Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság szigorúbb szabályozást vezet be a biztonságosabb és környezetkímélőbb gépjárművek érdekében

Brüsszel, 2016. január 27.

Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot nyújtott be, melynek révén biztosítani kívánja, hogy a gépjárműgyártók pontosan betartsák az uniós biztonsági, környezetvédelmi és gyártási követelményeket.

A Bizottság alapjaiban kívánja megreformálni az úgynevezett EU-típusjóváhagyási keretrendszert. Jelenleg a nemzeti hatóságok kizárólagos felelősségi körébe tartozik annak igazolása, hogy egy jármű megfelel-e valamennyi forgalombahozatali követelménynek, valamint annak felügyelete, hogy a gyártók a vonatkozó uniós jogszabályok szerint járnak-e el. A mai napon beterjesztett javaslat szerint a járművek vizsgálata egy függetlenebb rendszer szerint fog működni, és szigorodni fog a forgalomban lévő autók felügyelete. Az európai szintű ellenőrzés fokozása pedig a rendszer egészének erősödését fogja magával vonni.

A Bizottság már azt megelőzően nekilátott az EU-típusjóváhagyási keretrendszer felülvizsgálatának, mielőtt napvilágra kerültek volna a Volkswagennel kapcsolatban feltárt tények. Az események után azt a következtetést vonta le, hogy még átfogóbb reformokra van szükség annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő ilyen szabályszegések. A gépjárművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, ma beterjesztett bizottsági javaslat egy egységben tekintendő a szigorúbb kibocsátásvizsgálatok (valós vezetési körülmények között végzett kibocsátási vizsgálatok) bevezetésére irányuló kezdeményezéssel.

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős bizottsági alelnök a következőket nyilatkozta: „Egy olyan egységes piacon, ahol az áruk szabadon mozognak, mindenkinek be kell tartania a játékszabályokat. A Volkswagenről nyilvánosságra került adatok megerősítették, hogy javítani kell a gépjárművek forgalombahozatali engedélyezését szabályozó rendszert. Ahhoz, hogy vissza tudjuk szerezni a fogyasztók bizalmát e kulcsfontosságú ágazat iránt, szigorúbb szabályozást kell bevezetnünk, és egyben gondoskodnunk kell a szabályok tényleges betartásáról is. Elengedhetetlen, hogy a piacon újra egyenlők legyenek a versenyfeltételek.”

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos leszögezte: „Az egységes piac működéséhez az előírásokat valamennyi ágazatban pontosan be kell tartani, ami a gépjárműágazatra is vonatkozik. A mai javaslat minőségi javulást és függetlenedést fog eredményezni a gépjárművek vizsgálatában, és szigorítani fogja a már forgalomban lévő járművek felügyeletét. Mindez kiegészítő jelleggel fogja erősíteni azon erőfeszítéseinket, hogy a világon az Unióban legyen a legszigorúbb a kibocsátásvizsgálat. Ezen eljárás folyamatos kiigazítása és felülvizsgálata révén fogjuk biztosítani a legszigorúbb kibocsátási határértékek tényleges betartását.”

A jelenlegi típus-jóváhagyási rendszer a kölcsönös elismerés elvén alapul: ha egy járműtípust jóváhagytak valamelyik tagállamban, azt az egész EU-ban szabadon forgalomba lehet helyezni. Míg a jogi keretet az Unió határozza meg, annak ellenőrzése, hogy a gépjárműgyártók megfelelnek-e a szabályoknak, teljes mértékben nemzeti hatáskörbe tartozik. A gépjárművek jóváhagyására és piacfelügyeletére irányuló rendeletjavaslat nem fog változtatni a kölcsönös elismerés mint az uniós egységes piac központi alapelvén, hiszen ez az uniós egységes piac sarokköve, de fel kívánja számolni a rendszer hiányosságait.

A javaslat három célkitűzés eléréséhez nyújt segítséget:

  • Minőségi javulást és függetlenedést fog eredményezni a gépjárművek forgalomba hozatal céljából történő vizsgálatában: a tagállamok többségében az a gyakorlat, hogy a járművek EU-típusjóváhagyási követelményeknek való megfelelőségét olyan műszaki szolgálatok vizsgálják és ellenőrzik, akiket közvetlenül a gyártók fizetnek. A Bizottság a javadalmazási rendszer módosítását javasolja azt elkerülendő, hogy a műszaki szolgálatok és a gyártók pénzügyi kapcsolatban álljanak egymással, mivel az érdekellentétekhez vezethet és veszélyeztetheti a vizsgálat függetlenségét. A javaslat szigorúbb feltételeket támaszt a műszaki szolgálatok teljesítményével szemben, ennek megfelelően megbízásuk elnyerésének és megtartásának feltételeként előírja azok rendszeres és független ellenőrzését. A nemzeti típusjóváhagyó hatóságok egy szakértői értékelési rendszer alá fognak tartozni, így biztosítva a vonatkozó szabályok uniós szintű végrehajtását és következetes betartatását.
  • Hatékony piacfelügyeleti rendszert vezet be a már forgalomban lévő gépjárművek megfelelőségének ellenőrzése céljából: míg a jelenlegi szabályozás főként az előzetes (ex ante) ellenőrzésekre terjed ki, a jövőben a tagállamok és a Bizottság a már piacon lévő járművek szúrópróbaszerű ellenőrzését tervezi. Ennek révén már korai szakaszban fény derülhetne a megfelelőség hiányára, és azonnali, szigorú fellépésre lenne lehetőség a szabályoknak meg nem felelő, illetve komoly biztonsági kockázatot hordozó vagy fokozottan környezetkárosító járművek esetében. Valamennyi tagállam számára biztosítani kell, hogy határain belül védőintézkedéseket tehessen, ha úgy ítéli meg, hogy egy jármű nem felel meg a jogszabályoknak, anélkül, hogy várnia kelljen a típusjóváhagyást kiadó hatóság lépésére. A tagállamoknak rendszeresen felül kell vizsgálniuk a területükön folytatott piacfelügyeleti tevékenységek működését, és az eredményeket hozzáférhetővé kell tenniük a nyilvánosság számára.
  • Megerősíti a típus-jóváhagyási rendszert, amennyiben európai szinten nagyobb felügyeletet biztosít e téren: a Bizottságnak felhatalmazása lesz arra, hogy felfüggessze, korlátozza vagy visszavonja az olyan műszaki szolgálatok kijelölését, amelyek alulteljesítenek és túl lazán alkalmazzák a szabályokat. A jövőben a Bizottságnak lehetőségében áll – a Közös Kutatóközponton keresztül – a járművek utólagos megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatának elvégzése is, és szükség esetén joga lesz azok visszahívására. A javaslat feljogosítja a Bizottságot arra, hogy szankciókat szabjon ki, ami vissza fogja tartani a gyártókat és a műszaki szolgálatokat attól, hogy a követelményeknek meg nem felelő járműveket engedjenek a piacra. A Bizottság elnökletével létrejön egy végrehajtási fórum is a tagállamokkal közös megfelelőség-ellenőrzési stratégiák kialakítása, valamint a műszaki szolgálatok közös ellenőrzésének és a típusjóváhagyó hatóságok szakértői értékelésének megszervezése céljából.

A Bizottság javaslata a jelenlegi szabályozást fenntartva továbbra is tiltja az úgynevezett kiiktató eszközök használatát, amely tilalom felügyelete és érvényesítése a nemzeti hatóságok kötelezettsége marad, de egy lépéssel továbbmegy. A rendeletjavaslat szerint a gyártóknak betekintést kell engedniük a járművek szoftverprotokolljaiba. Ez az intézkedés kiegészíti a valós vezetési körülmények között végzett kibocsátási vizsgálatokra vonatkozó csomagot; ennek megfelelően igen nehéz lesz megkerülni a kibocsátási követelményeket, a gyártóknak pedig, akárcsak az USA-ban, kötelezően közzé kell tenniük kibocsátáscsökkentő stratégiájukat.

A következő lépések

A Bizottság elfogadás céljából megküldi a rendelettervezetet az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Elfogadása után a rendelet közvetlenül alkalmazandó lesz. A rendelet hatályon kívül helyezi és felváltja a 2007/46/EK irányelvet (a keretirányelv), és módosítja a 765/2008/EK és a 768/2008/EK rendeletet.

További információk:

Kérdések és válaszok: Rendeletjavaslat a gépjárművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, valós vezetési körülmények között végzett kibocsátási vizsgálatok

Rendeletjavaslat a gépjárművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről

Bizottsági szolgálati munkadokumentum: hatásvizsgálat

Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság

IP/16/167

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar