Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Impozitarea echitabilă: Comisia prezintă noile măsuri împotriva evaziunii fiscale practicate de întreprinderi

Bruxelles, 28 ianuarie 2016

Propunerile de azi vizează un răspuns coordonat la nivelul UE la problema evaziunii fiscale practicate de întreprinderi și urmează standardele globale elaborate de OCDE toamna trecută.

Sunt necesare reguli noi de aliniere a legislațiilor fiscale din toate cele 28 de state ale UE, pentru a putea combate efectiv și eficient practicile fiscale agresive ale întreprinderilor mari.

Astăzi, Comisia Europeană a deschis un nou capitol în campania sa pentru o impozitare echitabilă, eficientă și favorabilă creșterii economice în UE, cu propuneri noi menite să combată evaziunea fiscală practicată de întreprinderi. Pachetul privind combaterea evaziunii fiscale îndeamnă statele membre să ia poziție în mod mai ferm și mai coordonat împotriva companiilor care încearcă să evite să plătească impozitele care le revin în mod echitabil și să pună în aplicare standardele internaționale împotriva erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor.  

Printre principalele caracteristici ale noilor măsuri propuse se numără:

  • măsuri juridic obligatorii de blocare a metodelor celor mai comune folosite de companii pentru a eluda plata impozitelor;
  • o recomandare adresată statelor membre, care conține modalități de a preveni abuzurile în ceea ce privește tratatele fiscale;
  • o propunere către statele membre de a pune în comun informațiile fiscale privind multinaționalele care operează la nivelul UE;
  • acțiuni de promovare la nivel internațional a bunei guvernări în domeniul fiscal;
  • o nouă acțiune la nivelul UE de alcătuire a unei liste a țărilor terțe care refuză să joace corect.

Împreună, aceste măsuri vor împiedica planificarea fiscală agresivă, vor spori transparența între statele membre și vor asigura o concurență mai echitabilă pentru toate întreprinderile active pe piața unică.

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil cu moneda euro și dialogul social, a declarat: „Acțiunea de astăzi reprezintă încă un pas pentru întărirea încrederii în sistemul fiscal în ansamblu, făcându-l mai echitabil și mai eficient. Trebuie ca oamenii să aibă încredere că regulile fiscale se aplică în mod egal tuturor contribuabililor și tuturor întreprinderilor. Companiile trebuie să-și plătească partea cuvenită din impozite, acolo unde are loc efectiv activitatea lor economică. Europa poate deveni lider global în combaterea evaziunii fiscale. Dar acest lucru necesită o acțiune europeană coordonată, evitând o situație în care să existe 28 de abordări diferite în cele 28 de state membre. ”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „În fiecare an, se pierd miliarde de euro din cauza evaziunii fiscale - bani care ar putea fi folosiți pentru serviciile publice precum școlile sau spitalele sau pentru a stimula crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Rezultatul este că europenii și întreprinderile care joacă corect ajung să plătească impozite mai mari. Este o situație inacceptabilă și acționăm acum pentru remedierea ei. Pasul de astăzi este un pas important pentru crearea unor condiții echitabile pentru toate întreprinderile și pentru o impozitare mai corectă și mai eficace pentru toți europenii”.

Acțiuni-cheie

Pachetul are la bază cei trei piloni principali din agenda Comisiei pentru o impozitare mai echitabilă:

Asigurarea unei impozitări eficace în UE

Principiul fundamental al impozitării întreprinderilor este că acestea ar trebui să plătească impozite acolo unde își fac profiturile. Pachetul face propuneri concrete care să ajute statele membre să impună acest lucru. Comisia propune o Directivă privind combaterea evaziunii fiscale, cu măsuri juridic obligatorii care să dejoace unele dintre cele mai curente mecanisme de evaziune fiscală. Recomandarea sa privind tratatele fiscale le sugerează statelor membre cele mai bune metode prin care își pot proteja tratatele fiscale împotriva abuzurilor, în moduri compatibile cu legislația UE.

Creșterea transparenței fiscale

Transparența este crucială pentru identificarea practicilor de planificare fiscală agresivă ale marilor companii și pentru asigurarea unei concurențe fiscale echitabile. Pachetul lansat astăzi caută să îmbunătățească transparența impozitelor pe care le plătesc întreprinderile, printr-o revizuire a Directivei privind cooperarea administrativă. Conform regulilor propuse, autoritățile naționale fac schimburi bilaterale de informații fiscale cu privire la activitățile companiilor multinaționale. În felul acesta, statele membre vor avea la dispoziție informații esențiale care le vor permite să identifice riscurile de evaziune fiscală și să realizeze audituri fiscale mai țintite. De asemenea, Comisia studiază în prezent și chestiunea separată a raportării publice țară cu țară, pentru care este în curs de realizare o evaluare a impactului, astfel încât inițiativa să poată fi prezentată la începutul primăverii.

Asigurarea unor condiții de concurență echitabile

Evaziunea fiscală și concurența fiscală dăunătoare sunt probleme globale, astfel că acțiunile de prevenire trebuie să treacă dincolo de granițele UE. În vreme ce statele membre pun în aplicare noile standarde globale de transparență fiscală și de concurență fiscală loială, este important ca și partenerii internaționali ai UE să facă aceleași lucruri. În rețeaua internațională de bună guvernare în domeniul fiscal, ar trebui incluse și țările în curs de dezvoltare, ca să poată beneficia și ele de lupta globală împotriva evaziunii fiscale. Pachetul de astăzi cuprinde o Comunicare privind o strategie externă de impozitare eficace. Scopul acesteia este să consolideze colaborarea cu partenerii internaționali în combaterea evaziunii fiscale, să susțină măsurile UE de promovare a unei impozitări echitabile, bazate pe standarde internaționale, și să ducă la o abordare comună a amenințărilor externe de evaziune fiscală. Acest lucru va ajuta la asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toate companiile și pentru toate țările.

Pachetul mai cuprinde și o comunicare generală și un document de lucru al serviciilor Comisiei, care explică motivațiile politice și economice care stau la baza măsurilor individuale și a agendei mai ample a Comisiei împotriva evaziunii fiscale. El este însoțit și de un nou Studiu privind planificarea fiscală agresivă, care identifică principalele canale utilizate de companii pentru a evita impozitarea.

Context

Pachetul de astăzi reflectă abordarea globală curentă politică și economică a impozitării întreprinderilor. În octombrie anul trecut, țările OCDE au convenit o serie de măsuri de limitare a erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor (BEPS). Și Parlamentul European a elaborat recomandări privind evaziunea fiscală a întreprinderilor.

Comisia se grăbește să îndeplinească promisiunea președintelui Juncker de a elabora o agendă cuprinzătoare de combatere a evaziunii fiscale, pentru a asigura o piață unică mai echitabilă și a promova crearea de locuri de muncă, creșterea economică și investițiile în Europa.

Inițiativele majore ale Comisiei din 2015, pentru creșterea transparenței fiscale și reforma impozitării întreprinderilor, încep deja să dea roade: statele membre au aprobat propunerea privind transparența deciziilor fiscale în numai șapte luni și au fost lansate deja alte reforme substanțiale ale impozitării întreprinderilor. Comisia își va continua campania în favoarea reformei impozitării întreprinderilor și în 2016, cu propuneri importante, cum ar fi relansarea bazei fiscale consolidate comune a societăților (CCCTB).

Etapele următoare

Cele două propuneri legislative din acest pachet vor fi transmise Parlamentului European pentru consultare și Consiliului pentru adoptare. Consiliul și Parlamentul ar trebui să aprobe Recomandarea privind tratatele fiscale, iar statele membre ar trebui să respecte această recomandare atunci când își revizuiesc tratatele fiscale. De asemenea, statele membre ar trebui să se pună de acord în mod oficial cu privire la noua strategie externă și să decidă cum pot să o pună în aplicare cât mai rapid, după ce va fi aprobată de Parlamentul European.  

Pentru mai multe informații:

Informații referitoare la Pachetul privind combaterea evaziunii fiscale

MEMO referitor la Pachetul privind combaterea evaziunii fiscale

Fișă informativă referitoare la Pachetul privind combaterea evaziunii fiscale

Comunicare referitoare la Pachetul privind combaterea evaziunii fiscale

Propunere privind măsurile de combatere a evaziunii fiscale

Propunere privind schimbul automat de informații obligatoriu între administrațiile fiscale

Comunicare privind o strategie externă de impozitare eficace

Studiu privind structurile și indicatorii de planificare fiscală agresivă

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei

Recomandare de măsuri împotriva abuzurilor în ceea ce privește tratatele fiscale

Plan de acțiune pentru o impozitare mai echitabilă și mai eficientă a întreprinderilor din UE

Hashtaguri Twitter: #FairTaxation

IP/16/159

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Videos