Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Antitröszt: A Bizottság kifogásközlést küldött a Google-nak az Android operációs rendszerre és alkalmazásokra vonatkozóan

Brüsszel, 2016. április 20.

Az Európai Bizottság tájékoztatta a Google-t előzetes álláspontjáról, miszerint a társaság az uniós antitrösztszabályokat megszegve visszaélt erőfölényével azáltal, hogy korlátozásokat vezetett be az Android rendszerű eszközök gyártóival és a mobilhálózat-üzemeltetőkkel szemben.

A Bizottság előzetes álláspontja szerint a Google által a mobileszközökre vonatkozóan alkalmazott stratégia az általános internetes keresőszolgáltatások piacán élvezett erőfölényének megőrzésére és megerősítésére szolgál. Először, a gyakorlat szerint az Európában értékesített, Android operációs rendszerrel működő eszközök többségén a Google Search böngészőt előzetesen telepítik, és ez az alapértelmezett vagy kizárólagos keresőszolgáltatás. Másodszor úgy tűnik, hogy e gyakorlatok megakadályozzák a konkurens keresőmotorokat abban, hogy konkurens mobil böngészők és operációs rendszerek révén a piacra juthassanak. Továbbá az ilyen gyakorlatok feltehetően kárt okoznak a fogyasztóknak is, mivel egyrészt elfojtják az innovációt, másrészt pedig korlátozzák a versenyt a mobileszközök tágabb értelemben vett területén.

 

A Bizottság aggályait a Google-hoz és annak anyavállalatához, az Alphabethez intézett kifogásközlésben ismerteti. A kifogásközlés küldésének ténye nem határozza meg eleve a vizsgálat végkimenetelét.

 

Margrethe Vestager, a versenypolitikáért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „A versenyképes mobilinternet-ágazat egyre fontosabbá válik az európai fogyasztók és vállalkozások számára. Az eddigi vizsgálataink alapján úgy véljük, hogy a Google magatartása – az uniós antitrösztszabályokat megszegve – gátolja a fogyasztókat abban, hogy a mobilalkalmazások és -szolgáltatások szélesebb skálájából választhassanak, és útját állja a más piaci szereplők általi innovációnak. E szabályok az Európában tevékenykedő összes vállalkozásra alkalmazandók. A Google-nak most módjában áll válaszolni a Bizottság aggályaira.

Az okostelefonok és táblagépek a globális internetforgalom több mint felét teszik ki, és az arányuk a jövőben várhatóan tovább növekszik majd. Európa- és világszerte az intelligens mobileszközök megközelítőleg 80%-a a Google által kifejlesztett Android mobil operációs rendszerrel működik. A Google licenciába adja Android mobil operációs rendszerét harmadik országbeli mobileszköz-gyártók számára.

2015 áprilisában a Bizottság eljárást indított a Google-nak az Android operációs rendszerrel és az alkalmazásokkal kapcsolatos magatartását illetően. A Bizottság ebben a szakaszban úgy véli, hogy a Google erőfölényt élvez az általános internetes keresőszolgáltatások, az engedélyköteles mobil operációs rendszerek és az Android mobil operációs rendszer alkalmazás-áruházainak piacain. A Google az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül e piacok mindegyikén általában több mint 90%-os piaci részesedéssel rendelkezik.

Mai napon közzétett kifogásközlésében a Bizottság azt állítja, hogy a Google megszegte az uniós antrösztszabályokat azáltal, hogy:

  • a Google által jogvédett egyes alkalmazások licenciába adásának feltételeként előírta a gyártók számára a Google Search és Google's Chrome böngészők előzetes telepítését, illetve hogy eszközeiken a Google Search böngészőt állítsák be alapértelmezett keresőszolgáltatásnak;

  • nem tette lehetővé a gyártóknak az Android nyílt forráskódú konkurens operációs rendszerekkel működő intelligens mobileszközök értékesítését;

  • azzal a feltétellel nyújtott pénzügyi ösztönzőket a gyártók és mobilhálózat-üzemeltetők számára, hogy eszközeikre kizárólag a Google Search böngészőt telepítik előzetesen.

A Bizottság véleménye szerint ezek az üzleti gyakorlatok azt eredményezhetik, hogy a Google Search erőfölénye tovább erősödik az általános internetes keresőszolgáltatások piacán.

A Bizottság aggályosnak tartja továbbá azt is, hogy e gyakorlatok miatt nem alakulhat ki megfelelő verseny a konkurens mobil böngészők és a Google Chrome között, valamint hogy az ilyen gyakorlatok hátráltatják az Android nyílt forráskódú operációs rendszerek fejlődését és az ilyen rendszerek által az új alkalmazások és szolgáltatások kifejlesztésére kínált lehetőségeket.

A Bizottság előzetes állásfoglalása szerint ez a magatartás végső soron kárt okoz a fogyasztóknak, mivel egyrészt akadályozza őket abban, hogy a lehető legszélesebb kínálatból válasszanak, másrészt pedig elfojtja az innovációt.

A Bizottság aggályai

A Google által jogvédett alkalmazások licenciába adása

A Bizottság vizsgálata rávilágított arra, hogy az Android operációs rendszerrel működő eszközök gyártói számára kereskedelmi okokból fontos, hogy eszközeikre előzetesen telepítsék a Play Store-t, a Google androidos alkalmazás-áruházát. A Google a gyártókkal kötött szerződéseiben attól tette függővé a Play Store Android operációs rendszerrel működő eszközökre való telepítésének engedélyezését, hogy alapértelmezett keresőszolgáltatásként előzetesen telepítik a Google Search böngészőt. Ez a gyakorlat megfosztja a konkurens keresőmotorokat attól a lehetőségtől, hogy az EGT-ben értékesített eszközök túlnyomó többsége esetében alapértelmezett keresőszolgáltatássá váljanak. Ezenfelül a gyártókat kevésbé ösztönzi konkurens keresőalkalmazások előzetes telepítésére, a fogyasztókat pedig ilyen alkalmazások letöltésére.

Ehhez hasonlóan a Google a gyártókkal kötött szerződéseiben előírta a Chrome mobilböngésző előzetes telepítését is, cserében a Play Store vagy a Google Search engedélyezéséért. Ezáltal a Google biztosította azt is, hogy az EGT-ben értékesített eszközök túlnyomó többségére a saját keresőmotorját előzetesen telepítik. A böngészők a mobil eszközökön végzett keresések fontos belépési pontját jelentik. Mivel ezáltal csökkent a gyártók készsége arra, hogy előzetesen konkurens böngészőalkalmazásokat telepítsenek eszközeikre, a fogyasztóké pedig arra, hogy ilyen alkalmazásokat töltsenek le, e gyakorlat a mobilböngészők és az általános internetes keresőszolgáltatások területén egyaránt károsan befolyásolja a versenyt.

Antifragmentáció

Az Android egy nyílt forráskódú rendszer, ami azt jelenti, hogy bárki szabadon használhatja és fejlesztheti egy módosított mobil operációs rendszer (ún. Android-fork) létrehozása céljából. Amennyiben azonban valamely gyártó bármely eszközére Google által jogvédett alkalmazást – ideértve a Google Play Store-t és a Google Search-öt – kíván telepíteni, a Google "antifragmentációs megállapodás" aláírására kötelezi, amellyel kötelezettséget vállal arra, hogy nem értékesít Android-fork operációs rendszerrel működő eszközöket.

A Google magatartása közvetlen hatást gyakorol a fogyasztókra, mivel ezáltal nem juthatnak hozzá az Android operációs rendszer alternatív, potenciálisan magasabb színvonalú változataival ellátott innovatív intelligens mobileszközökhöz. Például a Bizottság bizonyítékokat talált arra vonatkozóan, hogy a Google magatartása megakadályozta a gyártókat abban, hogy olyan, konkurens Android-fork szerint működő intelligens mobileszközöket értékesítsenek, amelyek a jellemzőik révén akár a Google Android operációs rendszer tényleges alternatívájává válhattak volna. E hozzáállásával a Google annak is kizárta az egyik fontos lehetőségét, hogy versenytársai olyan új alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal – különös tekintettel az általános internetes keresőszolgáltatásokra – jelenjenek meg a piacon, amelyek előzetesen telepíthetőek lennének Android-forkra.

