Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska komisija otvara put odluci do lipnja o putovanju bez vize za građane Turske

Bruxelles, 4. svibnja 2016.

Europska komisija otvara put odluci do lipnja o putovanju bez vize za građane Turske

Europska komisija danas predlaže Europskom parlamentu i Vijeću ukidanje viza za građane Turske, pod uvjetom turske vlasti hitno ispune preostala mjerila utvrđena planom za liberalizaciju viznog režima, kao što se obvezale učiniti 18. ožujka 2016. Prijedlog je predstavljen zajedno s izvješćem o napretku Turske u ispunjavanju uvjeta utvrđenih u planu.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Turska je postigla izniman napredak, osobito proteklih tjedana, u ispunjavanju mjerila utvrđenih planom za liberalizaciju viznog režima.Potrebno je hitno još mnogo toga učiniti, ali Turska može ispuniti preostala mjerila ako se održi dosadašnji napredak.Stoga predstavljamo prijedlog koji otvara put Europskom parlamentu i državama članicama da ukinu vize kada budu ispunjena sva mjerila.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Turske su vlasti postigle znatan napredak od sastanka na vrhu između EU-a i Turske održanog 18. ožujka i vjerujemo da je Turska predana ostvarivanju željenih rezultata što je prije moguće u svim područjima. Uz uvjet da hitno budu ispunjena sva mjerila, Komisija je odlučila skratiti rok za podnošenje prijedloga o prebacivanju Turske na popis zemalja čijim državljanima nisu potrebne vize. Naravno, Komisija će i dalje nadzirati stalnu provedbu tih kriterija.  

Liberalizacija viznog režima za Tursku ključni je dio Izjave EU-a i Turske od 18. ožujka 2016., u kojoj se navodi da će ispunjavanje uvjeta utvrđenih u planu za liberalizaciju viznog režima biti ubrzano s ciljem ukidanja viza za građane Turske najkasnije krajem lipnja 2016., pod uvjetom da budu ispunjena sva mjerila. Kako bi suzakonodavci donijeli odluku do kraja lipnja, prijedlog Komisije o stavljanju Turske na popis zemalja čijim državljanima nije potrebna viza mora biti podnesen početkom svibnja kako bi se omogućilo da od trenutka kada je nacrt zakonodavnog akta dostupan nacionalnim parlamentima do datuma kada je donesen prođe osam tjedana.

U izvješću o napretku koje je danas doneseno procjenjuje se napredak Turske u provedbi mjerila, utvrđuju preostala mjerila te iznose konkretne mjere koje Turska mora donijeti kako bi ispunila preostale uvjete u područjima kao što su borba protiv korupcije, zaštita podataka, pravosudna suradnja s državama članicama, pojačana suradnja s EUROPOL-om te revizija zakonodavstva i praksi u pogledu terorizma.

U iznimnim slučajevima, ubrzavanje provedbe plana za liberalizaciju viznog režima onemogućilo je donošenje određenih mjerila u zadanom roku, poput potpunog uvođenja biometrijskih putovnica te pregleda provedbe sporazuma EU-a i Turske o ponovnom prihvatu (u potpunosti se primjenjuje od 1. lipnja). U drugim slučajevima Komisija potvrđuje dobar napredak koji su dosad postigle turske vlasti te ih potiče da hitno nastave s tim nastojanjima kako bi ispunile sve uvjete te ostvarile pravo na ukidanje viza do kraja lipnja.

Putovanja bez vize primjenjivat će se na sve države članice EU-a osim Irske i Ujedinjene Kraljevine te na četiri zemlje pridružene schengenskom prostoru (Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku). Izuzeće se odnosi samo na kratkotrajne boravke do najviše 90 dana (u bilo kojem razdoblju od 180 dana) u, među ostalim, poslovne, turističke i obiteljske svrhe. Izuzeće od obveze posjedovanja vize ne uključuje pravo na rad u EU-u. Nastavit će se primjenjivati ostali uvjeti za pristup schengenskom području, uključujući i potrebu da se dokažu svrha putovanja i dostatna financijska sredstva.

Za sve zemlje koje su navedene u Prilogu II. Uredbi o vizama i čiji građani mogu putovati u Europu bez viza zaštitna klauzula iz početka 2014. primjenjivat će se i na putovanje bez viza za građane Turske. Uzimajući u obzir nedavne rasprave s državama članicama o viznoj politici EU-a kao cjelini, Komisija je danas predložila jačanje mehanizma suspenzije kako bi se državama članicama olakšalo utvrđivanje okolnosti koje vode do moguće suspenzije te kako bi se Komisiji omogućilo da pokrene taj mehanizam na vlastitu inicijativu.

Kontekst

Europska unija pokrenula je dijalog o liberalizaciji viznog režima s Turskom 16. prosinca 2013., istodobno s potpisivanjem sporazuma EU-a i Turske o ponovnom prihvatu. Dijalog o liberalizaciji viznog režima temelji se na planu za liberalizaciju viznog režima s Turskom, dokumentu kojim se utvrđuju uvjeti koje Turska mora ispuniti kako bi Komisija mogla predložiti Europskom parlamentu i Vijeću izmjenu Uredbe (EZ) br. 539/2001 kojom bi se turskim državljanima omogućilo da putuju bez vize uz kratkotrajni boravak od 90 dana u razdoblju od 180 dana za poslovna i turistička putovanja te obiteljske posjete u schengenskom prostoru.

U planu su navedena 72 uvjeta razvrstana u pet tematskih područja: sigurnost dokumenata, upravljanje migracijama, javni red i sigurnost, temeljna prava te ponovni prihvat nezakonitih migranata.

Komisija je 20. listopada 2014. donijela prvo izvješće o napretku Turske u ispunjavanju uvjeta utvrđenih u planu za liberalizaciju viznog režima. U prvom je izvješću ocijenjeno ispunjavanje svakog uvjeta te su donesene preporuke za ostvarivanje daljnjeg napretka.

Na sastanku na vrhu EU-a i Turske održanom 29. studenoga 2015., na kojem je aktiviran zajednički akcijski plan EU-a i Turske, EU je pozdravio predanost Turske bržem ostvarivanju referentnih mjerila iz viznog plana u pogledu svih sudjelujućih država članica. Turska se obvezala ubrzati ispunjenje plana, a to uključuje i primjenu svih odredbi sporazuma EU-a i Turske o ponovnom prihvatu.

Komisija je 4. ožujka 2016. donijela drugo izvješće o napretku Turske u ispunjavanju kriterija utvrđenih planom za liberalizaciju viznog režima. U izvješću je pozdravljena nova razina angažmana i odlučnosti koju pokazuju turske vlasti.

Na sastanku EU-a i Turske održanom 18. ožujka Turska se obvezala dodatno ubrzati ispunjenje plana. U zajedničkoj izjavi nakon tog sastanka 28 šefova država i vlada EU-a obvezalo se ukinuti vize za građane Turske najkasnije do kraja lipnja 2016., pod uvjetom da budu ispunjena sva 72 mjerila plana.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori: Treće izvješće o napretku Turske u ispunjavanju uvjeta plana za liberalizaciju viznog režima

Informativni članak: Napredak Turske u ispunjavaju uvjeta plana za liberalizaciju viznog režima

Pitanja i odgovori: Provedba sporazuma između EU-a i Turske

Prijedlog za stavljanje Turske na popis zemaljačijim državljanima nije potrebna viza za kratkotrajne boravke u većini država članica EU-a

Commission Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)

Treće izvješće o napretku Turske u ispunjavanju uvjeta plana za liberalizaciju viznog režima

Radni dokument službi Komisije uz treće izvješće o napretku Turske u provedbi plana za liberalizaciju viznog režima

Drugo izvješće o napretku Turske u ispunjavanju uvjeta plana za liberalizaciju viznog režima

Prvo izvješće o napretku Turske u ispunjivanju uvjeta plana za liberalizaciju viznog režima

Izjava EU-a i Turske od 18. ožujka

Akcijski plan EU-a i Turske od 15. listopada, aktiviran 29. studenoga

IP/16/1622

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar