizuală acționează în interesul telespectatorilor. Rolul care revine Grupului european al autorităților de reglementare din domeniul serviciilor mass-media audiovizuale (ERGA), alcătuit din toate cele 28 de autorități naționale de reglementare în domeniul audiovizualului, va fi stabilit în legislația UE. ERGA va evalua codurile de conduită stabilite prin coreglementare și va oferi consultanță Comisiei Europene.
 • Mai multe creații europene: în prezent, posturile de televiziune investesc aproximativ 20 % din veniturile lor în conținut original, iar furnizorii la cerere sub 1 %. Comisia dorește ca posturile de televiziune să continue să aloce cel puțin jumătate din intervalul de audiență creațiilor europene și va obliga furnizorii la cerere să asigure în cataloagele lor o cotă de cel puțin 20 % pentru conținutul european. Propunerea clarifică, de asemenea, faptul că statele membre pot cere furnizorilor de servicii la cerere care sunt disponibile în țara lor să contribuie financiar la realizarea de creații europene.
 • Mai multă flexibilitate pentru posturile de televiziune: telespectatorii pe care îi deranjează numărul mare de spoturi publicitare televizate pot alege oferte online fără spoturi publicitare, care nu existau acum zece ani. Normele revizuite în domeniul audiovizualului răspund acestei realități, precum și unor realități noi. Directiva revizuită oferă mai multă flexibilitate operatorilor de radiodifuziune în ceea ce privește momentul în care pot fi difuzate spoturile publicitare - limita totală de 20 % din timpul de emisie se menține între orele 7 am și 11 pm, dar în loc de timpul alocat în prezent, care este de 12 minute pe oră, operatorii de radiodifuziune dispun de mai multă libertate pentru alegerea momentului în care prezintă spoturi publicitare de-a lungul unei zile. Operatorii de radiodifuziune și furnizorii de servicii la cerere vor avea, de asemenea, o mai mare flexibilitate în ceea ce privește utilizarea plasării și sponsorizării produselor, menținând în același timp telespectatorii informați cu privire la acestea.

Se preconizează că aceste măsuri diferite vor avea un impact economic pozitiv asupra furnizorilor de servicii mass-media, în special asupra operatorilor de televiziune, și vor spori capacitatea acestora de a investi în conținuturi audiovizuale. Acest lucru este important pentru competitivitatea sectorului audiovizualului din UE.

Platformele online: oportunități și provocări pentru Europa

Platformele online joacă un rol-cheie în ceea ce privește inovarea și creșterea economică în cadrul pieței unice digitale. Acestea au revoluționat accesul la informații și au conectat cumpărătorii și vânzătorii într-un mod mai adecvat și mai eficient. Este necesară o acțiune a UE pentru a institui cadrul adecvat necesar atragerii, păstrării și dezvoltării noilor entități inovatoare în domeniul platformelor online.

Comisia a definit o abordare orientată, bazată pe principii, pentru a rezolva problemele semnalate de respondenții consultării publice realizate de Comisie în cursul evaluării platformelor, care s-a derulat pe parcursul a mai mulți ani (a se vedea secțiunea de întrebări și răspunsuri). Comisia va sprijini eforturile întreprinderilor și ale părților interesate în ceea ce privește auto- și coreglementarea, pentru a se asigura că această abordare va continua să fie flexibilă și actuală. Domeniile de acțiune includ:

 • Norme comparabile pentru serviciile digitale: serviciile digitale comparabile ar trebui să urmeze aceleași norme sau norme similare și, acolo unde este posibil, Comisia ar trebui să reducă domeniul de aplicare al reglementărilor existente și amploarea acestora. Comisia va aplica aceste principii revizuirilor în curs ale legislației UE în domeniul telecomunicațiilor și ale Directivei asupra confidențialității și comunicațiilor electronice, de exemplu atunci când analizează dacă normele privind confidențialitatea ar trebui să se aplice furnizorilor de servicii de comunicații electronice, precum și companiilor de telecomunicații tradiționale.
 • Obligația platformelor online de a avea o atitudine responsabilă: ar trebui menținut regimul existent în materie de răspundere a intermediarilor stabilit în Directiva privind comerțul electronic. Problemele specifice vor fi abordate prin intermediul unor instrumente specifice, cum ar fi norme în domeniul audiovizualului (comunicat de presă) sau eforturi voluntare mai mari din partea sectorului.
  De exemplu, în prezent Comisia colaborează intens cu marile platforme online cu privire la un cod de conduită referitor la combaterea discursurilor de incitare la ură în mediul online și va prezenta rezultatele acestei colaborări în săptămânile care urmează.
 • Încrederea este indispensabilă: cooperarea în ceea ce privește aplicarea legii la nivel transfrontalier va asigura îndeplinirea de către platforme a obligațiilor care le revin referitor la drepturile consumatorilor; de exemplu, să indice în mod clar rezultatele de căutare sponsorizate (comunicat de presă). De asemenea, Comisia va încuraja sectorul să își accelereze eforturile voluntare pentru a face față unor practici precum informațiile online false sau care induc în eroare. Comisia va încuraja platformele online să recunoască diferite tipuri de identificări electronice sigure (eID) care oferă aceleași garanții ca sistemele lor proprii de identificare electronică.
 • Piețe deschise pentru o economie bazată pe date: inițiativa privind libera circulație a datelor, prevăzută pentru sfârșitul anului 2016, va facilita schimbul și portabilitatea datelor între diferite platforme online și servicii de cloud computing.
 • Un mediu de afaceri favorabil inovării și echitabil: Comisia va efectua o anchetă cu privire la chestiuni ridicate în cadrul procesului de consultare publică de către întreprinderi și furnizori care interacționează direct cu platforme. Printre acestea se numără, de exemplu, temeri legate de termenii și condițiile incorecte, în special în ceea ce privește accesul la bazele de date importante, accesul pe piață și lipsa generală de transparență. Pe baza acestei anchete, Comisia va stabili, până în primăvara anului 2017, dacă este necesară o acțiune suplimentară a UE în acest domeniu.

În cadrul viitoarei sale agende europene pentru economia colaborativă, Comisia va furniza, de asemenea, orientări cu privire la legislația UE aplicabilă și va formula recomandări destinate statelor membre.

Context

Aceste noi inițiative din cadrul strategiei privind piața unică digitală sunt prezentate azi împreună cu un pachet care urmărește stimularea comerțului electronic în UE (comunicat de presă).

Măsurile de astăzi au urmat unei serii de inițiative pentru digitalizarea industriei europene (comunicat de presă), unor propuneri privind drepturile de autor (comunicat de presă) și unor contracte digitale (comunicat de presă), precum și unui proiect de decizie privind coordonarea spectrului (comunicat de presă). Strategia privind piața unică digitală include 16 inițiative care urmează să fie prezentate până la sfârșitul acestui an.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind platformele online și normele UE în domeniul audiovizualului

Documentele adoptate astăzi:

Propunere de directivă revizuită privind serviciile media audiovizuale

Comunicare privind platformele online și piața unică digitală

Document de lucru al serviciilor privind platformele online și piața unică digitală

Rețele de socializare

#Piața unică digitală

#DSMAV

#Platforme

IP/16/1873

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar