Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A schengeni rendszer helyreállítása: a Bizottság következő lépései az ideiglenes belső határellenőrzés megszüntetésére

Brüsszel, 2016. május 4.

A schengeni rendszer helyreállítása: a Bizottság következő lépései az ideiglenes belső határellenőrzés megszüntetésére

A Bizottság a mai napon ajánlást terjesztett elő az egyes schengeni belső határokon – Németországban, Ausztriában, Svédországban, Dániában és Norvégiában – folytatott arányos ellenőrzés legfeljebb hat hónappal történő meghosszabbításáról. Az ajánlásról a Tanács fog dönteni. Az említett országok már korábban bevezettek egyes nemzeti intézkedéseket az irreguláris migránsok továbbutazásából fakadó, a közrendet és a belső biztonságot fenyegető veszéllyel szemben. A mai ajánlástervezet a Schengeni határ-ellenőrzési kódexszel összhangban ezen intézkedések meghosszabbítását célozza, mivel Görögországban jelentős eredmények ellenére sem sikerült a három hónapos határidőn belül valamennyi súlyos hiányosságot megfelelően és átfogóan orvosolni.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A görög hatóságok óriási erőfeszítéseket tettek, és valódi, kézzelfogható eredményeket értek el. Az EU–Törökország megállapodást követően emellett drámaian csökkent a Görögországba érkezők száma. Külső határunkra azonban továbbra is jelentős migrációs nyomás nehezedik, és nagyszámú migráns tartózkodik Görögországban. Amíg tehát a súlyos határigazgatási hiányosságok fennállnak, fenn kell tartani egyes belső határellenőrzési intézkedéseket. Egyértelmű ütemtervvel rendelkezünk a schengeni övezet rendes működésének az év végéig történő visszaállítására, és azt szabályszerűen végre kell hajtanunk. A schengeni rendszert Schengen alkalmazásával őrizzük meg."

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért és az uniós belügyekért felelős biztos a következőket mondta: „Schengen az Európai Unió egyik legjelentősebb vívmánya, és végső célunk változatlanul a schengeni térség rendes működésének helyreállítása. Mivel azonban eközben külső határainkon továbbra is hiányosságok mutatkoznak, ideiglenes lépéseket kell tennünk a belső határellenőrzés kivételes meghosszabbítására. Továbbra is nagyszámú menedékkérő és irreguláris migráns tartózkodik különösen Görögországban, valamint a nyugat-balkáni útvonal országaiban, és fennáll a veszélye annak, hogy ezek a személyek tovább kívánnak utazni. Görögország jelentős lépéseket tett és jó úton halad. Az Európai Bizottság a görög hatóságoknak továbbra is átfogó támogatást nyújt.”

Mióta egy 2015. novemberi schengeni értékelés súlyos hiányosságokat állapított meg Görögország külső határigazgatása terén, jelentős előrelépés történt számos kérdésben, például jelentős nagy mértékű javulás történt az irreguláris migránsok regisztrálásának folyamatában: több felszerelés és humánerőforrás áll rendelkezésre. Az EU–Törökország megállapodás végrehajtásának megkezdése, valamint a NATO és a Frontex folyamatos műveletei nyomán erőteljesen csökkent az Égei-tengeren Görögországba érkező irreguláris migránsok és menedékkérők száma is.

A Bizottság jelenlegi – többek között az április 10–16. között Görögországban tett schengeni értékelési látogatáson alapuló – megállapításai szerint azonban egyes tartós hiányosságok miatt továbbra is fennáll nagyszámú migráns továbbutazásának kockázata, ami miatt több tagállam is ideiglenesen visszaállította a belső határellenőrzést. Ezenfelül az érkező migránsok száma terén az elmúlt hetekben tapasztalt erőteljes visszaesés fenntarthatósága még nem igazolódott be.

A schengeni térség általános működése tehát továbbra is veszélyben van, ezért a Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján javaslatot tett arra, hogy a Tanács fogadjon el a jelenleg belső határellenőrzést folytató tagállamoknak címzett ajánlást, amelyben kérje fel e tagállamokat a megállapított súlyos veszély kiküszöbölése érdekében az egyes határokon zajló célirányos és kimért ellenőrzés korlátozott, hat hónapig tartó időszakon át történő folytatására. A szóban forgó tagállamoknak ezen időszak alatt rendszeresen felül kell vizsgálniuk az ellenőrzést, és azt a veszély megállapított mértékéhez kell igazítaniuk.

A Bizottság javasolja, hogy a Tanács öt tagállam számára ajánlja a következő belső határok ellenőrzésének további hat hónapig történő fenntartását:

  • Ausztria az osztrák-magyar és az osztrák-szlovén szárazföldi határon,

  • Németország a német-osztrák szárazföldi határon,

  • Dánia a Németországba kompjáratokat üzemeltető kikötőkben és a dán-német szárazföldi határon,

  • Svédország a déli és nyugati rendőrségi körzetben működő svéd kikötőkben és az Öresund hídon,

  • Norvégia a Dániába, Németországba és Svédországba kompjáratokat üzemeltető kikötőkben.

Ezek a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben előírt intézkedések a belső határellenőrzés nélküli térség általános működését biztosítják. A Bizottság célja „A schengeni rendszer helyreállítása – ütemterv” című közleménynek megfelelően 2016 végéig a schengeni térség rendes működésének helyreállítása és valamennyi belső határellenőrzés megszüntetése.

Háttér-információk

A Schengeni határ-ellenőrzési kódex (29. cikk – korábban 26. cikk) olyan különös eljárásról rendelkezik, amely a külső uniós határon fennálló súlyos és tartós hiányosságok miatt a schengeni térség működését általánosan veszélyeztető kivételes körülmények esetén alkalmazható. Ez az eljárás nem valamely tagállam büntetését vagy elszigetelését tűzi ki célul, és nem is valamely tagállam schengeni térségből való kizárására törekszik.

A 2013 októberében létrejött schengeni értékelési mechanizmus keretében a tagállamok schengeni értékelése többéves és éves értékelési program alapján zajlik. Ezek a látogatások lehetnek előre bejelentettek vagy előzetes bejelentés nélküliek, és résztvevőik a Bizottság által vezetett munkacsoportok, amelyekben a tagállamok és a Frontex szakértői is helyet kapnak.

Az egyes látogatásokat követően a tapasztalt hiányosságokról jelentés készül, és azt a korrekciós intézkedésekre vonatkozó ajánlás kíséri, amely az utóbbiak végrehajtása tekintetében határidőt is kitűz. Az ajánlásokat a Tanács fogadja el a Bizottság javaslatára. Az érintett tagállamnak a nyomon követés részeként cselekvési tervben kell bemutatnia, miként kívánja orvosolni a megállapított hiányosságokat.

Ha súlyos külső határigazgatási hiányosságokra derül fény, a Bizottság emellett ajánlhatja, hogy az értékelt tagállam tegyen meg bizonyos intézkedéseket a tanácsi ajánlásnak való megfelelés biztosítására.

A külső határigazgatásra vonatkozó schengeni szabályok görögországi alkalmazásának értékelésére 2015 novemberében került sor. Az értékelési jelentést, amely a görögországi külső határellenőrzés végrehajtása területén súlyos hiányosságokat tárt fel, a Bizottság 2016. február 2-án fogadta el. A hiányosságok kiküszöbölésére vonatkozó ajánlásokat a Tanács 2016. február 12-én fogadta el.

Mivel az értékelési jelentés súlyos hiányosságokat tárt fel, a Bizottság 2016. február 24-én végrehajtási határozatot fogadott el a Görögország által teendő egyes intézkedésekről szóló ajánlások megállapításáról. Az ajánlások célja annak biztosítása, hogy Görögország a külső határigazgatásra vonatkozó valamennyi schengeni szabályt alkalmazza.

2016. március 12-én Görögország benyújtotta cselekvési tervét, amely az értékelési jelentésben feltárt hiányosságok orvoslására, valamint a tanácsi ajánlásoknak való megfelelésre irányul. 2016. április 12-én a Bizottság előterjesztette a cselekvési terv megfelelőségének értékelését. 2016. április 29-én Görögország benyújtotta a cselekvési terv végrehajtásáról szóló jelentését.

A Bizottságnak a Schengeni határ-ellenőrzési kódex szerint a Görögország által (a tanácsi ajánlásoktól számított három hónapon belül benyújtandó) jelentés alapján értékelnie kell, hogy fennállnak-e továbbra is a súlyos hiányosságok. Az ajánlásra tett mai javaslat e jogi kötelezettség alapján készült.

További információk

Kérdések és válaszok: Az ideiglenes belső határellenőrzés összehangolt uniós megközelítése

A Bizottság javaslata: a Tanács ajánlása a belső határellenőrzésről

A határigazgatási hiányosságok kiküszöbölésére irányuló görög cselekvési terv bizottsági értékelése

A Bizottság közleménye: A schengeni vívmányok alkalmazására vonatkozó 2015. évi értékelés során feltárt súlyos külső határigazgatási hiányosságok orvoslására irányuló görögországi cselekvési terv értékelése

TÁJÉKOZTATÓ: A schengeni szabályok

A Bizottság közleménye: A schengeni rendszer helyreállítása – ütemterv

TÁJÉKOZTATÓ: A menekültügyi válság kezelése – uniós pénzügyi támogatás Görögországnak

IP/16/1627

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar