Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Vstupují v platnost nová pravidla EU pro jednodušší, rychlejší a bezpečnější celní Unii

Brusel 29. dubna 2016

V neděli 1. května vstoupí v platnost nová celní pravidla, která zjednoduší život podnikům obchodujícím v Evropě a zajistí lepší ochranu spotřebitelů proti nelegálnímu a padělanému zboží.

Nový celní kodex Unie představuje zásadní přepracování stávajících celních předpisů EU, které pocházejí již roku 1992. Je to historický milník pro evropskou celní unii, která představuje nezbytný rámec pro každoroční tok zboží do a z EU v celkové hodnotě přes 3 biliony EUR.

Nová pravidla mají za cíl:

–        umožnit hospodářským subjektům jednodušší a rychlejší vyřízení celních procedur, aby se jejich zboží dostalo rychleji a levněji ke spotřebitelům,

–        zajistit lepší ochranu spotřebitelů proti ilegálnímu zboží nebo zboží, které nesplňuje evropské environmentální, zdravotní a bezpečnostní požadavky,

–        zlepšit spolupráci mezi celními správami za pomoci nových systémů informačních technologií.

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici uvedl: „Účinná celní unie EU usnadňuje obchod a současně prosazuje nezbytná pravidla v oblasti bezpečnosti, ochrany a práv duševního vlastnictví. Nový celní kodex Unie otevírá dveře pro nejmodernější systémy v oblasti informačních technologií, které nabídnou rychlé a kvalitní údaje o zboží, s nímž se obchoduje, a umožní velmi úzkou spolupráci mezi správními orgány členských států“.

Moderní systémy IT jsou nezbytným předpokladem toho, aby celní systémy účinně fungovaly. Představují jádro nových předpisů. Nový celní kodex Unie zavádí systémy IT, které celní správy a obchodníci využijí k jednoduššímu a rychlejšímu vyřizování celních procedur a které současně zajistí provedení všech nezbytných kontrol. Tato nová pravidla jsou výsledkem podrobného a komplexního dialogu mezi všemi partnery.

Celní unie je ve světovém měřítku ojedinělá. Je jedním ze základů Evropské unie a pilířem řádného fungování jednotného trhu. Jakmile je zboží odbaveno celními orgány v jednom členském státě, může se volně pohybovat v rámci Unie díky tomu, že všechny členské státy uplatňují na vnějších hranicích stejná pravidla týkající se příjmů a ochrany vnějších hranic.

Celní správy všech 28 členských států EU musí jednat, jako by byly jeden subjekt, a přitom usnadňovat obchod a chránit zdraví a bezpečnost všech občanů EU. Tyto úkoly nejsou snadné. EU je jedním z největších obchodních bloků na světě. V roce 2015 připadlo na EU bezmála 15 % celosvětového obchodu se zbožím ve výši 3,5 miliardy EUR. Řízení mezinárodního obchodu o takovém objemu vyžaduje rychlé a efektivní vyřízení milionů celních prohlášení ročně.

Úkolem celních orgánů je však také chránit. Hrají důležitou roli v boji proti terorismu, neboť provádějí kontroly za účelem odhalení nezákonného obchodování se střelnými zbraněmi, i proti nedovoleného obchodování s uměleckými díly a kulturními statky. Chrání spotřebitele před zbožím, které ohrožuje jejich bezpečnost a zdraví. Například v roce 2014 bylo v EU zabaveno 454,2 tuny drog, 35 milionů kusů padělaného zboží a 3,2 miliardy cigaret. Náležité kontroly vyžadují rychlé, vysoce kvalitní a aktualizované informace a také spolehlivou koordinaci mezi celními správami členských států.

 

Co je to Celní kodex Unie?

 

Celní kodex Unie je nové rámcové nařízení obsahující celní pravidla a postupy v celé EU. Odráží posun k modernějšímu celnímu prostředí pro země EU, které posílí konkurenceschopnost evropských podniků a přispějí k rozvoji strategie EU pro růst a zaměstnanost.

Konkrétně:

–        přispěje k racionalizaci celních předpisů a postupů v celé EU,

–        zajistí větší právní jistotu a jednotnost pro podniky a jasnější pravidla pro celní úředníky,

–        zjednoduší celní pravidla a postupy pro efektivnější a modernější celní transakce,

–        zajistí úplný přechod k bezpapírovému a plně elektronickému a interoperabilnímu celnímu prostředí,

–        zavede rychlejší celní řízení pro důvěryhodné podniky dodržující předpisy.

 

Celní kodex Unie by měl být plně zaveden do konce roku 2020. Během přechodného období se budou nové předpisy používat s využitím stávajících systémů IT a v některých případech papírových formulářů. Práce na tvorbě nových systémů či modernizaci systémů stávajících již byla zahájena.

 

Další informace:

Celní kodex Unie na internetových stránkách GŘ TAXUD

VIDEOZÁZNAM: Co je to Celní kodex Unie?

VIDEOZÁZNAM: Celní orgány EU v jedné minutě

Sledujte nejnovější zprávy z GŘ TAXUD

DGŘ TAXUD na YouTube

IP/16/1629

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar