Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

En ny integreret EU-politik om Arktis er vedtaget

Bruxelles, den 27. april 2016

Den højtstående repræsentant og Europa-Kommissionen fremlægger et integreret svar på udfordringerne i Arktis.

Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et politikforslag, der skal tjene som rettesnor for EU's foranstaltninger i den arktiske region. EU vil optrappe sine eksisterende tiltag og sit engagement i regionen med 39 foranstaltninger, der sætter fokus på klimaændringer, miljøbeskyttelse, bæredygtig udvikling og internationalt samarbejde. Den særlige betydning af forskning, videnskab og innovation præger alle disse prioritetsområder.

Federica Mogherini, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionens næstformand, udtaler: "Sikkerhed, bæredygtighed og velstand i Arktis er ikke kun til gavn for regionens 4 mio. indbyggere, men også for EU og resten af verden. Regionen har meget stor miljømæssig, social og økonomisk betydning for os alle. De skridt, som vi i dag har taget, understreger vores vilje til at støtte regionen, dens stater og dens folk. Vi har forpligtet os til at sikre, at regionen forbliver et eksempel på konstruktivt internationalt samarbejde. Arktis er også af afgørende betydning for den regionale og globale sikkerhed og udgør en strategisk komponent i vores udenrigspolitik."

Karmenu Vella, EU's kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, udtaler: "Når vi påvirker Arktis, påvirker Arktis os. De globale vejrmønstre, vores have, økosystemerne og lokal biodiversitet – Arktis har betydning for dem alle. Selv om den tiltagende menneskelige udvikling er uundgåelig, er det vores ansvar at gøre det på en bæredygtig måde. Det skal gøres med fuldt hensyn til livsgrundlaget for de mennesker, der bor i regionen, og samtidig skal vi beskytte dens mest værdifulde ressource: miljøet."

Den fælles meddelelse tager hensyn til eksisterende EU-lovgivning, herunder forpligtelsen til at mindske drivhusgasemissionerne, samt til igangværende og kommende EU-aktiviteter og -projekter. Den udbygger og supplerer også EU-medlemsstaternes politikker om Arktis[1]. De foreslåede foranstaltninger skal nu drøftes med Europa-Parlamentet og EU-medlemsstaterne i Rådet.                                                   

Baggrund

I 2014 anmodede Rådet og Europa-Parlamentet Kommissionen og den højtstående repræsentant om at udvikle en mere sammenhængende ramme for EU's foranstaltninger og finansieringsprogrammer i Arktis. EU's nye integrerede politik om Arktis udspringer af den anmodning og skal yderligere styrke EU's profil i Arktis ved at bygge videre på en række eksisterende EU-aktiviteter og -afgørelser, der allerede påvirker regionen efter den politiske meddelelse fra 2008 samt en opdatering og oversigt over aktiviteter i 2012.

"Arktis" dækker det centrale Arktiske Ocean, de regionale have såsom Barents-, Kara- og Tjuktjerhavet og de nationale områder under Canada, Kongeriget Danmark, Finland, Island, Norge, Den Russiske Føderation, Sverige og USA. Tre EU-medlemsstater er dermed også arktiske stater, mens Island og Norge er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Hvad angår klimaændringer, har Arktis i de seneste år fået en meget mere fremtrædende rolle. Udviklingen i Arktis har således vidtrækkende konsekvenser, da regionen spiller en vigtig rolle i at regulere Jordens klima, herunder vejrmønstrene i Europa. I de seneste årtier er opvarmningen af Arktis foregået næsten dobbelt så hurtigt som den gennemsnitlige globale opvarmning. Forskerne har påpeget, at Arktis også bidrager til klimaændringer via den gradvise frigivelse af metangas, efterhånden som regionen opvarmes. Til gengæld udgør klimaændringerne i Arktis en drivkraft bag den stigende økonomiske aktivitet i regionen. Der er blevet oprettet adskillige internationale institutioner og fora for at lette det internationale samarbejde om fælles forvaltning af den arktiske region.

Yderligere oplysninger

Den fælles meddelelse

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm

MEMO: En integreret EU-politik om Arktis - ofte stillede spørgsmål

Link til video

 

[1] Kongeriget Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Polen, Sverige og Det Forenede Kongerige har opstillet nationale politiske rammer. Frankrig, Nederlandene og Spanien fremsætter polarpolitiske oplæg eller politiske oplæg om Arktis i 2016.

IP/16/1539

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar