Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Справедливо данъчно облагане: Комисията представя нови мерки срещу избягването на данъци от дружествата

Брюксел, 28 януари 2016 r.

Целта на днешните предложения е да се даде координиран отговор на ЕС на избягването на данъци от дружествата, като се следват разработените миналата есен от ОИСР глобални стандарти.

Нужни са нови правила за хармонизиране на данъчните закони във всички 28 страни от ЕС с цел ефективна борба срещу агресивните данъчни практики на големите дружества.

Европейската комисия отваря днес нова глава в кампанията си за справедливо, ефективно и благоприятстващо растежа данъчно облагане в ЕС с нови предложения за борба с избягването на данъци от дружества. В пакета от мерки срещу избягването на данъци се отправя призив към страните членки за по-категорични и по-координирани действия срещу дружествата, които се опитват да избягват плащането на дължимите от тях данъци, и за прилагане на международните стандарти за борба с намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.  

Някои основни характеристики на новите предложения:

  • правно обвързващи мерки за противодействие на най-разпространените методи, използвани от дружествата за избягване на плащането на данъци;
  • препоръка до страните членки как да предотвратяват злоупотреби с данъчни спогодби;
  • предложение до страните членки за обмен на информация по данъчни въпроси, свързани с работещи в ЕС многонационални дружества;
  • действия за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане в международен план;
  • нова процедура в ЕС за съставяне на списъци на страни извън Съюза, които отказват да се съобразяват с правилата.

Всички тези мерки ще възпрепятстват агресивното данъчно планиране, ще засилят прозрачността между страните членки и ще гарантират по-лоялна конкуренция за всички предприятия на единния пазар.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Днес правим още една стъпка, за да укрепим доверието в цялата данъчна система, като я направим по-справедлива и по-ефикасна. Хората трябва да бъдат уверени, че данъчните правила важат еднакво за всички лица и предприятия. Компаниите трябва да плащат дължимите данъци там, където реално упражняват стопанската си дейност. Европа може да бъде световен лидер в борбата с избягването на данъци. Това налага координирани европейски действия, за да се избегнат 28 различни подхода в 28-те страни от ЕС. “

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Всяка година заради избягване на данъци се губят данъчни приходи в размер на милиарди евро. Това са пари, които биха могли да се използват за обществени услуги, като училища и болници, или за увеличаване на работните места и засилване на растежа. В резултат на това европейските граждани и предприятията, които спазват правилата, в крайна сметка плащат по-високи данъци. Това е неприемливо и ние вземаме мерки за справяне с проблема. Днес правим важна стъпка към създаване на еднакви условия на конкуренция за всички наши предприятия, за справедливо и ефективно данъчно облагане за всички европейци“.

Ключови действия

Пакетът се основава на трите главни стълба на програмата на Комисията за по-справедливо данъчно облагане:

Гарантиране на ефективно данъчно облагане в ЕС

Основният принцип на корпоративното данъчно облагане е, че дружествата трябва да плащат данъци там, където реализират печалбите си. В пакета са направени конкретни предложения как да се помогне на страните членки да се уверят, че това става на практика. Комисията предлага Директива за борба с избягването на данъци с правно обвързващи мерки за борба с някои от най-разпространените схеми за избягване на данъци. В нейната препоръка относно данъчните спогодби се съветват страните членки кои са най-добрите начини да защитят данъчните си спогодби от злоупотреба по начин, който е съвместим с правото на ЕС.

Повишаване на прозрачността на данъчното облагане

Прозрачността е решаваща за откриване на практики на агресивно данъчно планиране от страна на големи дружества и за гарантиране на лоялна конкуренция в данъчната област. С днешния пакет се цели повишаване на прозрачността относно данъците, които дружествата плащат, чрез преразглеждане на Директивата относно административното сътрудничество. Съгласно предложените правила националните органи ще обменят информация по данъчни въпроси във връзка с дейността на многонационални дружества за всяка отделна страна. По този начин всички страни членки ще имат важна информация, за да откриват рискове от избягване на данъци и да насочват по-добре данъчните одити. В момента Комисията също така разглежда отделния въпрос за публичното отчитане във всяка отделна страна, като за него се прави оценка на въздействието, за да може в началото на пролетта да бъде представена инициатива.

Осигуряване на еднакви условия на конкуренция

Избягването на данъци и вредната данъчна конкуренция са глобални проблеми. Действията за тяхното предотвратяване не могат да останат в пределите на ЕС. Тъй като страните членки работят за прилагане на нови глобални стандарти за данъчна прозрачност и лоялна конкуренция в данъчната област, важно е международните партньори на ЕС да следват техния пример. Развиващите се страни също би следвало да бъдат включени в международната мрежа за добро управление в областта на данъчното облагане, за да могат да се възползват от битката срещу избягването на данъци в световен мащаб. Днешният пакет включва съобщение относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане. Неговата цел е засилване на сътрудничеството с международни партньори в борбата с избягването на данъци и на мерките на ЕС за насърчаване на справедливото данъчно облагане по света въз основа на международни стандарти, както и очертаване на общ подход към външните заплахи от избягването на данъци. Това ще помогне да се гарантират справедливи и еднакви условия на конкуренция за всички предприятия и държави.

В пакета също така са включени общо съобщение и работен документ на службите на Комисията, в които са обяснени политическите и икономическите основания за отделните мерки и разширеният дневен ред на Комисията за борба с избягването на данъци. Пакетът е съпроводен от ново проучване за агресивното данъчно планиране, в което се анализират основните канали, използвани от дружествата за избягване на данъци.

Контекст

Днешният пакет е отражение на настоящия глобален политически и икономически подход към корпоративното данъчно облагане. Миналия октомври страните от ОИСР се споразумяха за мерки за ограничаване на намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS). Европейският парламент също разработи препоръки относно избягването на данъци от дружествата.

Комисията с бързи темпове изпълнява обещанието на председателя Юнкер за изготвяне на широкообхватна програма за борба с избягването на данъци от дружествата, като се гарантира по-справедлив вътрешен пазар и се насърчават създаването на работни места, растежът и инвестициите в Европа.

Важни инициативи, предложени от Комисията през 2015 г. за повишаване на данъчната прозрачност и за реформа на корпоративното данъчно облагане, вече дават резултати: страните членки постигнаха споразумение по предложението за прозрачност относно данъчните договорености само за седем месеца, а също така бяха започнати редица значителни реформи на корпоративното данъчно облагане. Комисията ще продължи кампанията си за реформа на корпоративното данъчно облагане през 2016 г. с важни предложения като възобновяване на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД).

Следващи стъпки

Двете законодателни предложения от този пакет ще бъдат представени на Европейския парламент за консултация и на Съвета за приемане. Съветът и Парламентът също така би трябвало да подкрепят препоръката за данъчните спогодби, а страните членки би трябвало да я следват, когато преразглеждат данъчните си спогодби. Страните членки би трябвало също така формално да се споразумеят относно новата външна стратегия възможно най-бързо, след като тя бъде подкрепена от Европейския парламент.  

За повече информация:

Информационен документ относно пакета от мерки за борба с избягването на данъци

Информационна бележка относно пакета от мерки за борба с избягването на данъци

Информационен документ относно пакета от мерки за борба с избягването на данъци

Съобщение относно пакета от мерки за борба с избягването на данъци

Предложение за мерки за борба с избягването на данъци

Предложение за задължителен автоматичен обмен на информация между данъчните администрации

Съобщение относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане

Проучване относно структурите за агресивно данъчно планиране и показателите

Работен документ на службите на Комисията

Препоръка за мерки срещу злоупотребите с данъчни спогодби

План за действие за справедливо и ефективно корпоративно данъчно облагане в ЕС

Twitter хаштагове: #FairTaxation

IP/16/159

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Videos