Kizárólagosság

A Google jelentős pénzügyi ösztönzőket nyújtott néhány, a piacvezető okostelefon- és táblagépgyártók közé tartozó gyártónak, valamint mobilhálózat-üzemeltetőknek azzal a feltétellel, hogy kizárólag a Google Search böngészőt telepítik előzetesen eszközeikre.

A Google ezáltal csökkentette a gyártók és mobilhálózat-üzemeltetők az iránti készségét, hogy konkurens keresőszolgáltatásokat telepítsenek az általuk forgalmazott eszközökre. A Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok szerint a kizárólagosságra vonatkozó feltétel bizonyos gyártókat és mobilhálózat-üzemeltetőket befolyásolt abban, hogy konkurens keresőszolgáltatásokat telepítsenek eszközeikre.

image EN

Háttér-információk

További információk a Tájékoztatóban olvashatók.

Ez a vizsgálat nem azonos és nem összetévesztendő azzal a vizsgálattal, amelyet a Bizottság a Google EGT-n belül tanúsított versenyjogi magatartása miatt az uniós antitrösztszabályok alapján indított, többek között azon állítást vizsgálva, miszerint a Google előnyben részesít egyes saját tematikus keresőszolgáltatásokat az általános keresőoldalakon való listázás során, illetve hogy az óriáscég lemásolja versenytársai internetes tartalmait („scraping”), kizárólagos reklámmegjelenést köt ki, valamint jogellenes korlátozásokat alkalmaz hirdetőivel szemben.

Az eljárás háttere

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 102. cikke tiltja a piaci erőfölénnyel való visszaélést, amennyiben az hatással lehet a kereskedelemre és korlátozhatja a versenyt. E rendelkezés végrehajtását az antitrösztrendelet (1/2003/EK tanácsi rendelet) szabályozza, amelyet a Bizottság és az uniós tagállamok nemzeti versenyhatóságai alkalmazhatnak.

A Bizottság a mai napon határozatot fogadott el arról, hogy a Google Android-vizsgálat során eljárást indít a Google anyavállalata, az Alphabet Inc. ellen is, amelyet a Google elleni eljárás megindítását követően hoztak létre. A Google és az Alphabet Inc. egyaránt a fent összefoglalt kifogásközlés címzettje.

A kifogásközlés a Bizottság által az antitrösztszabályok vélelmezett megsértése kapcsán indított vizsgálatok egyik hivatalos eljárási lépése. A Bizottság írásban tájékoztatja az érdekelt feleket a velük szemben emelt kifogásról. A címzettek megismerhetik a Bizottság vizsgálati anyagainak dokumentumait, írásban válaszolhatnak, és kérhetik szóbeli meghallgatásukat az üggyel kapcsolatos észrevételeiknek a Bizottság és a nemzeti versenyjogi hatóságok képviselői előtti bemutatása céljából. A kifogásközlés megküldése semmilyen hatással nincs a vizsgálat kimenetelére, mivel a Bizottság csak azt követően hozza meg végső döntését, hogy a felek gyakorolták a védelemhez való jogukat.

A versenyellenes magatartás miatt indított antitrösztvizsgálatok lezárása tekintetében a Bizottságot jogszabályi határidő nem köti. Az antitrösztvizsgálatok hossza számos tényezőtől, így többek között az ügy összetettségétől, az érintett vállalkozás Bizottsággal való együttműködésének mértékétől és a védelemhez való jog gyakorlásától is függ.

További információk a Bizottság versenypolitikai honlapján, a nyilvános ügyek jegyzékében a 40099. ügyszámon állnak rendelkezésre.

IP/16/1492

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Photos