Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság megvitatta a Görögországra vonatkozó schengeni értékelő jelentés tervezetét

Brüsszel, 2016. január 27.

A Bizottság megvitatta a Görögországra vonatkozó schengeni értékelő jelentés tervezetét

A biztosi testület ma – tekintettel az abban található megállapításokra és azok jelentőségére – tudomásul vette és megvitatta a Görögországra vonatkozó schengeni értékelő jelentés tervezetét. A 2013 októberében létrehozott schengeni értékelési mechanizmus keretében egy, a tagállamok és a Frontex szakértőiből álló szakértői csoport a Bizottság vezetésével az adott tagállamban tett monitoringlátogatások során ellenőrzi a schengeni szabályok alkalmazását. A tagállami szakértők és a Bizottság képviselői kidolgozták a Görögországra vonatkozó schengeni értékelési jelentés tervezetét, amelyet most a schengeni értékelő bizottság elé terjesztenek véleményezésre. A Bizottság ezt követően végrehajtási aktus útján fogja elfogadni a jelentést.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért és az uniós belügyekért felelős biztos a következőket mondta: „Ha fenn akarjuk tartani a szabad mozgás belső térségét, jobban kell gondoskodnunk külső határaink igazgatásáról. Ez annyi tesz, hogy Schengent csak a schengeni szabályok alkalmazásával tudjuk megőrizni. A Bizottság minden schengeni tagállamban folyamatosan ellenőrzi a schengeni szabályok alkalmazását. A Görögországra vonatkozó schengeni értékelő jelentés tervezete bemutatja, hogy a tagállamok és a Bizottság szakértői a Görögországban tett novemberi látogatásuk során milyen képet alkottak a külső határ igazgatásáról. A jelentés komoly hiányosságokat tárt fel. Görögország időközben a helyzet orvoslását és a schengeni szabályok betartását célzó erőfeszítésekbe kezdett. Jelentősen javítanunk kell a migránsok megfelelő fogadásával, regisztrációjával, áthelyezésével vagy visszatérésével kapcsolatos teljesítményünket, mivel enélkül nem lehetséges a schengeni térség rendes, belső határellenőrzések nélküli működésének visszaállítása, ami legfőbb célja mindannyiunknak.”

A nem nyilvános jelentéstervezet a görög–török szárazföldi határon, illetve Híosz és Számosz szigetén 2015. november 10. és 13. között végzett, előre be nem jelentett helyszíni látogatásokon alapul. A jelentés bemutatja a rendőrségnek és a parti őrségnek az ellenőrzött helyszíneken tapasztalt jelenlétét, az azonosítási és regisztrációs folyamat hatékonyságát, a tengeri határőrizetet és a szomszédos országokkal folytatott együttműködést. A jelentés – noha elismeri a görög hatóságok leterheltségét – megállapítja, hogy az irreguláris migránsok tényleges azonosítására és regisztrációjára nem kerül sor, az ujjnyomatokat nem viszik be szisztematikusan a rendszerbe, és nem végzik el minden esetben sem az úti okmányok hitelességének ellenőrzését, sem az olyan alapvető biztonsági adatbázisokkal való összevetését, mint a Schengeni Információs Rendszer, az Interpol adatbázisai és a nemzeti nyilvántartások. A jelentéstervezet mindezek alapján arra a következtetésre jut, hogy Görögország súlyosan elhanyagolja kötelezettségeit, és a görög hatóságoknak meg kell szüntetniük a külső határellenőrzések végrehajtásában tapasztalt súlyos hiányosságokat.

Schengeni értékelési mechanizmus

A schengeni értékeléseket egy többéves és egy éves értékelési program alapján végzik el a tagállamokban. Az értékelő látogatásokra sor kerülhet előzetes bejelentéssel, vagy bejelentés nélkül.

Az egyes látogatásokat követően jelentés készül a tapasztalt hiányosságokról és az ajánlott korrekciós intézkedésekről, kitűzve utóbbiak végrehajtási határidejét is. Az ajánlásokat a Bizottság a Tanács elé terjeszti elfogadásra. Az érintett tagállamnak a nyomon követés részeként cselekvési tervben kell bemutatnia, miként kívánja orvosolni a megállapított hiányosságokat. Az ajánlások végrehajtásában a Bizottság, a Frontex és más uniós szervek gyakorlati és/vagy pénzügyi támogatással segíthetik a tagállamokat.

A 2015. december 15-én elfogadott, a schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés már jelezte, hogy a Görögországra vonatkozó schengeni értékelés eredményétől függően sor kerülhet a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 19a. cikke és 26. cikke szerinti különleges intézkedések ajánlására.

A kivételes körülményekre vonatkozó eljárások

Ha a schengeni értékelő jelentés megállapítja, hogy az értékelt tagállam a schengeni szabályok tekintetében „súlyosan elhanyagolja kötelezettségeit”, és „külső határellenőrzéssel kapcsolatos súlyos hiányosságok” is fennállnak, akkor a Bizottság az értékelés során azonosított hiányosságok kezelése céljából ajánlásokat terjeszthet a Tanács elé elfogadásra. Ezen ajánlások teljesítésének biztosítása érdekében a Bizottság a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 19a. cikke értelmében ajánlhatja, hogy az értékelt tagállam fogadjon el bizonyos különleges intézkedéseket, ideértve európai határőrcsapatok kiküldését vagy egy olyan stratégiai terv benyújtását is, amely bemutatja, hogy a tagállam miként kívánja bevetni saját személyzetét és felszerelését az aggályok eloszlatása érdekében. A Bizottság javaslatát a tagállamok vizsgálóbizottságának kell elfogadnia, minősített többséggel. Az értékelt tagállamnak három hónap alatt kell végrehajtania a korrekciós intézkedéseket.

Ha e három hónap elteltével továbbra is fennállnak a hiányosságok, vagyis az intézkedések nem bizonyultak sikeresnek a hiányosságok megfelelő orvoslásához, akkor a Bizottság kezdeményezheti a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 26. cikke szerinti eljárás alkalmazását.

A Schengeni határ-ellenőrzési kódex 26. cikkének értelmében, ha a 19a. cikk szerinti intézkedések nem voltak eredményesek, a Tanács a Bizottság javaslata alapján végső megoldásként ajánlhatja, hogy a schengeni térségen belüli közös érdekek védelme érdekében egy vagy több tagállam állítsa vissza a határellenőrzést belső határainak teljes hosszán vagy bizonyos részein. A tanácsi ajánlást minősített többséggel kell elfogadni.

A 26. cikk értelmében a határellenőrzéseket a fent ismertetett kivételes körülmények fennállása esetén legfeljebb hat hónapos időtartamra lehet visszaállítani. Az intézkedés további hat hónapos időszakokkal legfeljebb kétéves teljes időtartamra meghosszabbítható.

További információk

Schengeni határ-ellenőrzési kódex

A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés (2015. december 15.).

Schengeni értékelési és monitoringmechanizmus

A Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság weboldala

IP/16/174

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar