Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fair beskatning: Kommissionen fremlægger nye foranstaltninger til bekæmpelse af selskabers skatteundgåelse

Bruxelles, den 28. januar 2016

Dagens forslag skal sikre en koordineret EU-dækkende løsning på selskabers skatteundgåelse, der bygger på de globale standarder, som OECD udviklede sidste efterår.

Der er behov for nye regler til at tilpasse skattelovgivningen i alle 28 EU-lande for effektivt at bekæmpe store selskabers aggressive skattepraksis.

Med de nye forslag til bekæmpelse af selskabers skatteundgåelse har Europa‑Kommissionen i dag indledt et nyt kapitel i sin indsats for at sikre en fair, effektiv og vækstfremmende beskatning i EU. Pakken til bekæmpelse af skatteundgåelse er en opfordring til medlemsstaterne om at yde en stærkere og mere koordineret indsats over for selskaber, der forsøger at undgå at betale deres fair del af skatten, og at implementere de internationale standarder til bekæmpelse af udhuling af skattegrundlaget og flytning af fortjeneste.

De vigtigste elementer i de nye forslag omfatter:

  • juridisk bindende foranstaltninger til at stoppe de mest almindelige metoder, som selskaberne anvender til at undgå beskatning
  • en henstilling til medlemsstaterne om, hvordan de kan forhindre misbrug af beskatningsoverenskomster
  • et forslag om, at medlemsstaterne udveksler skatterelaterede oplysninger om de multinationale koncerner, der opererer i EU
  • tiltag for at fremme god forvaltningspraksis på skatteområdet på internationalt plan
  • en ny EU-procedure om at opstille en liste over de tredjelande, der nægter at følge spillereglerne.

Tilsammen vil disse foranstaltninger dæmme op for aggressiv skatteplanlægning, øge gennemsigtigheden mellem medlemsstaterne og sikre en mere fair konkurrence for alle selskaber i det indre marked.

Næstformand Valdis Dombrovskis med ansvar for euroen og den sociale dialog udtaler: "I dag tager vi endnu et skridt til at øge tilliden til hele skattesystemet ved at gøre det mere fair og effektivt. Folk skal kunne have tillid til, at skattereglerne gælder ens for alle personer og selskaber. Selskaberne skal betale deres fair del af skatten, der hvor de driver deres faktiske økonomiske forretning. Europa kan positionere sig på internationalt plan som ledende inden for bekæmpelse af skatteundgåelse. Det kræver en koordineret europæisk indsats, så vi ikke ender i en situation med 28 forskellige tilgange i 28 medlemslande."

 

Pierre Moscovici, der er kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Milliarder af euro går hvert år tabt som følge af skatteundgåelse – penge, som kunne gå til offentlige ydelser såsom skoler og hospitaler eller til at fremme vækst og beskæftigelse. De borgere og selskaber, der spiller efter reglerne, ender med at betale mere i skat. Det er ganske uacceptabelt, og det gør vi noget ved. I dag tager vi et stort skridt i retning af at skabe lige konkurrencevilkår for vores selskaber og en fair og effektiv beskatning for alle europæere."Vigtigste tiltag

Pakken bygger på tre centrale søjler i Kommissionens dagsorden for en mere fair beskatning:

Sikring af effektiv beskatning i EU

Det grundlæggende princip inden for selskabsbeskatning er, at selskaberne betaler skat, der hvor de genererer deres fortjeneste. Pakken indeholder specifikke forslag, der skal hjælpe medlemsstaterne med at sikre, at dette er tilfældet. Kommissionen foreslår et direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse med juridisk bindende foranstaltninger til at tackle nogle af de mest udbredte metoder til skatteundgåelse. Henstillingen om beskatningsoverenskomster indeholder råd til medlemsstaterne om, hvordan de bedst beskytter deres beskatningsoverenskomster mod misbrug på en måde, der er forenelig med EU-retten.

Større skattemæssig gennemsigtighed

Gennemsigtighed er afgørende for at kunne identificere store selskabers aggressive skatteplanlægning og sikre en fair beskatning. Dagens pakke sigter gennem en revision af direktivet om administrativt samarbejde mod at øge gennemsigtigheden af den skat, som selskaberne betaler. I henhold til de foreslåede regler skal de nationale myndigheder udveksle skatterelaterede oplysninger om multinationale koncerners aktiviteter for hvert enkelt land. Alle medlemsstater vil således råde over vigtige oplysninger til at kunne identificere risici for skatteundgåelse og til at målrette deres skattekontrol. Kommissionen er også ved at undersøge spørgsmålet om offentlig land for land-rapportering og har igangsat en konsekvensanalyse med henblik på at fremlægge et initiativ i begyndelsen af foråret.

Sikring af lige konkurrencevilkår

Skatteundgåelse og skadelig skattekonkurrence er globale problemer, og foranstaltningerne til at forhindre dem bør strække sig ud over EU's grænser. Samtidig med at medlemsstaterne arbejder på at implementere de nye globale standarder for skattemæssig gennemsigtighed og fair skattekonkurrence, er det vigtigt, at EU's partnere følger trop. Udviklingslandene bør ligeledes inddrages i det internationale netværk for god forvaltningspraksis på skatteområdet, så de også kan drage fordel af den globale kamp mod skatteundgåelse. Dagens pakke indeholder en meddelelse om en ekstern strategi for effektiv beskatning. Dens formål er at styrke samarbejdet med internationale partnere i kampen mod skatteundgåelse, styrke EU's foranstaltninger til fremme af fair beskatning på globalt plan med udgangspunkt i internationale standarder og skabe en fælles tilgang til eksterne trusler om skatteundgåelse. Dette vil bidrage til at sikre fair og lige vilkår for alle selskaber og lande.

Pakken indeholder også en overordnet meddelelse og et arbejdsdokument, der redegør for de politiske og økonomiske overvejelser, der ligger til grund for de enkelte foranstaltninger samt for Kommissionens bredere dagsorden for bekæmpelse af skatteundgåelse. De ledsages af en ny undersøgelse om aggressiv skatteplanlægning, som ser på de vigtigste kanaler, som selskaberne anvender til at undgå beskatning.

Baggrund

Dagens pakke afspejler den nuværende globale politiske og økonomiske tilgang til selskabsbeskatning. I oktober sidste år blev OECD-landene enige om foranstaltninger for at begrænse udhuling af skattegrundlaget og flytning af fortjeneste (BEPS). Europa‑Parlamentet har også udarbejdet anbefalinger om selskabers skatteundgåelse.

Kommissionen gør hurtige fremskridt med opfyldelsen af Jean-Claude Juncker løfte om en omfattende dagsorden til at tackle selskabers skatteundgåelse, sikre et mere fair indre marked og fremme beskæftigelse, vækst og investeringer i Europa.

Større initiativer, der blev fremlagt af Kommissionen i 2015 for at fremme skattemæssig gennemsigtighed og reformere selskabsbeskatningen, har allerede givet resultater: Medlemsstaterne blev enige om forslaget om gennemsigtighed i skatteafgørelser på kun syv måneder, og der er iværksat en række andre væsentlige selskabsskattereformer. Kommissionen vil fortsætte sin kampagne for selskabsskattereformer i 2016 med vigtige forslag, f.eks. relanceringen af det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag (FKSSG).

Næste skridt

De to lovgivningsmæssige forslag i pakken vil blive sendt til høring i Europa-Parlamentet og forelagt for Rådet til vedtagelse. Rådet og Parlamentet bør også tilslutte sig henstillingen om beskatningsoverenskomster, og medlemsstaterne bør følge den, når de reviderer deres beskatningsoverenskomster. Medlemsstaterne bør også formelt nå til enighed om den nye eksterne strategi og beslutte, hvordan den kan iværksættes så hurtigt som muligt, når den er godkendt af Europa-Parlamentet.  

Yderligere oplysninger

Oplysninger om Pakken til bekæmpelse af skatteundgåelse

MEMO om pakken til bekæmpelse af skatteundgåelse

Faktaark om pakken til bekæmpelse af skatteundgåelse

Meddelelse om pakken til bekæmpelse af skatteundgåelse

Forslag om foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse

Forslag om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger mellem skatteforvaltninger

Meddelelse om en ekstern strategi til effektiv beskatning

Undersøgelse af strukturer til aggressiv skatteplanlægning og indikatorer

Arbejdsdokument

Henstilling om foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af beskatningsoverenskomster

Handlingsplan for en mere fair og effektiv selskabsbeskatning i EU

Twitter hashtags: #FairTaxation

IP/16/159

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Videos