Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pravično obdavčenje: Komisija predstavlja nove ukrepe za boj proti izogibanju davkom od dohodkov pravnih oseb

Bruselj, 28. januarja 2016

Namen današnjih predlogov je usklajen odziv na izogibanje davkom od dohodkov pravnih oseb po vsej EU z uveljavljanjem svetovnih standardov, ki jih je lansko jesen razvila OECD.

Nova pravila so nujna, da se uskladijo davčne zakonodaje vseh 28 držav članic EU za učinkovit in uspešen boj proti agresivnim davčnim praksam velikih gospodarskih družb.

Evropska komisija je danes odprla novo poglavje v svoji kampanji za pravično, učinkovito in rasti prijazno obdavčevanje v EU z novimi predlogi za boj proti izogibanju davkom od dohodkov pravnih oseb. S svežnjem proti izogibanju davkom poziva države članice, naj močneje in bolj usklajeno nastopijo proti gospodarskim družbam, ki se poskušajo izogniti plačilu pravičnega deleža davkov, ter uveljavljajo mednarodne standarde za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička.  

Ključni elementi novih predlogov so med drugim:

  • pravno zavezujoči ukrepi za blokiranje najpogostejših metod, ki jih gospodarske družbe uporabljajo za izogibanje plačevanju davka,
  • priporočilo državam članicam glede načinov preprečevanja zlorab davčnih sporazumov,
  • predlog za izmenjevanje davčnih informacij o multinacionalkah, ki poslujejo v EU, med državami članicami,
  • ukrepi za spodbujanje dobrega davčnega upravljanja na mednarodni ravni,
  • nov postopek EU za uvrščanje tretjih držav, ki izigravajo pravila, na sezname.

Kolektivno bo mogoče s temi ukrepi omejiti agresivno davčno načrtovanje, spodbuditi preglednost med državami članicami in zagotoviti bolj pošteno konkurenco za vse gospodarske družbe na enotnem trgu.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog, je dejal: „Danes smo še korak bližje zaupanju v celotni davčni sistem, ki bo odslej pravičnejši in še učinkovitejši. Pomembno je, da ljudje zaupajo, da se davčna pravila enako uporabljajo za vse – tako posameznike kot gospodarske družbe. Slednje morajo plačevati pravičen delež davkov v državi, v kateri opravljajo gospodarsko dejavnost. Evropa lahko prevzame vodilno vlogo v boju proti izogibanju davkom. Zato mora nastopati usklajeno, ne pa z 28 različnimi pristopi v 28 različnih državah članicah.“

Evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je dejal: „Vsako leto je izgubljenih na milijarde evrov zaradi izogibanja plačevanju davkov. To je denar, ki bi ga bilo mogoče porabiti za javne službe, kot so šole in bolnišnice, ali za ustvarjanje novih delovnih mest in rasti. Evropejci in gospodarske družbe, ki so pošteni, na koncu plačujejo višje davke. To je nesprejemljivo in temu želimo narediti konec. Z današnjimi ukrepi bomo pomembno prispevali k zagotovitvi enakih konkurenčnih pogojev za vse naše gospodarske družbe ter k pravičnemu in učinkovitemu obdavčevanju za vse Evropejce.“

Ključni ukrepi

Sveženj temelji na treh glavnih stebrih programa Komisije za bolj pravično obdavčenje:

Zagotavljanje učinkovitega obdavčenja v EU

Temeljno načelo obdavčitve dohodkov pravnih oseb je, da naj bi gospodarske družbe plačale davek tam, kjer ustvarijo dobiček. V sveženj so vključeni specifični predlogi, ki bodo državam članicam v pomoč pri uresničevanju tega načela. Komisija predlaga direktivo proti izogibanju davkom s pravno zavezujočimi ukrepi za boj proti nekaterim najpogostejšim shemam izogibanja. V svojem priporočilu glede davčnih sporazumov svetuje državam članicam v zvezi z najboljšimi načini zaščite lastnih davčnih sporazumov zoper zlorabe, in sicer na način, ki je združljiv s pravom EU.

Večja davčna preglednost

Preglednost je bistvena za odkrivanje praks agresivnega davčnega načrtovanja, ki jih uporabljajo velike gospodarske družbe, in za zagotovitev poštene davčne konkurence. Današnji sveženj vsebuje tudi spremenjeno direktivo o upravnem sodelovanju. Namen sprememb je povečanje preglednosti davkov, ki jih plačujejo gospodarske družbe. Predlagana pravila nalagajo nacionalnim organom, da si izmenjujejo davčne informacije o dejavnostih multinacionalk po posameznih državah. Tako bodo imele vse države članice na voljo ključne informacije za ugotavljanje tveganj izogibanja davkom in boljšo podlago za izvajanje davčnih revizij. Komisija v oceni učinka, ki je trenutno v pripravi, prav tako proučuje ločeni problem javnega poročanja po posameznih državah, da bi zgodaj spomladi predložila pobudo za to področje.

Zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev

Izogibanje davkom in škodljiva davčna konkurenca sta svetovna problema. Ukrepi za njuno preprečevanje morajo presegati meje EU. Pomembno je, da prizadevanjem držav članic za uveljavljanje novih svetovnih standardov davčne preglednosti in poštene davčne konkurence sledijo tudi mednarodni partnerji EU. Prav tako bi bilo treba v mrežo dobrega davčnega upravljanja vključiti države v razvoju, da bi tudi one lahko uživale koristi globalnega boja proti izogibanju davkom. Današnji sveženj vsebuje sporočilo o zunanji strategiji za učinkovito obdavčenje. Njegov namen je utrditi sodelovanje z mednarodnimi partnerji v boju proti izogibanju davkom, okrepiti ukrepe EU za spodbujanje pravične obdavčitve v svetu na podlagi mednarodnih standardov in oblikovati skupni pristop k zunanjim grožnjam izogibanja davkom. To bo prispevalo k pravičnim in enakim konkurenčnim pogojem za vse gospodarske družbe in države.

Sveženj vsebuje tudi krovno sporočilo ter delovni dokument služb Komisije, v katerih je razložena politična in ekonomska podlaga posameznih ukrepov in širšega programa Komisije za boj proti izogibanju davkom. Spremlja ga nova študija agresivnega davčnega načrtovanja, ki proučuje glavne kanale, ki jih gospodarske družbe uporabljajo pri izogibanju davkom.

Ozadje

Danes sprejeti sveženj odraža trenutni svetovni politični in gospodarski pristop k obdavčitvi dohodkov pravnih oseb. Oktobra lani so se države OECD dogovorile o ukrepih za omejitev erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička (BEPS). Evropski parlament je oblikoval priporočila v zvezi z izogibanjem davkom od dohodkov pravnih oseb.

Komisija je hitro uresničila obljubo predsednika Jeana-Clauda Junckerja v zvezi s pripravo celovitega programa za boj proti izogibanju davkom od dohodkov pravnih oseb, s čimer bo zagotovila bolj pravičen enotni trg ter spodbudila ustvarjanje novih delovnih mest, rast in naložbe v Evropi.

Glavne pobude, ki jih je Komisija predlagala v letu 2015 za spodbuditev davčne preglednosti in reformo obdavčitve dohodkov pravnih oseb, že dajejo rezultate: o predlogu za preglednost davčnih stališč so se države članice dogovorile v samo sedmih mesecih, začele pa so se izvajati tudi številne druge večje reforme davkov od dohodkov pravnih oseb. Komisija bo v letu 2016 nadaljevala svojo kampanjo za reformo davkov od dohodkov pravnih oseb ter pripravila pomembne predloge, kot je ponoven zagon pobude za skupno konsolidirano davčno osnovo za dohodke pravnih oseb.

Kako naprej

Oba zakonodajna predloga iz svežnja bosta predložena v posvetovanje Evropskemu parlamentu, Svetu pa v sprejetje. Svet in Parlament bi morala prav tako potrditi priporočilo o davčnih sporazumih, države članice pa bi ga morale upoštevati pri pregledu svojih davčnih sporazumov. Države članice bi se morale poleg tega tudi formalno dogovoriti o novi zunanji strategiji in se odločiti, kako jo bodo čim prej začele uresničevati, potem ko jo bo Evropski parlament potrdil.  

Več informacij:

Informacije osvežnju proti izogibanju davkom

Memo o svežnju proti izogibanju davkom

Podatkovni list o svežnju proti izogibanju davkom

Sporočilo o svežnju proti izogibanju davkom

Predlog o ukrepih proti izogibanju davkom

Predlog o obvezni avtomatični izmenjavi podatkov med davčnimi upravami

Sporočilo o zunanji strategiji za učinkovito obdavčenje

Študija o strukturah agresivnega davčnega načrtovanja in kazalnikih

Delovni dokument služb Komisije

Priporočilo o ukrepih proti zlorabi davčnih sporazumov

Akcijski načrt za pravično in učinkovito obdavčenje podjetij v EU

Oznake na Twitterju: #FairTaxation

IP/16/159

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Videos