Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Antimonopolinė politika. Komisijos prieštaravimo pareiškimas bendrovei „Google“ dėl operacinės sistemos „Android“ ir taikomųjų programų

Briuselis, 2016 m. balandžio 20 d.

Europos Komisija informavo „Google“ apie savo preliminarią nuomonę, kad įmonė, pažeisdama ES antimonopolines taisykles, piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi ir taiko apribojimus „Android“ įrenginių gamintojams ir judriojo ryšio tinklų operatoriams.

Preliminaria Komisijos nuomone, „Google“ įgyvendino mobiliųjų įrenginių strategiją, kad išlaikytų ir sustiprintų savo bendrosios paieškos internete dominavimą. Pirma, dėl tokios praktikos „Google Search“ iš anksto įdiegiama ir nustatoma kaip numatytoji arba vienintelė paieškos paslauga daugumoje „Android“ įrenginių, parduodamų Europoje. Antra, panašu, kad dėl šios praktikos užkertamas kelias konkuruojančioms paieškos sistemoms patekti į rinką per konkuruojančias mobiliąsias interneto naršykles ir operacines sistemas. Be to, panašu, kad ji kenkia ir vartotojams, nes slopina konkurenciją ir riboja inovacijas platesniame mobiliųjų įrenginių kontekste.

Komisijos keliami klausimai pateikiami prieštaravimo pareiškime, adresuotame bendrovei „Google“ ir jos patronuojančiajai bendrovei „Alphabet“. Tai, kad išsiųstas prieštaravimo pareiškimas, nereiškia, kad tyrimo rezultatas jau yra aiškus.

Už konkurencijos politiką atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager sakė: „Konkurencingas mobiliojo interneto sektorius tampa vis svarbesnis Europos vartotojams ir įmonėms. Remdamiesi mūsų iki šiol atliktu tyrimu, manome, kad dėl bendrovės „Google“ elgesio iš vartotojų atimama galimybė rinktis įvairesnes mobiliąsias programėles ir paslaugas ir trukdoma kitų rinkos dalyvių inovacijoms – taigi pažeidžiamos ES antimonopolinės taisyklės. Šios taisyklės taikomos visoms Europoje veikiančioms įmonėms. Dabar „Google“ turi galimybę atsakyti į Komisijos iškeltus klausimus.“

Išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių duomenų srautas sudaro daugiau kaip pusę pasaulinio interneto duomenų srauto ir manoma, kad ateityje ši dalis dar didės. Apie 80 proc. išmaniųjų mobiliųjų įrenginių Europoje ir pasaulyje naudojama bendrovės „Google“ sukurta mobilioji operacinė sistema „Android“. „Google“ licencijuoja savo „Android“ mobiliąją operacinę sistemą trečiosioms šalims – mobiliųjų įrenginių gamintojams.

2015 m. balandžio mėn. Komisija pradėjo nagrinėti bylą dėl „Google“ elgesio, susijusio su operacine sistema „Android“ ir taikomosiomis programomis. Kol kas Komisija mano, kad bendrovė „Google“ dominuoja bendrosios paieškos internete paslaugų, licencinių išmaniųjų mobiliųjų operacinių sistemų ir mobiliajai operacinei sistemai „Android“ skirtų programėlių parduotuvių rinkose. Europos ekonominėje erdvėje (EEE) „Google“ dalis kiekvienoje iš šių rinkų paprastai sudaro daugiau nei 90 proc.

Šiandien pateiktame prieštaravimo pareiškime Komisija teigia įtarianti, kad „Google“ pažeidė ES antimonopolines taisykles:

  • reikalavo, kad gamintojai iš anksto įdiegtų „Google“ paieškos programėlę „Google Search“ ir interneto naršyklę „Chrome“ ir nustatytų jas savo įrenginiuose kaip numatytąją paieškos priemonę – šis reikalavimas buvo tam tikrų „Google“ nuosavybinių programėlių licencijos sąlyga;

  • neleido gamintojams pardavinėti išmaniųjų mobiliųjų įrenginių su konkuruojančiomis operacinėmis sistemomis, grindžiamomis „Android“ atviruoju kodu;

  • teikė finansines paskatas gamintojams ir judriojo ryšio tinklų operatoriams su sąlyga, kad jie savo įrenginiuose iš anksto įdiegs „Google Search“.

Komisija mano, kad dėl šios verslo praktikos dominuojanti „Google Search“ padėtis bendrosios paieškos internete paslaugų rinkoje gali dar labiau sustiprėti. Be to, ji susirūpinusi, kad dėl šios praktikos ribojamos konkuruojančių mobiliųjų interneto naršyklių galimybės konkuruoti su „Google Chrome“ ir trukdoma plėtoti „Android“ atviruoju kodu grindžiamas operacines sistemas, taigi prarandamos naujų programėlių ir paslaugų kūrimo galimybės, kurias suteiktų šios operacinės sistemos.

Preliminaria Komisijos nuomone, toks elgesys galiausiai kenkia vartotojams, nes jiems ribojama galimybė rinktis ir stabdomos inovacijos.

Komisijos keliami klausimai

„Google“ nuosavybinių programėlių licencijavimas

Komisijos tyrimas parodė, kad įrenginių, kuriuose naudojama operacinė sistema „Android“, gamintojams komerciškai svarbu iš anksto tuose įrenginiuose įdiegti sistemai „Android“ skirtų programėlių parduotuvę „Google“ „Play Store“. Į savo sutartis su gamintojais „Google“ įtraukė „Play Store“ licencijos sąlygą, kad „Android“ įrenginiuose turi būti iš anksto įdiegta ir kaip numatytoji paieškos paslauga nustatyta „Google Search“. Todėl didžiojoje daugumoje EEE parduodamų įrenginių konkuruojančios paieškos sistemos negali tapti numatytąja paieškos paslauga. Dėl šios sąlygos sumažėjo ne tik paskata gamintojams iš anksto įdiegti konkuruojančias paieškos programėles, bet ir paskata vartotojams tokias programėles atsisiųsti.

Panašiai savo sutartyse su gamintojais „Google“ reikalavo ir už „Play Store“ arba „Google Search“ licenciją iš anksto įdiegti savo mobiliąją interneto naršyklę „Chrome“. Taip „Google“ užtikrino, kad jos mobilioji interneto naršyklė būtų iš anksto įdiegta didžiojoje daugumoje EEE parduodamų įrenginių. Naršyklės yra svarbus paieškos užklausų mobiliuosiuose įrenginiuose pradžios taškas. Taigi, mažinant gamintojų paskatą iš anksto įdiegti konkuruojančias interneto naršyklių programėles ir vartotojų paskatą šias programėles atsisiųsti, neigiamai paveikiama ir mobiliųjų interneto naršyklių, ir bendrosios paieškos konkurencija.

Skaidymo prevencija

„Android“ yra atvirojo kodo sistema, o tai reiškia, kad bet kas gali ją laisvai naudoti ir plėtoti, kad sukurtų modifikuotą mobiliąją operacinę sistemą („Android“ atmainą, angl. „Android fork“). Tačiau jeigu gamintojas bet kuriame iš savo įrenginių nori iš anksto įdiegti „Google“ nuosavybinių programėlių, įskaitant „Google Play Store“ ir „Google Search“, „Google“ reikalauja sudaryti „skaidymo prevencijos susitarimą“, kuriuo gamintojas įsipareigoja nepardavinėti įrenginių, kuriuose naudojamos „Android“ atmainos.

Bendrovės „Google“ elgesys tiesiogiai paveikė vartotojus, nes užkirto jiems kelią naudotis naujoviškais išmaniaisiais mobiliaisiais įrenginiais, kuriuose naudojama alternatyvi ir galbūt pranašesnė operacinės sistemos „Android“ versija. Pavyzdžiui, Komisija rado įrodymų, kad dėl „Google“ elgesio gamintojai negalėjo prekiauti išmaniaisiais mobiliaisiais įrenginiais, kuriuose naudojama konkuruojanti „Android“ atmaina, turėjusi potencialą tapti patikima alternatyva „Google“ „Android“ operacinei sistemai. Taip elgdamasi, „Google“ savo konkurentams atėmė svarbią galimybę teikti programėles ir paslaugas, ypač bendrosios paieškos paslaugas, kurias būtų buvę galima iš anksto įdiegti „Android“ atmainose.

Išskirtinumas

„Google“ teikė nemažas finansines paskatas kai kuriems didžiausiems išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių gamintojams, taip pat judriojo ryšio tinklų operatoriams su sąlyga, kad jie savo įrenginiuose iš anksto įdiegs tik „Google Search“.

Taip „Google“ gamintojams ir judriojo ryšio tinklų operatoriams sumažino paskatą iš anksto įdiegti savo parduodamuose įrenginiuose konkuruojančias paieškos paslaugas. Komisija netgi turi įrodymų, kad nuo išskirtinumo sąlygos priklausė ir tai, ar tam tikri prietaisų gamintojai ir judriojo ryšio tinklų operatoriai iš anksto įdiegdavo konkuruojančias paieškos paslaugas.

image EN

Pagrindiniai faktai

Daugiau informacijos žr. informacijos suvestinėje.

Šis tyrimas yra atskiras ir vykdomas atskirai nuo Komisijos vykdomo oficialaus ES antimonopolinių taisyklių pažeidimo tyrimo, susijusio su kitais bendrovės „Google“ elgesio EEE aspektais, be kita ko, dėl pirmenybės bendrosios paieškos rezultatuose teikimo kitoms savo specializuotos paieškos paslaugoms, taip pat dėl konkurentų internetinio turinio kopijavimo (angl. „scraping“), dėl išskirtinių reklamos sąlygų ir reklamuotojams nustatytų nederamų apribojimų.

Procedūra

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsniu draudžiamas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, galintis paveikti prekybą ir užkirsti kelią konkurencijai arba ją apriboti. Šios nuostatos įgyvendinimas yra apibrėžtas Antimonopoliniame reglamente (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003), kurį gali taikyti Komisijos ir ES valstybių narių nacionalinės konkurencijos institucijos.

Šiandien Komisija priėmė sprendimą į „Google“ „Android“ tyrimą įtraukti ir pradėti procedūrą prieš „Google“ patronuojančiąją bendrovę „Alphabet Inc.“, įsteigtą pradėjus „Google“ tyrimą. Čia apibendrintas prieštaravimo pareiškimas adresuotas ir „Google“, ir „Alphabet Inc.“.

Prieštaravimo pareiškimas yra oficialus Komisijos įtariamo ES antimonopolinių taisyklių pažeidimo tyrimo veiksmas. Komisija raštu informuoja susijusias šalis apie joms pateiktus prieštaravimus. Adresatai gali susipažinti su Komisijos tyrimo bylos dokumentais, atsakyti raštu ir prašyti žodinio bylos nagrinėjimo, kad galėtų pateikti pastabų dėl bylos Komisijos ir nacionalinių konkurencijos institucijų atstovams. Tai, kad išsiųstas prieštaravimo pareiškimas, nereiškia, kad tyrimo rezultatas jau yra aiškus, nes Komisija priima galutinį sprendimą tik šalims pasinaudojus teise į gynybą.

Teisiškai nustatyto termino, iki kurio Komisija turi užbaigti antikonkurencinio elgesio antimonopolinius tyrimus, nėra. Antimonopolinio tyrimo trukmė priklauso nuo keleto veiksnių, kaip antai bylos sudėtingumo, atitinkamos įmonės bendradarbiavimo su Komisija lygio ir naudojimosi teise į gynybą.

Daugiau informacijos rasite Komisijos konkurencijos interneto svetainėje pateikiamame viešajame bylų registre pagal bylos numerį 40099.

IP/16/1492

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Photos