Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Нова интегрирана политика на ЕС за Арктика

Брюксел, 27 април 2016 r.

Върховният представител и Европейската комисия представят интегриран отговор на предизвикателствата пред Арктика.

Днес върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Европейската комисия приеха предложение за политика, която да ръководи действията на Европейския съюз в Арктическия регион. В допълнение към сегашната си дейност в региона ЕС ще предприеме 39 действия в областта на изменението на климата, опазването на околната среда, устойчивото развитие и международното сътрудничество. В тези приоритетни области е отразено особеното значение на научните изследвания, науката и иновациите.

Федерика Могерини, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия, заяви: „Една безопасна, устойчива и благоденстваща Арктика е от полза за 4-те милиона души, които живеят там, за Европейския съюз и за останалата част от света.Това е регион с огромно екологично, социално и икономическо значение за всички нас.Предприетите днес стъпки подчертават нашата ангажираност с региона и държавите и хората в него и с това той да продължи да бъде пример за конструктивно международно сътрудничество.Арктика също така е изключително важна за регионалната и световната сигурност и е стратегически елемент от нашата външна политика“.

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, каза: „Ние въздействаме върху Арктика и Арктика въздейства върху нас.Глобалните метеорологични условия, нашите океани, екосистемите и местното биоразнообразие – Арктика оказва влияние върху всичко това.Въпреки че увеличаването на човешката дейност е неизбежно, от нас зависи то да става по устойчив начин.Трябва да правим това, като се съобразяваме изцяло с препитанието на хората, живеещи в региона, и опазваме неговия най-ценен ресурс – околната среда“.

В съвместното съобщение се вземат под внимание съществуващото законодателство на ЕС, включително ангажимента за намаляване на емисиите на парникови газове, както и текущите и предстоящите дейности и проекти на ЕС. То също така се основава на политиките на държавите членки[1] за Арктика и ги допълва. Предложените действия ще бъдат обсъдени с държавите от ЕС в Съвета и с Европейския парламент.                                                   

Контекст

През 2014 г. Съветът и Европейският парламент поискаха от Комисията и върховния представител да разработят по-последователна рамка за действията и програмите на ЕС за финансиране в Арктическия регион. Новата, интегрирана политика на ЕС произтича от това искане и трябва допълнително да укрепи ролята на ЕС в Арктика въз основа на съществуващите дейности и решения на Съюза, които вече оказват въздействие върху региона след съобщението от 2008 г. и актуализирането и прегледа на дейностите през 2012 г.

Арктика обхваща централната част на Северния ледовит океан, неговите регионални морета, като Баренцово, Карско и Чукотско море, както и територии на Канада, Дания, Финландия, Исландия, Норвегия, Руската федерация, Швеция и САЩ. Три държави от ЕС са и арктически държави, а Исландия и Норвегия са членове на Европейското икономическо пространство.

През последните години Арктика има много по-изразена роля в изменението на климата и тя е с мащабни последици, тъй като регионът действа като регулатор на климата на Земята, включително на метеорологичните условия в Европа. През изминалите десетилетия Арктика се затопля почти два пъти по-бързо в сравнение със средния темп на затопляне на световно равнище. Учените посочват, че Арктика също допринася за изменението на климата поради постепенното освобождаване на метан със затоплянето на региона. От друга страна, климатичните промени в Арктика водят до увеличаване на икономическата активност в региона. Създадени са няколко международни институции и форуми, за да се улесни международното сътрудничество във връзка със съвместното управление на Арктическия регион.

Повече информация

Съвместното съобщение

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm

Информационна бележка: Интегрирана политика на ЕС за Арктика – често задавани въпроси

Link to video

 

[1] Дания, Финландия, Германия, Италия, Полша, Швеция и Обединеното кралство разполагат с национални рамки за политиката за Арктика. Франция, Нидерландия и Испания ще изготвят през 2016 г. документи за арктическата или полярната политика.

IP/16/1539

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar