Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT PL

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissiolta 63,8 miljoonaa euroa uusille ympäristöhankkeille Suomessa ja 5 muussa EU-maassa

Bryssel 26. tammikuuta 2016

Uuden Life-rahoituksen tavoitteena on kanavoida yli miljardi euroa lisärahoitusta ympäristöhankkeisiin eri puolilla EU:ta.

Euroopan komissio ilmoitti tänään 63,8 miljoonan euron rahoituksesta ensimmäisille integroiduille hankkeille, joita rahoitetaan EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien Life-ohjelmasta. Integroiduilla hankkeilla pyritään laajentamaan EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ja lisäämään rahoituksen vaikutusta, kun on kysymys alueellisista, useita alueita koskevista tai valtakunnallisista suunnitelmista. Valittujen hankkeiden kokonaisbudjetti on 108,7 miljoonaa euroa, josta 63,8 miljoonaa euroa on EU:n osarahoitusta. Hankerahoituksen avulla aiotaan kanavoida yli miljardi euroa täydentävää rahoitusta EU:n maatalous- ja aluerahastoista sekä kansallisista ja yksityisistä rahoituslähteistä. Rahoitusta saavat Suomessa, Belgiassa, Italiassa, Puolassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa toteutettavat hankkeet.

Näille hankkeille on ominaista kokonaisvaltainen lähestymistapa, jolla varmistetaan monien sidosryhmien osallistuminen. Ne auttavat myös saamaan käyttöön muita EU-tason, kansallisia tai yksityisiä rahoituslähteitä. Life-ohjelman integroiduilla hankkeilla autetaan EU-maita noudattamaan keskeisen EU-ympäristölainsäädännön vaatimuksia seuraavilla osa-alueilla: luonto, vesi, ilma ja jätteet.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella kommentoi rahoitusta tuoreeltaan: “Tämä on esimerkki siitä, kuinka EU investoi suoraan kansalaistensa elämän laatuun. Suuriin ympäristö- ja terveyshaasteisiin, kuten ilman ja veden saastumiseen ja biologisen monimuotoisuuden köyhtymiseen, voidaan puuttua tehokkaimmin, kun olemassa olevat toimet saadaan suunnattua kohti samoja tavoitteita. Tähän päästään integroiduilla hankkeilla."

Suomessa, Belgiassa ja Italiassa toteutettavat integroidut hankkeet auttavat säilyttämään Euroopan luontoa huomattavasti laajemmassa mittakaavassa kuin aiemmin. Luonnonsuojeluhankkeiden kokonaisbudjetti on 56,3 miljoonaa euroa, josta 33,3 miljoonaa euroa on EU-rahoitusta. Rahoituksella edistetään 393 miljoonan euron täydentävän rahoituksen koordinoitua käyttöä suojeltujen Natura 2000 -kohteiden hoitoon. Muun muassa infrastruktuuriin käytettävää lisärahoitusta aiotaan hankkia muista EU-rahoituslähteistä.

Saksan ja Ison-Britannian integroidut hankkeet tukevat vesienhoitosuunnitelmien toteuttamista. Puolassa edistetään alueellisen ilmanlaatusuunnitelman täytäntöönpanoa. Näiden hankkeiden kokonaisbudjetti on 52,4 miljoonaa euroa, josta 30,4 miljoonaa euroa on EU-rahoitusta. Rahoituksella edistetään yli miljardin euron täydentävän rahoituksen koordinoitua käyttöä.

                                                                                                      

Kuvaukset kaikista 6 hankkeesta esitetään tämän lehdistötiedotteen liitteessä.

IP/16/150

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar