Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT FI PL

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie investeert 63,8 miljoen euro in nieuwe milieuprojecten in de lidstaten

Brussel, 26 januari 2016

Nieuwe LIFE-financiering draagt bij tot het aantrekken van meer dan 1 miljard euro voor milieuprogramma's in de EU.

Vandaag heeft de Europese Commissie aangekondigd dat ze 63,8 miljoen euro investeert in de allereerste "geïntegreerde projecten" die worden gefinancierd in het kader van het LIFE-programma voor het milieu. De geïntegreerde projecten werden ingevoerd om de milieuwetgeving op een bredere schaal ten uitvoer te brengen en de effecten van financiering op regionale, multiregionale of nationale milieuplannen te vergroten. De zes geselecteerde projecten zijn samen goed voor een budget van 108,7 miljoen euro, waarvan 63,8 miljoen euro wordt medegefinancierd door de EU. Op hun beurt kunnen deze projecten nog eens meer dan 1 miljard euro aanvullende financiering aantrekken en coördineren uit landbouw- en regionale EU-fondsen, evenals uit nationale en particuliere fondsen. Met het geld wordt ondersteuning geboden aan projecten in België, Duitsland, Italië, Polen, Finland en het VK.

Het belangrijkste kenmerk van deze projecten is hun alomvattende aanpak, die ervoor zorgt dat verschillende belanghebbenden worden betrokken, en die bijdraagt tot het aanboren van minstens één andere Europese, nationale of particuliere financieringsbron. De geïntegreerde projecten van het LIFE-programma zijn ingevoerd om lidstaten te helpen met het naleven van essentiële EU-wetgeving op vier gebieden: natuur, water, lucht en afval.

Karmenu Vella, EU-commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, zei hierover het volgende: "Dit is een voorbeeld van hoe Europa rechtstreeks investeert in de levenskwaliteit van zijn burgers. Om belangrijke uitdagingen op het vlak van milieu en gezondheid, zoals lucht- en watervervuiling of biodiversiteitsverlies het hoofd te kunnen bieden, moeten de bestaande beleidsinstrumenten dezelfde doelstellingen nastreven. Dat is precies wat de geïntegreerde projecten bewerkstelligen."

De geïntegreerde projecten in België, Finland en Italië zullen bijdragen tot het behoud van de natuur in Europa, en dat op een veel ruimere schaal dan voordien het geval is geweest. De projecten voor het onderdeel "Natuur" hebben een gezamenlijk budget van 56,3 miljoen euro, waarvan 33,3 miljoen euro uit EU-financiering bestaat. De projecten coördineren de aanwending van ongeveer 393 miljoen euro aanvullende financiering uit andere beschikbare EU-fondsen, bijvoorbeeld voor infrastructuur, bij het beheer van beschermde natuurgebieden in het Natura 2000-netwerk.

De geïntegreerde projecten in Duitsland en het VK zullen bijdragen tot de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen, terwijl het project in Polen de uitvoering van een regionaal luchtkwaliteitsplan zal ondersteunen. Samen beschikken deze drie projecten over een gecombineerd budget van 52,4 miljoen euro, waarvan 30,4 miljoen euro uit EU-financiering bestaat, en zouden zij de aanwending van meer dan 1 miljard euro aanvullende financiering kunnen coördineren.

                                                                                                      

In de bijlage bij dit persbericht vindt u beschrijvingen van de zes projecten.

IP/16/150

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar