Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija predlaga boljšo zaščito delavcev pred rakotvornimi kemikalijami

Bruselj, 13. maja 2016

Rak je s 53 % najpogostejši vzrok smrti, povezanih z delom, v Evropski uniji in s tem tudi največja grožnja za zdravje delavcev v Evropski uniji.

Da bi izboljšali zaščito delavcev pred rakotvornimi kemikalijami, Komisija danes predlaga spremembe direktive o rakotvornih ali mutagenih snoveh (2004/37/ES), da bi se omejila izpostavljenost 13 rakotvornim kemikalijam na delovnem mestu.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je povedala: „Rak ima ogromen učinek na delavce, njihove družine, industrijo in družbo. S tem predlogom bomo v naslednjih 50 letih rešili 100 000 življenj. Zaščita delavcev je bistveni del prizadevanj Komisije za močno socialno Evropo.“

Konkretno želi Komisija s tem predlogom omejiti izpostavljenost 13 rakotvornim kemikalijam, in sicer z vključitvijo novih ali spremenjenih mejnih vrednosti v direktivo o rakotvornih in mutagenih snoveh. Te mejne vrednosti določajo najvišjo koncentracijo za prisotnost rakotvornih kemijskih dejavnikov v zraku na delovnem mestu. Predlog temelji na znanstvenih dokazih in upošteva obsežne razprave z znanstveniki, delodajalci, delavci, predstavniki držav članic in inšpektorji za delo.

Primer novega kemijskega dejavnika, ki ga je treba dodati, je „kristalni kremen, ki se vdihuje“, za katerega Komisija predlaga, da se v direktivo vključi kot snov, ki „nastaja pri delovnem postopku“, pri čemer je mišljen prah, ki nastane pri delovnih postopkih, kot so rudarske dejavnosti, pridobivanje kamnin ali prebijanje predorov ali rezanje, drobljenje ali mletje materialov, ki vsebujejo kremen, na primer betona, opek ali kamna. Čeprav imajo nekatera podjetja dober nadzor nad zračno koncentracijo te kemikalije, s podporo posebnega sporazuma socialnih partnerjev, je ta še vedno glavni vzrok tako za pljučno bolezen silikozo kot tudi za pljučnega raka, povezanega s poklicem. Predlog Komisije bo zaščitil delavce po vsej EU, tudi v gradbenem sektorju, ki predstavlja skoraj 70 % vseh delavcev, ki so izpostavljeni „kristalnemu kremenu, ki se vdihuje“.

Uvedba teh mejnih vrednosti bo privedla do manj primerov raka, povezanega s poklicem. Poleg tega mejne vrednosti EU spodbujajo skladnost, saj določajo „enake konkurenčne pogoje“ za vse uporabnike ter skupni cilj za delodajalce, delavce in izvršilne organe. Predlog zato prinaša učinkovitejši sistem za varovanje zdravja delavcev in večjo pravičnost na enotnem trgu.

Ozadje

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je rak drugi najpogostejši vzrok smrti v najrazvitejših državah, v Evropski uniji pa je rak najpogostejši vzrok smrti, povezanih z delovnim mestom. Na letni ravni je rak vzrok za 53 % primerov smrti, povezanih z delovnim mestom, v primerjavi z 28 % primerov smrti zaradi bolezni obtočil in 6 % zaradi bolezni dihal.

Izpostavljenost nekaterim kemijskim dejavnikom pri delu lahko povzroči raka. Čeprav je rak kompleksna bolezen in je nekatere vzročne dejavnike težko opredeliti, je jasno, da je rakava obolenja, povezana z delom, mogoče preprečiti z zmanjšanjem ali odpravo izpostavljenosti, ki vodijo v bolezen.

Da bi delavcem zagotovila zaščito pred tovrstnimi tveganji, je EU leta 2004 sprejela direktivo o rakotvornih in mutagenih snoveh. Ta določa ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo ali omejitev izpostavljenosti rakotvornim kemijskim dejavnikom, kar naj bi pripomoglo k preprečevanju rakavih obolenj in drugih bolezni, povezanih s poklicem.

Da bi v okviru omenjene direktive določila mejne vrednosti za številne rakotvorne snovi, je Komisija začela znanstveno in gospodarsko oceno za več kot 20 prednostnih kemijskih dejavnikov. V EU je okrog 20 milijonov delavcev izpostavljenih vsaj enemu od teh kemijskih dejavnikov.

Ta predlog uvaja mejne vrednosti za 13 izmed teh opredeljenih prednostnih kemijskih dejavnikov. Kar zadeva ostale kemijske dejavnike, je treba opraviti še nadaljnje pripravljalno delo, predlog v zvezi z njimi pa bo sledil do konca leta 2016.

Nekatere od teh 13 rakotvornih snovi, kot so „kristalni kremen, ki se vdihuje“, spojine šestvalentnega kroma, prah trdega lesa ali hidrazin, imajo učinek na zelo veliko število delavcev. Za nekatere druge sicer obstajajo znaki, da so vzorci uporabe morda nižji, vendar so navedene kemikalije prioriteta, saj je razmerje med številom izpostavljenih delavcev in primerov raka visoko.

Več informacij

MEMO

Prispevek na spletišču GD za zaposlovanje

Spremljajte Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju

Naročite se na brezplačni e-bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

IP/16/1656

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar