Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pošteno oporezivanje: Komisija predstavlja nove mjere za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza

Bruxelles, 28. siječnja 2016.

Današnji prijedlozi imaju za cilj formulirati koordinirani odgovor na razini EU-a na izbjegavanje plaćanja poreza na temelju globalnih standarda koje je OECD utvrdio prošle jeseni.

Potrebna su nova pravila radi usklađivanja poreznih zakona u svih 28 država članica EU-a za učinkovitu i djelotvornu borbu protiv agresivnih poreznih praksi velikih poduzeća.

Europska komisija danas je otvorila novo poglavlje u kampanji za pošteno i učinkovito oporezivanje u EU-u koje potiče rast. Riječ je o novim prijedlozima za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza na dobit. U paketu mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza poziva se države članice da zauzmu jači i usuglašeniji stav protiv poduzeća koja nastoje izbjeći pošteno plaćanje svojeg dijela poreza te da primijene međunarodne standarde za borbu protiv smanjivanja porezne osnovice i premještanja dobiti.  

Ključne značajke novih prijedloga uključuju:

  • pravno obvezujuće mjere za suzbijanje metoda kojima se poduzeća najčešće koriste za izbjegavanje plaćanja poreza;
  • preporuku državama članicama o sprečavanju zlouporabe poreznih ugovora;
  • prijedlog državama članicama o razmjeni informacija povezanih s poreznom politikom multinacionalnih poduzeća koja posluju u EU-u;
  • mjere za promicanje dobrog poreznog upravljanja na međunarodnoj razini;
  • novi postupak EU-a za popisivanje trećih zemalja koje ne poštuju pravila.

Te će mjere u cjelini osujetiti agresivno porezno planiranje, pojačati transparentnost među državama članicama i osigurati pravednije tržišno natjecanje svim poduzećima na jedinstvenom tržištu.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: „Danas poduzimamo sljedeći korak kako bismo ojačali povjerenje u cjelokupni porezni sustav s ciljem da postane pravedniji i učinkovitiji.Ljudi moraju početi vjerovati da porezna pravila jednako vrijede za sve pojedince i poduzeća. Poduzeća moraju pošteno plaćati svoj dio poreza tamo gdje se njihova gospodarska aktivnost zaista i odvija. Europa može postati globalni predvodnik u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Za to je potrebno koordinirano europsko djelovanje kako bi se izbjegla situacija da se u 28 država članica provodi 28 različitih pristupa.”

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, poručio je: „Svake godine gubimo milijarde eura zbog izbjegavanja plaćanja poreza. Taj bi se novac mogao iskoristiti za javne usluge, škole i bolnice, ili za otvaranje novih radnih mjesta te gospodarski rast. Zbog toga građani Europe i poduzeća koji pošteno podmiruju svoje obveze na koncu plaćaju više poreze. To je neprihvatljivo i stoga radimo na rješavanju problema. Danas poduzimamo važan korak prema osiguravanju ravnopravnih uvjeta za sva poduzeća u cilju pravednog i učinkovitog oporezivanja koje vrijedi za sve građane Europe.”

Ključne mjere

Paket mjera temelji se na tri osnovna stupa programa Komisije za pravednije oporezivanje:

Osiguravanje učinkovitog oporezivanja u EU-u

Temeljno načelo oporezivanja je ono prema kojem poduzeća trebaju plaćati porez tamo gdje ostvaruju dobiti. U paketu se navode konkretni prijedlozi kako bi se pomoglo državama članicama da se to načelo i primijeni. Komisija predlaže Direktivu o borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza s pravno obvezujućim mjerama za rješavanje problema povezanih s nekim od najčešćih metoda izbjegavanja plaćanja poreza. U preporuci o poreznim ugovorima savjetuje se države članice o najboljim načinima kako zaštititi porezne ugovore od mogućnosti zlouporabe u skladu s pravom EU-a.

Veća porezna transparentnost

Transparentnost je ključna za utvrđivanje praksi agresivnog poreznog planiranja velikih poduzeća i osiguravanje poštenog poreznog natjecanja. Današnjim paketom mjera nastoji se pojačati transparentnost u pogledu poreza koji plaćaju poduzeća. To se izvodi putem revizije Direktive o administrativnoj suradnji. U skladu s predloženim pravilima nacionalna će tijela razmjenjivati informacije o poreznim politikama multinacionalnih poduzeća, za svaku državu posebno. Države članice tako će raspolagati ključnim informacijama za prepoznavanje rizika izbjegavanja plaćanja poreza i za bolje provođenje poreznih revizija. Komisija trenutačno razmatra i zasebno pitanje sustava javnog izvješćivanja po državama, za koji se upravo izrađuje procjena učinka. Cilj toga je nova inicijativa koja će biti predstavljena u rano proljeće.

Osiguravanje ravnopravnih uvjeta

Izbjegavanje plaćanja poreza i štetno porezno natjecanje globalni su problemi. Mjere za njihovo sprečavanje moraju se proširiti izvan granica EU-a. U državama članicama radi se na primjeni novih globalnih standarda porezne transparentnosti i poštenog poreznog natjecanja te je važno da međunarodni partneri EU-a slijede njihov primjer. Zemlje u razvoju trebaju se također uključiti u međunarodnu mrežu dobrog poreznog upravljanja tako da i one mogu imati koristi od globalne borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Današnji paket sadržava Komunikaciju o vanjskoj strategiji za učinkovito oporezivanje. Cilj je ojačati suradnju s međunarodnim partnerima u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza, poboljšati mjere EU-a za promicanje poštenog oporezivanja na globalnoj razini na temelju međunarodnih standarda te utvrditi zajednički pristup prema vanjskim prijetnjama u pogledu izbjegavanja plaćanja poreza. To će pomoći osigurati poštene i ravnopravne uvjete za sva poduzeća i države.

Paket sadržava i uvodnu komunikaciju te radni dokument službi Komisije u kojima se objašnjavaju politička i gospodarska opravdanost pojedinačnih mjera te šira strategija Komisije za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Priložena je i nova Studija o agresivnom poreznom planiranju u kojoj se razmatraju glavne metode kojima se poduzeća koriste radi izbjegavanja plaćanja poreza.

Kontekst

Današnji paket odražava aktualni politički i gospodarski pristup oporezivanju poduzeća na globalnoj razini. Zemlje OECD-a prošlog su listopada postigle dogovor o mjerama za ograničavanje smanjivanja porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS). Europski parlament također razrađuje preporuke o izbjegavanju plaćanja poreza na dobit.

Komisija učinkovito ostvaruje obećanje predsjednika Jean-Claudea Junckera da će razviti sveobuhvatni program za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza čime se omogućuju pravednije jedinstveno tržište, otvaranje radnih mjesta, gospodarski rast i ulaganja u Europi.

Glavne inicijative koja je Komisija iznijela tijekom 2015. o jačanju porezne transparentnosti i reformi oporezivanju poduzeća već daju rezultate. Države članice postigle su tako dogovor o prijedlogu za transparentnost o poreznim mišljenjima u samo sedam mjeseci, a pokrenut je i niz drugih značajnih reformi oporezivanja poduzeća. Komisija će tijekom 2016. nastaviti s kampanjom za reforme oporezivanja poduzeća i iznositi važne inicijative kao što je ponovno pokretanje prijedloga za zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit (CCCTB).

Sljedeći koraci

Dva zakonodavna prijedloga iz paketa mjera dostavit će se Europskom parlamentu na savjetovanje i Vijeću na donošenje. Vijeće i Parlament trebaju poduprijeti preporuku o poreznim ugovorima, a države članice trebaju se pridržavati te preporuke prilikom revizije svojih poreznih ugovora. Države članice trebaju se i službeno dogovoriti o novoj vanjskoj strategiji i odlučiti o tome kako je što prije provesti nakon što Europski parlament izrazi svoju podršku.  

Dodatne informacije:

Informacije opaketu mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza

MEMO o paketu mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza

Informativni članak o paketu mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza

Komunikacija o paketu mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza

Prijedlog o paketu mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza

Prijedlog o obveznoj automatskoj razmjeni informacija među poreznim upravama

Komunikacija o vanjskoj strategiji za učinkovito oporezivanje

Studija o metodama agresivnog poreznog planiranja i pokazatelji

Radni dokument službi Komisije

Preporuka o mjerama protiv zlouporabe poreznih ugovora

Akcijski plan za pravednije i učinkovitije oporezivanje poduzeća u EU-u

Oznake na Twitteru: #FairTaxation

IP/16/159

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Videos