Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise vítá dohodu o zlepšení přístupnosti internetových stránek a aplikací veřejného sektoru

Brusel 3. května 2016

Vyjednavači Evropského parlamentu, Rady a Komise se dnes večer dohodli na prvních celounijních pravidlech ke zlepšení přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, zejména pro nevidomé, neslyšící a nedoslýchavé

Internet se stal nezbytným nástrojem pro přístup k informacím a službám a pro jejich poskytování. Více než kdy jindy je proto důležité zajistit, aby mohl každý internetové stránky a mobilní aplikace používat, aby jim rozuměl a dokázal s nimi správně pracovat.

V EU trpí zdravotním postižením přibližně 80 milionů lidí a s postupným stárnutím obyvatel se očekává, že se tento počet do roku 2020 zvýší na 120 milionů. Společné kroky k zabezpečení přístupnosti internetu přispějí k tomu, aby se všichni Evropané podíleli na inkluzivní digitální společnosti a plně využívali výhod, jež nabízí jednotný digitální trh.

Směrnice se bude vztahovat na internetové stránky a mobilní aplikace nejrůznějších subjektů veřejného sektoru od správních orgánů, soudů a policie až po státní nemocnice, univerzity a knihovny. Internetové stránky a aplikace budou díky ní přístupné všem občanům, zejména nevidomým, nedoslýchavým a neslyšícím osobám, jakož i slabozrakým osobám a osobám s funkčním postižením.

Andrus Ansip, místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh, dohodu uvítal těmito slovy: „Přístup k internetu by měl být umožněn každému. Zapomínat na miliony Evropanů není možné. Dohoda, jíž jsme dnes večer dosáhli, je významným krokem na cestě k jednotnému digitálnímu trhu, jehož cílem je odstranit překážky, tak aby mohli všichni Evropané využívat toho nejlepšího, co digitální svět nabízí.“

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, k tomu dodal: „Je nepřijatelné, aby v digitální společnosti zůstávaly opomenuty miliony evropských občanů. Dohoda, které jsme právě dosáhli, zajistí, aby měli všichni stejnou příležitost využívat výhod internetu a mobilních aplikací, účastnit se plnohodnotněji dění ve společnosti a vést nezávislejší život.“

Dohodnuté znění směrnice:

  • se týká internetových stránek a mobilních aplikací všech subjektů veřejného sektoru až na několik málo výjimek (např. vysílací společnosti, internetové živé vysílání),
  • vychází ze standardů, jež mají zlepšit přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací. Podle těchto standardů by měl být například u obrázků k dispozici text a internetové stránky by mělo být možné prohlížet bez myši, jejíž používání může být pro některé zdravotně postižené obtížné,
  • stanoví povinnost členských států pravidelně sledovat internetové stránky a mobilní aplikace veřejného sektoru a podávat o nich zprávy. Tyto zprávy se budou předkládat Komisi a budou se zveřejňovat. Směrnice o přístupnosti internetových stránek je spolu s Evropským aktem přístupnosti z prosince 2015 (tisková zpráva), který se vztahuje na mnohem širší škálu produktů a služeb, součástí úsilí Komise s cílem pomoci lidem se zdravotním postižením zapojit se plně do společnosti. 

Další kroky

V návaznosti na politickou dohodu z dnešního večera (dosaženou v rámci třístranného jednání vyjednavačů Evropského parlamentu, Rady a Komise) bude muset znění směrnice formálně schválit Evropský parlament a Rada. Poté bude zveřejněno v Úředním věstníku a vstoupí oficiálně v platnost. Členské státy budou mít na provedení směrnice ve vnitrostátním právu 21 měsíců. 

Souvislosti

V prosinci 2012 předložila Evropská komise návrh směrnice o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru (tisková zpráva).

Podle článku 9 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením musí členské státy a EU přijmout vhodná opatření k zajištění přístupu osob se zdravotním postižením na rovnoprávném základě s ostatními mimo jiné k informačním a komunikačním technologiím, včetně internetu.

Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020 vychází z úmluvy OSN a obsahuje opatření v několika prioritních oblastech, včetně přístupnosti internetu, s cílem „zajistit přístupnost zboží, služeb (včetně veřejných) a pomůcek pro osoby se zdravotním postižením“.

Komise je pevně odhodlána zajistit přístupnost svých internetových stránek a mobilních aplikací a přijala přísné mezinárodní standardy, kterých chce u nich dosáhnout. Tyto standardy jsou zohledněny v pokynech pro poskytovatele informací, příručce Komise pro publikování na internetu. Kromě toho Komise nadále investuje do zvyšování informovanosti a školení správců internetových stránek na téma přístupnosti internetu.

 

 

IP/16/1654

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar