Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija predlaže bolju zaštitu radnika od kancerogenih tvari

Bruxelles, 13. svibnja 2016.

Rak je najčešći uzrok smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u te uzrokuje 53 % od ukupnog broja smrtnih slučajeva, stoga je najveći rizik za zdravlje radnika u Europskoj uniji.

Da bi poboljšala zaštitu radnika od kancerogenih tvari, Komisija danas predlaže izmjene Direktive o kancerogenim i mutagenim tvarima (Direktiva 2004/37/EZ) kako bi ograničila izloženost 13 karcinogenih tvari na radnom mjestu.

Povjerenica EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: Rak neizmjerno utječe na radnike, njihove obitelji, industriju i društvo. Ovim ćemo prijedlogom spasiti 100 000 života u sljedećih 50 godina. Zaštita radnika temelj je Komisijina cilja ostvarenja snažne socijalne Europe.

Konkretno, Komisija predlaže uvođenje novih ili izmijenjenih graničnih vrijednosti za izloženost za 13 karcinogenih tvari u okviru Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima. Te se granične vrijednosti odnose na najveću koncentraciju karcinogenih tvari u zraku na radnom mjestu. Prijedlog se temelji na znanstvenim dokazima i proizlazi iz temeljitih rasprava sa znanstvenicima, poslodavcima, radnicima, predstavnicima država članica i inspektorima rada.

Konkretan je primjer nove tvari koja se dodaje na popis „kristalni silicijev dioksid koji udisanjem može doprijeti u pluća”, koji Komisija namjerava uključiti u Direktivu kao „tvar koja nastaje tijekom postupka”, a obuhvaća prašinu koja nastaje u radnim postupcima kao što su rudarenje, vađenje, bušenje, rezanje, drobljenje ili mljevenje materijala koji sadržavaju silicijev dioksid kao što su beton, opeka ili kamen. Iako neka poduzeća dobru nadziru koncentracije te tvari u zraku zahvaljujući namjenskom sporazumu sa socijalnim partnerima, ona je vodeći uzrok plućne bolesti silikoze te raka pluća povezanog s radom. Komisijin će prijedlog zaštititi radnike diljem EU-a, uključujući u građevinskom sektoru u kojem radi gotovo 70 % svih radnika izloženih kristalnom silicijevu dioksidu koji udisanjem može doprijeti u pluća.

Uvođenjem tih graničnih vrijednosti smanjit će se broj oboljenja od raka povezanog s radom. Usto, utvrđivanjem graničnih vrijednosti na razini EU-a promiče se dosljednost te uspostavljaju jednaki uvjeti za sve korisnike i zajednički cilj za poslodavce, radnike i nadležna tijela. Stoga će prijedlog rezultirati učinkovitijim sustavom zaštite zdravlja radnika i višom razinom pravednosti na jedinstvenom tržištu.

Kontekst

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) rak je drugi najčešći uzrok smrti u većini razvijenih zemalja, a u Europskoj uniji i najčešći uzrok smrtnih slučajeva povezanih s radom. Od ukupnog broja godišnjih smrtnih slučajeva povezanih s radom 53 % njih posljedica su raka, 28 % bolesti krvožilnog sustava, a 6 % bolesti dišnog sustava.

Izlaganje određenim kemijskim tvarima na radu može uzrokovati rak. Iako je rak složena bolest i neke je uzročnike teško utvrditi, jasno je da se oboljenja od raka povezanog s radom mogu spriječiti smanjenjem ili sprečavanjem izloženosti tvarima koje uzrokuju rak.

Kako bi se radnici zaštitili od takvih rizika, EU je 2004. donio Direktivu o karcinogenim i mutagenim tvarima. U njoj su utvrđeni koraci za ograničavanje ili sprečavanje izloženosti karcinogenim tvarima, što bi trebalo pomoći u sprečavanju oboljenja od raka i drugih bolesti povezanih s radom.

Kako bi utvrdila granične vrijednosti za neke karcinogene tvari u okviru Direktive, Komisija je pokrenula znanstvenu i ekonomsku procjenu više od 20 prioritetnih tvari. Otprilike 20 milijuna radnika u EU-u izloženo je barem jednoj od njih.

Prijedlogom se uvode granične vrijednosti za 13 od tih utvrđenih prioritetnih tvari. Za preostale tvari potreban je dodatan pripremni rad pa će prijedlog propisa kojim će one biti obuhvaćene biti izrađen do kraja 2016.

Neke od tih 13 karcinogenih tvari, na primjer kristalni silicijev dioksid koji udisanjem može doprijeti u pluća, spojevi kroma(VI), prašina tvrdog drveta i hidrazin, utječu na vrlo velik broj radnika. Za druge tvari postoje naznake da se rjeđe upotrebljavaju, ali smatraju se prioritetnima jer je omjer broja izloženih radnika i slučajeva oboljenja od raka visok.

Dodatne informacije

MEMO

Novosti na internetskim stranicama Glavne uprave za zapošljavanje

Pratite Marianne Thyssen na Facebooku i Twitteru

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

IP/16/1656

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar