Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija pozdravlja dogovor o boljši dostopnosti spletišč in aplikacij javnega sektorja

Bruselj, 3. maja 2016

Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta ter Komisije so se danes dogovorili o prvih vseevropskih pravilih za bolj dostopna spletišča in mobilne aplikacije organov javnega sektorja, zlasti za slepe, gluhe in naglušne.

Internet je postal ključen za dostopanje do informacij in storitev ter njihovo zagotavljanje. Zato je bolj kot kdaj koli pomembno, da lahko vsak dostopa do spletišč in mobilnih aplikacij, jih razume ter ustrezno uporablja.

Okoli 80 milijonov ljudi v EU ima določeno stopnjo invalidnosti. S staranjem evropskega prebivalstva je pričakovati, da se bo do leta 2020 ta številka povzpela na 120 milijonov. Skupni pristop k zagotavljanju spletne dostopnosti bo prispeval k vključujoči digitalni družbi in odprl možnosti, ki jih ponuja enotni digitalni trg za vse evropske državljane.

Direktiva bo pokrivala spletišča in mobilne aplikacije organov javnega sektorja, od uprav, sodišč, policijskih oddelkov do javnih bolnišnic, univerz in knjižnic. Naredila jih bo dostopnejše za vse državljane – zlasti za slepe, gluhe in naglušne, slabovidne in invalide.

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip je izrazil zadovoljstvo z dogovorom: „Dostop do interneta bi morali imeti vsi. Izključenost milijonov Evropejcev ne pride v poštev. Nocojšnji dogovor je pomemben korak k enotnemu digitalnemu trgu, katerega namen je odprava ovir, da bi vsi Evropejci lahko digitalni svet kar najbolj izkoristili."

Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther H. Oettinger pa je dejal: „Ni sprejemljivo, da so milijoni evropskih državljanov izključeni iz digitalne družbe. Dogovor, ki smo ga pravkar dosegli, bo vsem zagotovil enake možnosti pri uživanju koristi, ki jih prinašajo internet in mobilne aplikacije, jim omogočil boljše vključevanje v družbo ter samostojnejše življenje.“

Usklajeno besedilo direktive:

  • pokriva spletišča in mobilne aplikacije organov javnega sektorja in določa omejeno število izjem (npr. za izdajatelje televizijskih programov in neposredni prenos);
  • navaja standarde, ki bodo zagotovili dostopnejša spletišča in mobilne aplikacije. Taki standardi na primer predvidevajo, da bi moralo biti za slike na voljo besedilo ali da bi moralo biti brskanje po spletiščih mogoče brez uporabe miške, saj je njena uporaba za nekatere invalide otežena;
  • zahteva redno spremljanje in poročanje držav članic o dostopnosti njihovih spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja. Ta poročila morajo biti posredovana Komisiji in objavljena. Tako direktiva o dostopnosti spletišč kot decembra 2015 predlagani evropski akt o dostopnosti (sporočilo za medije), ki pokriva veliko večje število proizvodov in storitev, sta del prizadevanj Komisije za pomoč invalidom pri polnem vključevanju v družbo.

Naslednji koraki

Po nocojšnjem tristranskem političnem dogovoru (pogajalcev Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije) bosta morala besedilo formalno potrditi še Evropski parlament in Svet. Nato bo objavljeno v Uradnem listu in bo začelo uradno veljati. Države članice bodo imele na voljo 21 mesecev, da besedilo prenesejo v svojo nacionalno zakonodajo.

Ozadje

Decembra 2012 je Komisija predstavila predlog direktive o dostopnosti spletišč organov javnega sektorja (sporočilo za medije).

Člen 9 Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov države članice in EU zavezuje k sprejetju ustreznih ukrepov, s katerimi invalidom na enakopravni osnovi zagotovijo dostop med drugim do informacijskih in komunikacijskih tehnologij, vključno z internetom.

Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020 temelji na Konvenciji Združenih narodov in vsebuje dejavnosti na več prednostnih področjih, vključno z dostopnostjo spletišč z namenom „zagotoviti dostopnost do blaga, storitev, vključno z javnimi storitvami, in podpornih naprav."

Komisija se močno zavzema za dostopnost svojih spletišč in mobilnih aplikacij ter je v ta namen sprejela visoke mednarodne standarde. Ti se odražajo v Priročniku za ponudnike informacij, smernicah Komisije za spletno objavljanje. Komisija prav tako še naprej vlaga v ozaveščanje in usposabljanje upravljavcev spletišč na področju dostopnosti spletišč.

IP/16/1654

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar