Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Antimonopolní opatření: Komise zaslala společnosti Google prohlášení o námitkách k operačnímu systému a aplikacím Android

Brusel 20. dubna 2016

Evropská komise oznámila společnosti Google své předběžné stanovisko, podle něhož tato společnost zneužívá v rozporu s antimonopolními pravidly EU svého dominantního postavení tím, že ukládá omezení výrobcům přístrojů a operátorům mobilních sítí využívajícím systém Android.

Podle předběžného stanoviska Komise uplatňuje společnost Google u mobilních přístrojů strategii, jež má zachovat a posílit její dominantní postavení v oblasti obecného internetového vyhledávání. Její praktiky především znamenají, že vyhledávač Google Search je předinstalován a nastaven jako výchozí, nebo výhradní vyhledávací služba na velké většině přístrojů s Androidem prodávaných v Evropě. Zadruhé se rovněž zdá, že konkurenční vyhledávače nemají kvůli praktikám Googlu možnost vstoupit prostřednictvím konkurenčních mobilních prohlížečů a operačních systémů na trh. Kromě toho jsou podle všeho poškozováni i spotřebitelé, neboť v širším kontextu mobilních služeb je potlačována hospodářská soutěž a omezovány inovace.

Obavy Komise jsou nastíněny v prohlášení o námitkách určeném společnosti Google a její mateřské společnosti Alphabet. Zaslání prohlášení o námitkách nepředjímá výsledek šetření.

Margrethe Vestagerová, komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže, k tomu uvedla: „Konkurenceschopné odvětví mobilního internetu je pro evropské spotřebitele a podniky stále důležitější. Na základě našeho dosavadního šetření se domníváme, že společnost Google jedná v rozporu s antimonopolními pravidly EU, která platí pro všechny společnosti působící v Evropě.Neumožňuje totiž spotřebitelům širší výběr mobilních aplikací a služeb a brání inovacím jiných společností. Google má nyní příležitost reagovat na obavy Komise.“

Na chytré telefony a tablety připadá více než polovina celosvětového internetového provozu a očekává se, že v budoucnu to bude ještě více. Kolem 80 % chytrých mobilních přístrojů v Evropě i jinde ve světě využívá Android, mobilní operační systém vyvinutý společností Google. Google na mobilní operační systém Android vydává výrobcům mobilních přístrojů licence.

V dubnu 2015 Komise zahájila řízení týkající se chování společnosti Google, pokud jde o operační systém Android a jeho aplikace. V této fázi má Komise za to, že Google má dominantní postavení na trzích služeb obecného internetového vyhledávání, operačních systémů do chytrých mobilních přístrojů, na něž se vydávají licence, a obchodů s aplikacemi pro mobilní operační systém Android. Podíl Googlu na každém z těchto trhů činí v Evropském hospodářském prostoru (EHP) obecně více než 90 %.

V dnes zaslaném prohlášení o námitkách Komise uvádí, že společnost Google porušila antimonopolní pravidla EU tím, že:

  • jako podmínku pro udělení licence k některým proprietárním aplikacím Google od výrobců požaduje, aby do přístrojů předinstalovávali vyhledávač Google Search a prohlížeč Google Chrome a aby nastavovali Google Search jako výchozí vyhledávač,

  • výrobcům brání v tom, aby prodávali chytré mobilní přístroje, jež využívají konkurenční operační systémy na základě otevřeného zdrojového kódu Androidu,

  • finančně motivuje výrobce a operátory mobilních sítí za podmínky, že budou do svých přístrojů výhradně předinstalovávat vyhledávač Google Search.

Komise se domnívá, že tyto obchodní praktiky mohou vést k dalšímu posilování dominantního postavení vyhledávače Google Search v oblasti služeb obecného internetového vyhledávání. Obává se také, že mají dopad na schopnost konkurenčních mobilních prohlížečů soutěžit s prohlížečem Google Chrome a že brání rozvoji operačních systémů na základě otevřeného zdrojového kódu Androidu a možnostem vývoje nových aplikací a služeb, jež by tyto operační systémy skýtaly.

Podle předběžného stanoviska Komise toto chování v konečném důsledku poškozuje spotřebitele, protože nemají tak širokou možnost volby, jakou by mohli mít, a potlačuje inovace.

 

Obavy Komise

Udělování licencí k proprietárním aplikacím společnosti Google

Z šetření Komise vyplynulo, že pro výrobce přístrojů využívajících operační systém Android je z obchodního hlediska důležité předinstalovat na těchto přístrojích Play Store, obchod s aplikacemi pro Android společnosti Google. Společnost Google ve smlouvách s výrobci podmiňuje udělení licence k Play Store na přístrojích s Androidem tím, že na nich bude předinstalován a jako výchozí vyhledávač nastaven Google Search. Konkurenční vyhledávače tak nemají možnost stát se výchozím vyhledávačem na velké většině přístrojů prodávaných v EHP. Snížila se tím rovněž motivace výrobců předinstalovávat konkurenční vyhledávací aplikace, jakož i motivace spotřebitelů tyto aplikace stahovat.

Společnost Google ve svých smlouvách s výrobci také požaduje, aby byl výměnou za licenci k Play Store či vyhledávači Google Search předinstalováván i její mobilní prohlížeč Chrome. Společnost Google si tím opět zajistila, že její mobilní prohlížeč je předinstalován na velké většině přístrojů prodávaných v EHP. Prohlížeče představují významný výchozí bod pro dotazy při vyhledávání na mobilních přístrojích. Tím, že jsou výrobci méně motivováni předinstalovávat konkurenční prohlížeče a spotřebitelé jsou méně motivováni tyto aplikace stahovat, byla poškozena soutěž jak v oblasti mobilních prohlížečů, tak obecného vyhledávání.

Dohody proti fragmentaci

Android je otevřený systém, což znamená, že jej může kdokoli volně používat a rozvíjet s cílem vytvořit modifikovaný mobilní operační systém (tzv. odnož Androidu). Pokud však chce výrobce předinstalovat na jakýkoli ze svých přístrojů proprietární aplikace Google, včetně obchodu Google Play Store a vyhledávače Google Search, společnost Google požaduje, aby uzavřel „dohodu proti fragmentaci“, jež ho zavazuje neprodávat přístroje využívající odnože Androidu.

Chování Googlu mělo přímý dopad na spotřebitele, jelikož jim byl odepřen přístup k inovativním chytrým mobilním přístrojům, jež využívají alternativní – a potenciálně dokonalejší – verze operačního systému Android. Komise například získala důkazy, že Google svým chováním zabránil výrobcům v tom, aby prodávali chytré mobilní přístroje s konkurenční odnoží Androidu, která měla potenciál stát se důvěryhodnou alternativou operačního systému Googlu Android. Společnost Google tak rovněž znemožnila, aby její konkurenti zaváděli aplikace a služby, zejména služby obecného vyhledávání, jež by mohly být předinstalovávány u odnoží Androidu.

Exkluzivita

Společnost Google finančně významně motivovala některé největší výrobce chytrých telefonů a tabletů a operátory mobilních sítí za podmínky, že budou na svých přístrojích výhradně předinstalovávat vyhledávač Google Search.

Postarala se tak o to, že výrobci a operátoři mobilních sítí jsou méně motivováni k předinstalaci konkurenčních vyhledávacích služeb na přístrojích, které prodávají. Komise má důkazy, že tato podmínka exkluzivity měla v případě některých výrobců přístrojů a operátorů mobilních sítí vliv na to, zda předinstalovávali konkurenční vyhledávací služby.

Souvislosti

Podrobnější informace viz informativní přehled.

Toto šetření probíhá nezávisle na stávajícím formálním šetření Komise podle antimonopolních pravidel EU, jež bylo zahájeno kvůli dalším aspektům chování společnosti Google v EHP, mimo jiné i kvůli příznivému zacházení, jakému se u Googlu ve výsledcích obecného vyhledávání dostává jeho dalším specializovaným vyhledávacím službám, kvůli podezření na kopírování internetového obsahu konkurentů (tzv. scrapingu), kvůli výhradním smlouvám o reklamě a kvůli nepatřičnému omezování inzerentů.

image EN

Procesní souvislosti

Článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zakazuje zneužívání dominantního postavení, které může nepříznivě ovlivnit obchod a vyloučit nebo omezit hospodářskou soutěž. Provádění tohoto ustanovení je vymezeno v antimonopolním nařízení (nařízení Rady č. 1/2003), které může uplatňovat Komise a orgány pro hospodářskou soutěž členských států EU.

Komise dnes přijala rozhodnutí o zahájení řízení v rámci šetření Google Android rovněž proti společnosti Alphabet Inc., mateřské společnosti Googlu, která byla založena poté, co bylo zahájeno řízení proti společnosti Google. Výše uvedené prohlášení o námitkách je určeno jak společnosti Google, tak Alphabet Inc.

Prohlášení o námitkách představuje formální krok Komise při vyšetřování údajných porušení antimonopolních pravidel EU. Komise písemně informuje dotčené strany o námitkách, které proti nim byly vzneseny. Adresáti mohou přezkoumat dokumenty obsažené ve spisu Komise, písemně na ně reagovat a vyžádat si ústní slyšení, v rámci něhož sdělí své připomínky k případu zástupcům Komise a vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž. Zaslání prohlášení o námitkách nepředjímá výsledek šetření, neboť Komise konečné rozhodnutí přijme až poté, co strany uplatní své právo na obhajobu.

Pro dokončení antimonopolních šetření protisoutěžního jednání nejsou Komisi stanoveny žádné právní lhůty. Délka antimonopolního šetření závisí na mnoha činitelích, včetně složitosti případu, míry, do jaké podnik s Komisí spolupracuje, a na výkonu práv na obhajobu.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži ve veřejném rejstříku pod číslem případu 40099.

IP/16/1492

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Photos