Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Suomalaisille pk-yrityksille uusi rahoitusohjelma

Bryssel 26. toukokuuta 2016

Euroopan komissio hyväksyi tänään suomalaisille pk- ja start-up-yrityksille suunnatun investointipaketin, jonka arvo on 40 miljoonaa euroa. Puolet summasta on peräisin Euroopan aluekehitysrahastosta ja toinen puoli kansallisesta budjetista.

Euroopan komissio hyväksyi tänään pk-yritysten rahoitusohjelman Suomessa. Paketin arvo on 40 miljoonaa euroa, josta puolet on peräisin Euroopan aluekehitysrahastosta ja toinen puoli kansallisesta budjetista. Rahoituksen saamisen helpottuminen parantaa pienten yritysten kilpailukykyä.

Ohjelma tarjoaa takauksia pk-yrityksiä luotottaville rahoituksen välittäjille. Takauksien vipuvaikutuksen odotetaan vapauttavan yli 360 miljoonaa euroa uutta lainarahoitusta suomalaisille pk-yrityksille.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen mukaan pk-yrityksillä on kriittinen rooli Suomen taloudessa:”Pk-yritykset luovat työpaikkoja paikallisille yhteisöille ja tuovat markkinoille innovaatioita. Suomessa nyt alkava pk-yritysaloite tarjoaa pienyrityksille arvokasta taloudellista tukea, josta hyötyvät kaikki. Suomi on kuudes investointiohjelman hyväksynyt EU-maa Espanjan, Maltan, Italian, Bulgarian ja Romanian jälkeen. Toivottavasti muut EU-maat seuraavat pian perässä.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Crețu onnitteli Suomea liittymisestä pk-yrityksiä koskevaan EU:n aloitteeseen: ”Suomi on nyt yksi johtavista EU-maista tämän startup- ja pk-yrityksiä tukevan innovatiivisen välineen hyödyntämisessä. Haluaisin EU-maiden käyttävän ERI-rahastoja uusilla ja luovilla tavoilla, ja juuri tätä Suomi tekee. Toivon useamman EU-maan seuraavan tätä esimerkkiä.”

Suomen viranomaiset ja Euroopan investointirahasto määrittelevät seuraavaksi rahoitusjärjestelyn tekniset yksityiskohdat ja valitsevat siihen osallistuvat rahoituksen välittäjät. Ensimmäisten lainojen pitäisi olla pk-yritysten saatavilla alkuvuodesta 2017.

Taustaa

Pk-yrityksiä koskeva aloite on Euroopan komission, Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston yhteinen rahoitusväline,  jolla on tarkoitus on lisätä pienyritysten yksityistä ja julkista rahoitusta nopeasti ja tuloksellisesti.

Kyseessä on osa laajempaa komission ja Euroopan investointipankkiryhmän hanketta, jolla EU-maita kannustetaan kaksinkertaistamaan Euroopan rakenne- ja investointirahastoista saatavan rahoituksen käyttö rahoitusvälineiden kautta. Hanke noudattelee Euroopan investointiohjelman tavoitteita.

Ohjelmasta annettu rahoitus yhdistetään komission ja Euroopan investointirahaston yhdessä hallinnoimasta Horisontti 2020 -ohjelmasta saatavaan 2 prosentin lisärahoitukseen. Euroopan investointipankki kattaa lainoihin liittyviä riskejä.

Suurin osa yrityksistä Suomessa on pk-yrityksiä (n. 280 000). Niissä on Suomessa 913 000 työpaikkaa.

Lisätietoja:

ERI-rahastojen avoin tietoalusta

Esite ERI-rahastojen ja ESIR-rahaston käytön yhdistämisestä

Euroopan investointiohjelma

Koheesiopolitiikan rahoitusvälineet

 

Twitter: @EU_Regional @jyrkikatainen @CorinaCretuEU#ESIFunds #InvestEU

IP/16/1846

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar