Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Nová integrovaná politika EU pro Arktidu

Brusel 27. dubna 2016

Vysoká představitelka a Evropská komise uceleně a jednotně reagují na výzvy v oblasti Arktidy.

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská komise dnes přijaly návrh politiky, který bude vodítkem pro činnost Evropské unie v arktické oblasti. Evropská unie zde posílí své současné působení a nasazení. V plánu je 39 opatření zaměřených na změnu klimatu, ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a mezinárodní spolupráci. Mimořádná pozornost bude věnována výzkumu, vědě a inovacím, a to ve všech těchto prioritních oblastech.

Federica Mogheriniová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise prohlásila: „Bezpečná, udržitelná a prosperující Arktida bude užitečná nejen pro 4 miliony lidí, kteří tam žijí, ale rovněž pro Evropskou unii a pro celý svět. Je to region obrovského environmentálního, sociálního a hospodářského významu pro nás pro všechny. Opatření, která byla dnes přijata, zdůrazňují náš závazek vůči tomuto regionu, místním státům i jejich obyvatelům a naši povinnost zajistit, aby region byl i nadále zářným příkladem tvořivé spolupráce na mezinárodní úrovni, protože Arktida je rovněž důležitá z hlediska regionální a globální bezpečnosti a je strategickým prvkem naší zahraniční politiky.

Karmenu Vella, komisař EU pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybářství, k tomu dodal: „My máme vliv na Arktidu a Arktida má vliv na nás. Globální meteorologické podmínky, oceány, ekosystémy i místní biologická rozmanitost – všechny tyto aspekty Arktida ovlivňuje. Zatímco další rozvoj lidstva je nevyhnutelný, je pouze na nás, aby k němu docházelo udržitelným způsobem. Musíme přitom plně respektovat způsob života těch, kteří žijí v této oblasti, a chránit nejcennější zdroj: životní prostředí.

Společné sdělení zohledňuje stávající právní předpisy EU, včetně závazku snížit emise skleníkových plynů, stejně jako stávající a budoucí činnost a projekty EU. Vychází rovněž z politik členských států EU pro arktickou oblast a zároveň je doplňuje[1]. Navrhovaná opatření budou nyní projednána s členskými státy EU, v Radě a Evropském parlamentu.        

Souvislosti

V roce 2014 Rada a Evropský parlament požádaly Komisi a vysokou představitelku, aby vytvořily ucelenější rámec pro opatření a programy financování EU v oblasti Arktidy. Nová integrovaná politika EU pro arktickou oblast vychází z tohoto požadavku a má dále posílit postavení EU v arktické oblasti. Jejím základem je řada stávajících činností a rozhodnutí EU, které již na tento region mají dopad poté, co bylo v roce 2008 vydáno politické sdělení a v roce 2012 aktualizovaný přehled činností.

Součástí Arktidy je střední část Severního ledového oceánu, regionální moře, jako např. Barentsovo moře, Karské a Čukotské moře, a rovněž území Kanady, Dánského království, Finska, Islandu, Norska, Ruské federace, Švédska a Spojených států. Tři členské státy EU jsou proto rovněž státy Arktidy, zatímco Island a Norsko jsou členskými státy Evropského hospodářského prostoru.

V posledních letech se dostala do popředí úloha Arktidy v souvislosti se změnou klimatu, jelikož region funguje jako regulátor zemského klimatu a ovlivňuje i počasí v Evropě. V posledních desetiletích probíhalo oteplování v oblasti Arktidy ve srovnání se světovým průměrem téměř dvojnásobně rychle. Vědci poukázali na to, že Arktida také přispívá ke změně klimatu tím, že se zde v důsledku zahřívání regionu postupně uvolňují plyny metanu. Změny klimatu v oblasti Arktidy naopak podporují hospodářský růst v tomto regionu. Pro usnadnění mezinárodní spolupráce a společné správy arktické oblasti bylo založeno několik mezinárodních institucí a fór.

Bližší informace

Společné sdělení

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm

MEMO: Integrované politiky EU pro Arktidu – časté otázky

Odkaz na video

 

[1] Dánské království, Finsko, Německo, Itálie, Polsko, Švédsko a Spojené království mají vnitrostátní politické rámce. Francie, Nizozemsko a Španělsko plánují vydání svých dokumentů týkajících se arktické či polární politiky v roce 2016.

IP/16/1539

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar