Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ierosina darba ņēmēju labāku aizsardzību pret vēzi izraisošām ķīmiskajām vielām

Briselē, 2016. gada 13. maijā

Vēzis ir galvenais (53 %) ar darbu saistīto nāves gadījumu cēlonis ES un tādējādi lielākais veselības apdraudējums darba ņēmējiem Eiropas Savienībā..

Lai uzlabotu darba ņēmēju aizsardzību pret vēzi izraisošām ķīmiskajām vielām, Komisija šodien Kancerogēnu un mutagēnu direktīvā (2004/37/EK) ierosina izmaiņas, kuras palīdzēs ierobežot saskari ar 13 vēzi izraisošām ķīmiskajām vielām darbavietā.

ES nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena šajā sakarībā paziņoja: "Vēzim ir milzīga ietekme uz darba ņēmējiem, viņu ģimenēm, nozari un sabiedrību. Ar šo priekšlikumu mēs nākamajos 50 gados glābsim 100 000 cilvēku dzīvību. Aizsargājot darba ņēmējus, Komisija pašos pamatos ir apņēmusies veidot spēcīgu sociālo Eiropu.”

Konkrētāk, Komisija ierosina risināt jautājumu par saskari ar 13 vēzi izraisošām ķīmiskajām vielām, iekļaujot Kancerogēnu un mutagēnu direktīvā jaunas vai grozītas robežvērtības. Ar šīm robežvērtībām nosaka ķīmiskā kancerogēna maksimālo koncentrāciju gaisā darbavietā. Šis priekšlikums ir izstrādāts, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem, un pēc tam, kad bija notikušas plašas apspriešanās ar zinātniekiem, darba devējiem, darba ņēmējiem, dalībvalstu pārstāvjiem un darba inspektoriem.

Konkrēts piemērs pievienojamajam jaunam ķīmiskajam aģentam ir “ieelpojams kristāliskais silīcija dioksīds” (RCS), ko Komisija rosina iekļaut direktīvā kā „procesā radušos” vielu, proti, putekļus, kas radušies darba procesā, piemēram, kalnrūpniecībā, derīgo izrakteņu ieguvē, tuneļu izbūvē vai silīciju saturošu materiālu, piemēram, betona, ķieģeļu vai akmeņu, griešanā, drupināšanā vai smalcināšanā. Lai gan dažos uzņēmumos tiek stingri kontrolēta šīs ķīmiskās vielas koncentrācija gaisā, ko atbalsta arī mērķorientēti sociālo partneru nolīgumi, tas tomēr ir galvenais plaušu slimības “silikozes” un darba apstākļu izraisīta plaušu vēža cēlonis. Komisijas priekšlikums aizsargās darba ņēmējus visā ES, tostarp būvniecības nozarē, kurā nodarbināti gandrīz 70 % no visiem darba ņēmējiem, kas pakļauti “ieelpojamam kristāliskajam silīcija dioksīdam”.

Šo robežvērtību ieviešana ļaus samazināt darba apstākļu izraisīto vēža gadījumu skaitu. Turklāt ES robežvērtības sekmē konsekvenci, jo nosaka vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem lietotājiem un izvirza kopīgu mērķi darba devējiem, darba ņēmējiem un attiecīgā regulējuma piemērošanas iestādēm. Tādējādi priekšlikums rada efektīvāku darba ņēmēju veselības aizsardzības sistēmu un uzlabo godīgumu vienotajā tirgū.  

Priekšvēsture

Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas (PVO) datiem vēzis ir otrs izplatītākais nāves cēlonis attīstītākajās valstīs, bet Eiropas Savienībā vēzis ir galvenais ar darbu saistīto nāves gadījumu cēlonis. Minētā slimība ik gadu ir par pamatu 53 % no visiem ar darbu saistītajiem nāves gadījumiem salīdzinājumā ar sirds un asinsvadu slimībām (28 %) un elpošanas orgānu slimībām (6 %).

Saskare ar dažiem ķīmiskajiem aģentiem darbavietā var izraisīt vēzi. Tā kā vēzis ir sarežģīta slimība un daži to izraisošie faktori ir grūti nosakāmi, ir skaidrs, ka darba apstākļu izraisītu saslimšanu ar vēzi var novērst, samazinot vai pilnībā novēršot saskari ar vielām, kas izraisa šo slimību.

Lai nodrošinātu, ka darba ņēmēji ir aizsargāti pret šādiem riskiem, ES 2004. gadā pieņēma Kancerogēnu un mutagēnu direktīvu. Tajā izklāstīti pasākumi, kas jāveic, lai ierobežotu vai pilnībā novērstu saskari ar kancerogēniem ķīmiskajiem aģentiem, un tādējādi palīdzētu novērst darba apstākļu izraisītu saslimšanu ar vēzi un ar to saistītām slimībām.

Lai noteiktu robežvērtības vairākiem kancerogēniem saskaņā ar direktīvu, Komisija ir uzsākusi vairāk nekā 20 prioritāru ķīmisku aģentu zinātnisku un ekonomisku novērtējumu. Eiropas Savienībā aptuveni 20 miljoni darba ņēmēju ir pakļauti vismaz kādam no šiem ķīmiskajiem aģentiem.

Ar šo priekšlikumu paredzēts ieviest robežvērtības 13 noteiktiem prioritāriem ķīmiskiem aģentiem. Attiecībā uz pārējiem ķīmiskajiem aģentiem vēl jāveic papildu sagatavošanās darbs, un tos aptverošs priekšlikums tiks sagatavots līdz 2016. gada beigām.

Daži no šiem 13 kancerogēniem, piemēram, “ieelpojams kristāliskais silīcija dioksīds” (RCS), hroma (VI) savienojumi, cietkoksnes putekļi vai hidrazīns, ietekmē ļoti lielu skaitu darba ņēmēju. Par dažiem citiem ir norādes, ka lietošanas robežvērtības var būt zemākas, bet šīs ķīmiskās vielas tiek uzskatītas par prioritārām, jo pastāv augsta attiecība starp konkrētai vielai pakļautajiem darba ņēmējiem un vēža gadījumu skaitu.

>

Plašāka informācija

Informatīvs paziņojums

Jaunumi Nodarbinātības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Sekojiet līdzi Mariannai Teisenai Facebook un Twitter.

Abonējiet Eiropas Komisijas biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību! To bez maksas var saņemt pa e-pastu.

IP/16/1656

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar