Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság üdvözli a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek és alkalmazásainak akadálymentesítésére irányuló megállapodást

Brüsszel, 2016. május 3.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság képviselői között megállapodás született az első olyan uniós szintű szabályozásról, amelynek célja a közszektorbeli szervezetek weboldalait és mobilalkalmazásait könnyebben használhatóvá tenni, elsősorban a vak, a siket és a nagyothalló emberek számára.

Az internet mára az információ- és szolgáltatásnyújtás, illetve az ezekhez való hozzájutás alapvető eszközévé vált. Éppen ezért minden eddiginél fontosabb, hogy a különböző weboldalakat és mobilalkalmazásokat mindenki képes legyen elérni, értelmezni és megfelelően használni.

Az EU területén körülbelül 80 millió személy él valamilyen fogyatékossággal. Az uniós népesség elöregedésével ez a szám 2020-ra valószínűleg 120 millióra fog nőni. A világháló akadálymentesítését célzó közös megközelítés hozzájárul a befogadó digitális társadalom megteremtéséhez és ahhoz, hogy a digitális egységes piac előnyeit minden európai polgár egyformán élvezhesse.

Az irányelv hatálya az állami intézmények – így például közigazgatási szervek, bíróságok, rendőri szervek, állami kórházak, egyetemek és könyvtárak – weboldalaira és mobilalkalmazásaira terjed ki. A cél az, hogy ezeket a vak, a siket, a nagyothalló, a gyengénlátó és a mozgáskorlátozott személyek is használni tudják.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „Fontos, hogy az internethez valóban minden polgár hozzá tudjon férni. Nem fogadhatjuk el, hogy az internet nyújtotta előnyökből sokmillió európai polgár egyszerűen kimaradjon. A ma este létrejött megállapodás fontos lépést jelent a digitális egységes piac megvalósításának irányába: e folyamat lényege, hogy felszámoljuk a még létező akadályokat, hogy Európa minden polgára részesülhessen a digitális világ előnyeiből."

Günther H. Oettinger, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos így fogalmazott: „Nem engedhetjük, hogy sokmillió európai polgár kimaradjon a digitális társadalom nyújtotta előnyökből. Ez az újonnan létrejött megállapodás biztosítani fogja, hogy mindenki azonos esélyekkel férjen hozzá az internethez és a mobil alkalmazásokhoz, nagyobb mértékben vegyen részt a társadalmi folyamatokban, és önállóbb életet élhessen.”

A megállapodás szerint az irányelv:

  • a közszektorbeli szervezetek weboldalaira és mobilalkalmazásaira terjed ki, néhány kivétellel (nem vonatkozik például a műsorszolgáltatásokra és az élő közvetítések sugárzására).
  • a weboldalak és a mobilalkalmazások akadálymentesítésére vonatkozó előírásokra támaszkodik. Ilyen előírás például az, hogy a weboldalakon szereplő képekhez meg kell adni helyettesítő szöveget, vagy az, hogy az oldalak egér használata nélkül is olvashatók legyenek (az egér használata ugyanis bizonyos egészségügyi problémák esetén nehézséget okoz).
  • előírja, hogy a tagállamoknak folyamatosan ellenőrizniük kell a közszektorbeli szervezetek weboldalait és mobilalkalmazásait, és erről jelentést kell tenniük. A jelentéseket el kell juttatni a Bizottsághoz, és nyilvánosságra kell hozni. A webhelyek -akadálymentesítéséről szóló irányelv – a 2015 decemberében előterjesztett európai akadálymentesítési intézkedéscsomaggal együtt (sajtóközlemény) – a Bizottság azon intézkedései közé illeszkedik, amelyek célja elősegíteni, hogy a fogyatékossággal élő emberek is teljes mértékben részt tudjanak venni a társadalmi életben. 

A következő lépések

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti háromoldalú egyeztetés eredményeképpen ma este létrejött politikai megállapodás nyomán az irányelv szövegét az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak formálisan el kell fogadnia. Ezt követően az irányelv közzétételre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és ezzel hivatalosan hatályba lép. A tagállamoknak 21 hónapjuk lesz arra, hogy az irányelvet átültessék nemzeti jogukba. 

Háttér-információk

2012 decemberében az Európai Bizottság a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló irányelvtervezetet terjesztett elő (sajtóközlemény).

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 9. cikke értelmében a tagállamok és az Unió kötelesek megfelelő intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára többek között az információs és kommunikációs technológiákhoz, és ezen belül az internethez való hozzáférést.

A 2010–2020 közötti időszakra vonatkozó Európai fogyatékosságügyi stratégia az ENSZ-egyezményre épül, és számos kiemelt területet, többek között a web-akadálymentesítést érintő intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja „a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a fogyatékos személyek számára, beleértve a közszolgáltatásokat és a segítő eszközöket.”

A Bizottság határozottan elkötelezte magát annak biztosítása mellett, hogy saját weboldalai és mobilalkalmazásai akadálymentesek legyenek, és e cél érdekében szigorú nemzetközi előírásokat alkalmaz. Ezek tükröződnek az internetes közzétételre szánt írásokra vonatkozó tanácsokat tartalmazó Information Providers Guide című bizottsági útmutatóban is. A Bizottság emellett további pénzösszegeket fordít a web-akadálymentesítéssel kapcsolatos információs kampányokra és a weboldal-üzemeltetőknek szóló képzésekre.

IP/16/1654

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar