Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Protimonopolna politika: Evropska komisija podjetju Google poslala obvestilo o nasprotovanju o operacijskem sistemu Android in njegovih aplikacijah

Bruselj, 20. aprila 2016

Evropska komisija je podjetje Google obvestila o svojem predhodnem stališču, da je podjetje kršilo protimonopolna pravila EU ter zlorabilo svoj prevladujoči položaj z naložitvijo omejitev proizvajalcem naprav s sistemom Android in omrežnim operaterjem mobilne telefonije, ki takšne naprave tržijo.

Predhodno stališče Evropske komisije je, da je Google na mobilnih napravah uporabil strategijo, da bi ohranil in okrepil svoj prevladujoč položaj na področju splošnega spletnega iskanja. Prvič, te prakse pomenijo, da je aplikacija Google Search prednameščena kot privzeta ali izključna storitev iskanja na večini naprav s sistemom Android, prodanih v Evropi. Drugič, zdi se, da te prakse preprečujejo konkurenčnim iskalnikom, da bi vstopili na trg prek konkurenčnih mobilnih brskalnikov in operacijskih sistemov. Poleg tega se zdi, da tudi škodijo potrošnikom z zaviranjem konkurence in omejevanjem inovacij v širšem mobilnem okolju.

Pomisleki Komisije so predstavljeni v obvestilu o nasprotovanju, naslovljenem na podjetje Google in njegovo matično družbo Alphabet. Poslano obvestilo o nasprotovanju ne vpliva na izid preiskave.

Komisarka Margrethe Vestager, ki je pristojna za politiko konkurence, je dejala: „Konkurenčen sektor mobilnega interneta je vse bolj pomemben za potrošnike in podjetja v Evropi. Na podlagi naše dosedanje preiskave menimo, da ravnanje podjetja Google potrošnike omejuje pri izbiri mobilnih aplikacij in storitev ter preprečuje inovacije drugih akterjev, kar je kršenje protimonopolnih pravil EU, ki se uporabljajo za vsa podjetja, ki delujejo v Evropi. Podjetje Google ima zdaj priložnost, da odgovori na pomisleke Komisije."

Prek pametnih telefonov in tabličnih računalnikov se opravi več kot polovica celotnega spletnega prometa, v prihodnosti pa naj bi se ta delež še povečal. Približno 80 % pametnih mobilnih naprav v Evropi in po svetu je opremljenih z mobilnim operacijskim sistemom Android, ki ga razvija Google. Google oddaja licence za svoj mobilni operacijski sistem Android tretjim proizvajalcem mobilnih naprav.

Komisija je postopek glede ravnanja Googla v zvezi z operacijskim sistemom Android in aplikacijami začela aprila 2015. Na tej stopnji Komisija meni, da ima Google prevladujoč položaj na trgih splošnih storitev spletnega iskanja, licenčnih mobilnih operacijskih sistemov za pametne telefone ter trgovin z aplikacijami za mobilni operacijski sistem Android. Google ima na vsakem od teh trgov v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) na splošno več kot 90-odstotne tržne deleže.

Komisija v današnjem obvestilu o nasprotovanju trdi, da Google krši protimonopolna pravila EU na naslednje načine:

  • od proizvajalcev zahteva, da prednamestijo aplikacijo Google Search in Googlov spletni brskalnik Chrome, poleg tega pa kot pogoj za oddajo licenc za nekatere svoje lastniške aplikacije zahteva, da nastavijo aplikacijo Google Search kot privzet iskalnik na njihovih napravah,

  • proizvajalcem preprečuje, da bi prodajali pametne mobilne naprave z nameščenimi konkurenčnimi operacijskimi sistemi, ki temeljijo na odprti izvorni kodi operacijskega sistema Android,

  • proizvajalcem in omrežnim operaterjem mobilne telefonije daje finančne spodbude za izključno prednamestitev aplikacije Google Search na njihovih napravah.

Komisija meni, da lahko te poslovne prakse povzročijo dodatno utrditev prevladujočega položaja aplikacije Google Search na področju splošnih storitev spletnega iskanja. Zaskrbljena je tudi, da bi te prakse vplivale na zmožnost konkurenčnih mobilnih brskalnikov, da bi konkurirali brskalniku Google Chrome, ter da bi omejevale razvoj operacijskih sistemov, ki temeljijo na odprti izvorni kodi operacijskega sistema Android, in priložnosti, ki bi jih ponujali za razvoj novih aplikacij in storitev.

Predhodno stališče Komisije je, da to ravnanje v končni fazi škoduje potrošnikom, saj jim ni omogočena kar največja možna izbira, ter zavira inovacije.

Pomisleki Komisije

Oddaja licenc za Googlove lastniške aplikacije

Preiskava Komisije je pokazala, da je za proizvajalce naprav z operacijskim sistemom Android tržno pomembno, da na te naprave prednamestijo Play Store, Googlovo trgovino z aplikacijami za Android. Google je v svojih pogodbah s proizvajalci oddajo licence za aplikacijo Play Store na napravah s sistemom Android pogojil s prednamestitvijo aplikacije Google Search in njeno namestitvijo za privzeto iskalno storitev. Posledično konkurenčni iskalniki ne morejo postati privzeta iskalna storitev na veliki večini naprav, prodanih v EGP. Google je prav tako zmanjšal spodbude proizvajalcem za prednamestitev konkurenčnih aplikacij za iskanje ter spodbude potrošnikom za prenos takšnih aplikacij.

Podobno je v svojih pogodbah s proizvajalci tudi zahteval, da se v zameno za oddajo licence za aplikacijo Play Store ali Google Search prednamesti njegov mobilni brskalnik Chrome. Tako je Google tudi zagotovil, da je njegov mobilni brskalnik prednameščen na veliki večini naprav, prodanih v EGP. Brskalniki so pomembna vstopna točka za iskalne poizvedbe na mobilnih napravah. Tako je Google z zmanjšanjem spodbud proizvajalcem za prednamestitev konkurenčnih aplikacij za brskanje in spodbud potrošnikom za prenos teh aplikacij škodil konkurenci na področjih mobilnih brskalnikov in splošnega iskanja.

Sporazum o nefragmentaciji

Android je odprtokodni sistem, kar pomeni, da ga lahko kdor koli prosto uporablja in razvija ter ustvari prilagojen mobilni operacijski sistem (t. i. „Android fork“). Če pa želi proizvajalec na kateri koli od svojih naprav prednamestiti Googlove lastniške aplikacije, vključno z aplikacijama Google Play Store in Google Search, Google od njega zahteva sklenitev „sporazuma o nefragmentaciji“, v katerem se mora zavezati, da ne bo prodajal naprav, ki imajo nameščene takšne prilagojene Androidove operacijske sisteme.

Googlovo ravnanje je imelo neposreden vpliv na potrošnike, saj jim je preprečilo dostop do inovativnih pametnih mobilnih naprav, ki bi temeljile na alternativnih in morebiti boljših različicah operacijskega sistema Android. Komisija je na primer pridobila dokaze, da je ravnanje podjetja Google proizvajalcem preprečilo prodajo pametnih mobilnih naprav, ki temeljijo na konkurenčnih prilagojenih operacijskih sistemih Android in bi lahko postali dejanska alternativa Googlovemu operacijskemu sistemu Android. S takim ravnanjem je Google svojim konkurentom tudi zaprl eno od pomembnih poti za predstavljanje aplikacij in storitev, zlasti splošnih storitev iskanja, ki bi lahko bile prednameščene na prilagojenih operacijskih sistemih Android.

Izključnost

Google je nekaterim največjim proizvajalcem pametnih telefonov in tabličnih računalnikov ter omrežnim operaterjem mobilne telefonije zagotovil precejšnje finančne spodbude, če so na svojih napravah izključno prednamestili Google Search.

Tako je zmanjšal spodbude proizvajalcem in omrežnim operaterjem mobilne telefonije, da bi na naprave, ki jih tržijo, prednamestili konkurenčne iskalne storitve. Komisija ima dokaze, da je pogoj izključne prednamestitve vplival na nekatere proizvajalce naprav in omrežne operaterje mobilne telefonije, da niso prednamestili konkurenčnih iskalnih storitev.

image EN

Ozadje

Več podrobnosti je v informativnem pregledu.

To je samostojna preiskava, ki je ločena od formalne preiskave Komisije v okviru protimonopolnih pravil EU, ki je v teku in se nanaša na druge vidike Googlovega ravnanja v EGP, vključno z Googlovim dajanjem prednosti drugim lastnim specializiranim storitvam iskanja v seznamu zadetkov splošnega iskanja ter pomislekom v zvezi s kopiranjem spletnih vsebin konkurentov (t. i. „spletno žetje“), ekskluzivnostjo oglaševanja in neupravičenimi omejitvami za oglaševalce.

Ozadje postopka

Člen 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) prepoveduje zlorabo prevladujočega položaja, ki bi lahko prizadela trgovino in preprečila ali omejila konkurenco. Izvajanje te določbe opredeljuje protimonopolna uredba (Uredba Sveta (ES) št. 1/2003), ki jo lahko uporabljajo Komisija in nacionalni organi držav članic EU, pristojni za konkurenco.

Komisija je danes sprejela sklep o začetku postopka v preiskavi o Googlovem sistemu Android tudi proti podjetju Alphabet Inc., ki je matična družba podjetja Google in je bila ustanovljena po začetku postopkov proti podjetju Google. Zgoraj povzeto obvestilo o nasprotovanju je naslovljeno tako na Google kot na Alphabet Inc.

Obvestilo o nasprotovanju je uradni korak v preiskavi Komisije o domnevnih kršitvah protimonopolnih pravil EU. Komisija pisno obvesti zadevne stranke o očitkih zoper njih. Naslovniki lahko proučijo dokumente v preiskovalnem spisu Komisije, pisno odgovorijo in zahtevajo ustno zaslišanje, da bi predstavili svoje pripombe o zadevi pred predstavniki Komisije in nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco. Poslano obvestilo o nasprotovanju ne vpliva na izid preiskave, saj Komisija končno odločitev sprejme šele po tem, ko stranke izkoristijo svojo pravico do obrambe.

Zakonskega roka, v katerem bi morala Komisija zaključiti protimonopolno preiskavo o protikonkurenčnem ravnanju, ni. Trajanje protimonopolne preiskave je odvisno od številnih dejavnikov, vključno s kompleksnostjo zadeve, obsegom, v katerem zadevno podjetje sodeluje s Komisijo, in uporabo pravice do obrambe.

Več informacij je na voljo na spletišču Komisije o konkurenci, in sicer v javnem registru zadev pod številko zadeve 40099.

 

IP/16/1492

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Photos