Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană înăsprește normele pentru autovehicule mai sigure și mai curate

Bruxelles, 27 ianuarie 2016

Comisia Europeană a prezentat propuneri legislative pentru a se asigura că producătorii de autovehicule respectă cu strictețe cerințele UE în materie de siguranță, protecția mediului și producție.

Comisia propune o revizuire majoră a așa-numitului cadru de omologare „de tip al UE”. În cadrul normelor curente, doar autoritățile naționale sunt responsabile pentru atestarea faptului că un vehicul îndeplinește toate cerințele pentru a putea fi plasat pe piață și pentru supravegherea conformității producătorilor cu legislația UE. Propunerile de astăzi vor conferi un caracter mai independent procedurilor de încercare a vehiculelor și vor întări supravegherea vehiculelor aflate deja în circulație. O mai amplă supraveghere la nivel european va consolida sistemul în ansamblu.

Comisia revizuia deja cadrul omologării „de tip al UE” pentru autovehicule înainte de dezvăluirile făcute de grupul Volkswagen. Între timp, a stabilit că este nevoie de reforme mai ambițioase pentru a preveni repetarea cazurilor de neconformitate. Propunerea de regulament de astăzi privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor vine în completarea eforturilor depuse pentru a introduce încercări mai stricte privind emisiile (testarea emisiilor în condiții reale de trafic).

Jyrki Katainen, vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „În cadrul unei piețe unice în care produsele circulă liber, este esențial ca toate părțile să respecte regulile jocului. Dezvăluirile făcute de grupul Volkswagen au evidențiat faptul că sistemul care permite vehiculelor să fie introduse pe piață trebuie îmbunătățit în continuare. Pentru a recâștiga încrederea consumatorilor în acest sector important, trebuie să înăsprim regulile, dar și să ne asigurăm că acestea sunt efectiv respectate. Este esențial să restabilim condiții de concurență echitabile și o concurență loială pe piață.”

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a declarat: „Piața unică necesită o punere în aplicare riguroasă a normelor în toate sectoarele, inclusiv în industria autovehiculelor. În cadrul propunerilor noastre de astăzi, urmărim să îmbunătățim calitatea și caracterul independent al procedurilor de încercare a vehiculelor și consolidarea supravegherii vehiculelor aflate deja în circulație. Aceasta completează eforturile noastre de a introduce cele mai solide proceduri de încercare privind emisiile la nivel mondial, pe care le vom rafina și revizui în permanență pentru a ne asigura că cele mai stricte limite privind emisiile de gaze sunt cu adevărat respectate.”

Actualul sistem de omologare de tip se bazează pe încredere reciprocă: odată ce un autovehicul este certificat într-un stat membru, acesta poate circula liber pe întreg teritoriul UE. Chiar dacă UE stabilește cadrul juridic, autoritățile naționale sunt pe deplin responsabile pentru verificarea conformității producătorilor de automobile. Proiectul de regulament privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor păstrează principiul recunoașterii reciproce, care stă la baza pieței unice a UE, însă urmărește să corecteze deficiențele sistemului.

Propunerea de regulament va contribui la atingerea a trei obiective:

  • Consolidarea caracterului independent și a calității procedurilor de încercare care permit introducerea unui autovehicul pe piață: Majoritatea statelor membre desemnează servicii tehnice, care sunt plătite direct de către producătorii de automobile, pentru încercarea și inspecția conformității vehiculului cu cerințele UE în materie de omologare de tip. Comisia propune modificarea sistemului de remunerare pentru a evita legăturile financiare între serviciile tehnice și producători, care ar putea conduce la un conflict de interese și ar putea compromite caracterul independent al procedurii de încercare. Propunerea mai are în vedere și criterii de performanță mai stricte pentru aceste servicii tehnice, care ar trebui auditate în mod regulat și independent în vederea obținerii și păstrării desemnării. Autoritățile naționale competente vor face obiectul unor evaluări inter pares pentru a se asigura că normele relevante sunt implementate și aplicate în mod riguros pe întreg teritoriul UE.
  • Introducerea unui sistem eficient de supraveghere a pieței pentru a controla conformitatea vehiculelor aflate deja în circulație: Normele actuale privesc în principal controalele ex ante, însă în viitor, statele membre și Comisia vor efectua controale prin sondaj ale vehiculelor aflate deja pe piață. Acest lucru va permite detectarea neconformităților într-un stadiu incipient și va garanta că se iau rapid măsuri corective substanțiale împotriva vehiculelor care au fost depistate ca fiind neconforme și/sau ca prezentând un risc major pentru siguranță sau mediu. Toate statele membre ar trebui să fie capabile să ia măsuri de salvgardare împotriva vehiculelor neconforme pe teritoriul lor fără să aștepte ca autoritatea care a eliberat omologarea de tip să ia măsuri. Statele membre vor trebui să analizeze periodic modul de funcționare al activităților lor de supraveghere a pieței și să pună rezultatele la dispoziția publicului larg.
  • Consolidarea sistemului de omologare de tip cu o mai amplă supraveghere la nivel european: Comisia va fi abilitată să suspende, să restricționeze sau să retragă desemnarea serviciilor tehnice ale căror performanțe sunt insuficiente și care se dovedesc prea laxiste în ceea ce privește aplicarea normelor. În viitor, Comisia va fi în măsură să efectueze încercările de verificare ex-post (prin intermediul Centrului său comun de cercetare) și, dacă este necesar, va iniția retrageri de pe piață. Permițând Comisiei să impună sancțiuni financiare, propunerea va descuraja producătorii și serviciile tehnice să permită introducerea vehiculelor neconforme pe piață. De asemenea, Comisia va prezida un forum care va elabora strategii comune de verificare a conformității împreună cu statele membre și va organiza audituri comune ale serviciilor tehnice, precum și evaluări inter pares ale autorităților de omologare de tip.

Propunerea Comisiei menține interdicția în vigoare privind dispozitivele de invalidare, pe care autoritățile naționale au obligația permanentă să o controleze și să o pună în aplicare, însă merge puțin mai departe în această direcție. În temeiul proiectului de regulament, producătorul va trebui să ofere accesul la protocoalele sistemelor informatice ale vehiculului. Această măsură completează pachetul privind emisiile în condiții reale de trafic, ceea ce va face foarte dificilă eludarea cerințelor privind emisiile și include o obligație pentru producători de a-și face publică strategia privind reducerea emisiilor, așa cum se întâmplă în SUA.

Etapele următoare

Proiectul de regulament va fi acum transmis Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare. Odată adoptat, acesta va fi direct aplicabil. Regulamentul va abroga și va înlocui Directiva 2007/46/CE („directiva-cadru”).

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: Propunere de regulament privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor, testarea emisiilor în condiții reale de trafic

Propunere de regulament privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Evaluarea impactului

Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri


IP/16/167

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar