Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija siūlo geresnę darbuotojų apsaugą nuo vėžį sukeliančių cheminių medžiagų

Briuselis, 2016 m. gegužės 13 d.

Vėžys yra pirmoji darbu susijusių mirties atvejų priežastis ES, sukelianti 53 % visų mirčių, ir todėl didžiausias pavojus darbuotojų sveikatai Europos Sąjungoje.

Siekdama pagerinti darbuotojų apsaugą nuo vėžį sukeliančių cheminių medžiagų, Komisija šiandien siūlo keisti Kancerogenų ir mutagenų direktyvą (2004/37/EB), kad būtų galima apriboti ekspoziciją 13 vėžį sukeliančių cheminių medžiagų darbo vietoje.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen pridūrė: "Vėžys turi didžiulį poveikį darbuotojams, jų šeimoms, pramonei ir visuomenei. Šiuo pasiūlymu bus išgelbėta 100 000 gyvybių per ateinančius 50 metų. Darbuotojų apsauga yra vienas svarbiausių Komisijos įsipareigojimų kuriant stiprią socialinę Europą.“

Konkrečiai Komisija siūlo mažinti ekspoziciją 13 vėžį sukeliančių cheminių medžiagų, įtraukdama naujas arba pakeistas jų ribines vertes į Kancerogenų ir mutagenų direktyvą. Šios ribinės vertės yra nustatytos didžiausios leidžiamos cheminių kancerogenų koncentracijos ore darbo vietoje. Pasiūlymas grindžiamas moksliniais įrodymais ir išsamiomis diskusijomis su mokslininkais, darbdaviais, darbuotojais, valstybių narių atstovais ir darbo inspektoriais.

Vienas konkretus naujai įrašomos cheminės medžiagos pavyzdys yra įkvepiamasis kristalinis silicio dioksidas (RBS), kurį Komisija siūlo įtraukti į direktyvą kaip proceso metu susidariusią medžiagą, t. y. dulkes, kurių atsiranda dėl darbo procesų, pavyzdžiui, silicio dioksido turinčių medžiagų, pvz., betono, plytų arba akmenų kasybos, karjerų eksploatavimo, tuneliavimo ar pjaustymo, smulkinimo arba malimo. Nors kai kurios bendrovės jau gerai kontroliuoja šios cheminės medžiagos koncentraciją ore, tokia veikla palaikoma ir tam skirtame socialinių partnerių susitarime, tačiau minėta cheminė medžiaga tebėra svarbiausia plaučių ligos silikozės ir profesinio plaučių vėžio priežastis. Komisijos pasiūlymu bus suteikiama apsauga darbuotojams visoje ES, įskaitant statybų sektorių, o tai sudaro beveik 70 proc. visų darbuotojų, patyrusių ekspoziciją įkvepiamajam kristaliniam silicio dioksidui.

Nustačius minėtas ribines vertes bus mažiau susirgimų profesiniu vėžiu. Be to, ES ribinės vertės skatina nuoseklumą nustatant vienodas sąlygas visiems naudotojams ir bendrą tikslą darbdaviams, darbuotojams ir teisėsaugos institucijoms. Todėl pasiūlymas leis sukurti veiksmingesnę darbuotojų sveikatos apsaugos sistemą ir teisingesnę bendrąją rinką.

Pagrindiniai faktai

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, vėžys yra antra dažniausia mirties priežastis daugumoje išsivysčiusių šalių, o Europos Sąjungoje vėžys yra pirmoji su darbu susijusių mirties atvejų priežastis. Kasmet 53 proc. su darbu susijusių mirčių sukeliama vėžio, palyginti su 28 proc. – kraujotakos sistemos ligų ir 6 proc. – kvėpavimo takų ligų.

Ekspozicija tam tikroms cheminėms medžiagoms darbe gali sukelti vėžį. Vėžys yra sudėtinga liga ir kai kuriuos jo priežastinius veiksnius sunku nustatyti, tačiau akivaizdu, kad darbo sukeltų susirgimų vėžiu galima išvengti, sumažinus arba pašalinus ligą sukeliančią ekspoziciją.

Siekdama užtikrinti, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo tokios rizikos, 2004 m. ES priėmė kancerogenų ir mutagenų direktyvą (KMD). Joje nustatytos priemonės, kurių turi būti imtasi siekiant pašalinti ar apriboti ekspoziciją kancerogeninėms cheminėms medžiagoms ir taip padėti išvengti profesinio vėžio ir susijusių ligų.

Siekdama nustatyti kelių kancerogenų ribines vertes pagal direktyvą, Komisija inicijavo daugiau kaip 20 prioritetinių cheminių medžiagų mokslinį ir ekonominį vertinimą. Europos Sąjungoje apie 20 mln. žmonių patiria ekspoziciją bent vienai iš šių cheminių medžiagų.

Šiuo pasiūlymu siekiama nustatyti 13 iš šių prioritetinių cheminių medžiagų ribines vertes. Dėl likusių cheminių medžiagų reikalingas tolesnis parengiamasis darbas ir pasiūlymas dėl jų bus pateiktas 2016 m. pabaigoje.

Kai kurie iš šių 13 kancerogenų, pvz., įkvepiamasis kristalinis silicio dioksidas (RCS), chromo (VI) junginiai, kietosios medienos dulkės arba hidrazinas, veikia labai didelį darbuotojų skaičių. Yra požymių, kad kai kurie kiti kancerogenai veikia mažesnį žmonių skaičių, bet tos cheminės medžiagos laikomos prioritetinėmis, nes nustatytas akivaizdus ekspoziciją patyrusių darbuotojų skaičiaus ir susirgimų vėžiu atvejų skaičiaus ryšys.

Daugiau informacijos

TEMINĖ APŽVALGA

Užimtumo GD svetainės naujienos

Marianne Thyssen socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Twitter“

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

IP/16/1656

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar