Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Investicijos į kūrybiškumą: Kanų kino festivalyje švenčiama programos MEDIA 25 metų sukaktis

Briuselis, 2016 m. gegužės 13 d.

Nuo 1991 m., kai buvo pradėta įgyvendinti ES programa MEDIA, pagal ją investuota daugiau kaip 2,4 mlrd. EUR į Europos kūrybiškumą ir kultūrų įvairovę. Pagal programą suteikta parama tūkstančiams filmų Europoje kurti ir platinti už Europos ribų.

1

Video clip on MEDIA-funded movies

Šių metų Kanų kino festivalis yra puiki proga švęsti Europos garso ir vaizdo pramonei skirtos ES paramos programos MEDIA 25-ąją sukaktį. Ir šį kartą Kanuose gausu pagal programą MEDIA finansuotų filmų: iš programos MEDIA lėšų buvo paremti 10* iš 21 šiemetiniam „Auksinės palmės šakelės“ konkursui pristatyto filmo, tarp jų ir Keno Loacho, Pedro Almodóvaro, Cristiano Mungiu ir brolių Dardenų filmai. Per pastaruosius 25 metus „Auksinės palmės šakelės“ apdovanojimą, pagrindinį prizą arba geriausio režisieriaus apdovanojimą gavo 40 pagal programą MEDIA finansuotų filmų (žr. informacinį biuletenį).

Šiais metais į Kanų filmų festivalį vyks Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas A. Ansipas ir Komisijos narys G. Oettingeris aptarti programos MEDIA įgyvendinimo rezultatų ir to, kaip ES galėtų toliau stiprinti audiovizualinį sektorių įgyvendindama skaitmeninės bendros rinkos sukūrimo strategiją.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Programa MEDIA atlieka esminį vaidmenį siekiant sudominti naujus užsienio žiūrovus Europos filmais. Turime pasinaudoti šia sėkme ir skatinti kūrinių platinimą Europoje taikydami tinkamą ES sistemą. Audiovizualiniam sektoriui skaitmeninė plėtra ne tik suteikia galimybių, bet ir kelia sunkumų. Turime kartu ieškoti, kaip padidinti teisėtą pasiūlą internete ir kovoti su piratavimu. Aš tikrai lauksiu diskusijų su filmų kūrėjais Kanuose.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Programa MEDIA tapo Europos filmų kokybės ženklu. Didžiuojuosi, kad beveik pusei filmų, pateiktų „Auksinės palmės šakelės“ konkursui šiais metais, buvo skirta parama pagal programą MEDIA. Programa MEDIA yra nuolat pritaikoma prie sektoriaus poreikių. Birželio mėn. įdiegsime kultūros ir kūrybos sektoriams skirtą 121 mln. EUR vertės garantijų priemonę, kurią bus galima naudoti audiovizualiniams projektams. Tikimasi, kad ši priemonė padės gauti daugiau kaip 600 mln. EUR vertės banko paskolų.“

Programos MEDIA 25 metų sukaktis

Programa MEDIA (jos pavadinimas – prancūziško pavadinimo Mesures pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle akronimas) pradėta 1991 m. Ji įtraukta į ES programą „Kūrybiška Europa“. Kiekvienais metais pagal ją remiama apie 2 000 Europos filmų, televizijos serialų ir kitų projektų, kurie skaitmeniniu būdu platinami kino teatruose, televizijoje arba teikiant užsakomąsias vaizdo programų paslaugas. Pagal programą MEDIA paremtas daugiau kaip 20 000 prodiuserių, režisierių ir scenarijų kūrėjų mokymas ir padėta jiems prisitaikyti prie naujų technologijų.

Pagal programą MEDIA teikiama parama filmams ankstyvaisiais etapais: investuojama į kūrimą ir parengiamąjį etapą (pvz., į scenarijų kūrimą, tyrimų finansavimą, verslo renginių organizavimą) – tai tampa atspirties platforma Europos filmų kūrėjams, aktoriams ir techniniams darbuotojams. Pagal programą MEDIA taip pat investuojama į tarpvalstybinį filmų platinimą (platinimą kino teatruose ir užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikimą) – taip remiama Europos kultūros įvairovė. Pagal programą MEDIA remiami subtitravimas, dubliavimas, reklama, taip pat bendrai finansuojami kino teatrų, kuriuose rodomi Europos turinio filmai, tinklai.

Programa MEDIA padėjo padidinti Europos kino žiūrovų skaičių. 2014 m. iš visų kino teatrų žiūrovų Europoje 33,2 % žiūrėjo Europos turinio filmus – tokių žiūrovų skaičius gerokai išaugo nuo 25,4 % 2010 m. Šiaurės, Centrinėje ir Rytų Europoje atsirado naujų filmų kūrimo sričių ir rinkų, nes šių regionų kūrėjų sukurti produktai susilaukė sėkmės užsienyje.

Programos MEDIA 25-mečiui pažymėti bus rodoma įvairi vaizdo medžiaga (šūkis „Mums visiems patinka istorijos“), skirta mūsų vaizduotę praturtinusiems Europos audiovizualiniams kūriniams prisiminti. Internete taip pat išplatinti filmų kūrėjų, prodiuserių ir aktorių padėkos žodžiai.

Programa MEDIA Kanų kino festivalyje

Nuo 1991 m. „Auksinės palmės šakelės“, pagrindinio prizo arba geriausio režisieriaus apdovanojimai buvo skirti 40 pagal programą MEDIA remtų filmų (jiems pagal šią programą suteikta 20 mln. EUR parama). Šiais metais Kanuose oficialiai konkursui pristatytas 21 filmas, iš jų 10* filmai buvo paremti pagal programą MEDIA:

­          Toni Erdmann, režisierė Maren Ade

­          Julieta, režisierius Pedro Almodóvaras

­          La Fille Inconnue, režisieriai Jean-Pierre'as ir Lucas Dardenne'ai

­          Ma Loute (Slack Bay), režisierius Bruno Dumont'as

­          Rester Vertical, režisierius Alainas Guiraudie

­          Mal de Pierres, režisierė Nicole Garcia

­          I, Daniel Blake, režisierius Kenas Loachas

­          Bacalaureat (Graduation), režisierius Cristianas Mungiu

­          Sieranevada, režisierius Cristi Puiu

          The Neon Demon, režisierius Nicolas Winding Refn*

Pagal programą MEDIA į šių kūrinių kūrimą arba platinimą iš viso investuota daugiau kaip 1,7* mln. EUR.

Iš viso Kanų kino festivalyje ir tokiuose lygiagrečiai vykdomuose konkursuose, kaip Dvi režisierių savaitės ir Semaine de la Critique, pagal įvairias kategorijas buvo nominuoti 23* pagal programą MEDIA finansuoti filmai. Trys ketvirtadaliai šių filmų yra 15 Europos šalių prodiuserių bendra kūryba.

Kanų kino festivalyje dalyvaus už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas ir už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris; jie susitiks su suinteresuotaisiais subjektais ir aptars dabartinius šio sektoriaus poreikius ir teisėkūros veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją. Gegužės 13–18 d. prie MEDIA stendo Kanuose bus organizuojami įvairūs pokalbiai ir filmų atrankos komisijos narių diskusijos esminiais audiovizualinio sektoriaus specialistams klausimais, pavyzdžiui, dėl auditorijos formavimo, filmų paveldo sklaidos internete ir populiarinimo. Gegužės 16 d. vyks diskusijos tema „Europos filmų finansavimas“. Daugiau informacijos apie programą galima rasti čia.

Kūrybiškumas bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

ES bendrosios skaitmeninės rinkos strategija apima priemones, kurių paskirtis – sustiprinti Europos kultūros ir kūrybos pramonės šakas, geriau platinti turinį ir padėti filmų kūrėjų ir audiovizualiniams kūriniams pasiekti platesnę užsienio auditoriją. Tai yra vienas iš tikslų, nurodytų pasiūlymuose dėl audiovizualinio ir internetinio turinio perkeliamumo ir 2015 m. gruodžio mėn. parengtame autorių teisių veiksmų plane (žr. pranešimą spaudai). Artimiausiomis savaitėmis Komisija pateiks pasiūlymą dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūros ir supažindins su internetinių platformų srities politika. Iki metų pabaigos bus pasiūlyta papildomų priemonių ES autorių teisių sistemai modernizuoti ir kovoti su piratavimu.

Birželio mėn. Komisija įdiegs kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonę, kuria siekiama suteikti draudimą finansiniams tarpininkams, finansuojantiems kultūrines ir kūrybines iniciatyvas. Garantijų sistemą Europos Komisijos vardu valdys Europos investicijų fondas; ja siekiama paremti kultūros ir kūrybos sektoriuose veiklą vykdančias MVĮ, labai mažas ir mažas bei vidutinio dydžio organizacijas.

Daugiau informacijos

Programa MEDIA. Klausimai ir atsakymai

Atskirų šalių duomenys apie programą MEDIA

Informacijos apie programą MEDIA suvestinė

Informacijos apie Kanų kino festivalyje skirtus apdovanojimus filmams, remtiems pagal MEDIA programą, suvestinė

Vaizdo siužetai

Socialiniai tinklai

# MEDIA25

# DigitalSingleMarket

@MEDIAprogEU

Socialinio tinklo Facebook puslapis „Kūrybiška Europa“

 

* [Updated: 13/05/2016 17:00]

 

IP/16/1708

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar