Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Verslag: EU-financiering voor onderzoek stimuleert wetenschappelijke excellentie en concurrentiekracht

Brussel, 25 januari 2016

Door de investeringen van de EU in onderzoek en innovatie tussen 2007 en 2013 is de wetenschappelijke excellentie in Europa aanzienlijk verbeterd en met een verbetering van het innoverend vermogen van de industrie is de concurrentiekracht versterkt.

Dat staat te lezen in de conclusies van het verslag over het zevende kaderprogramma (KP7) van de EU dat de Commissie vandaag heeft gepubliceerd.

De ex-postevaluatie van het KP7, het EU-programma voor onderzoeksfinanciering 2007-2013, werd uitgevoerd door een onafhankelijke deskundigengroep op hoog niveau die een analyse uitvoerde van de effecten van het programma op economisch en maatschappelijk vlak. Op basis hiervan heeft ook de Commissie aanbevelingen geformuleerd voor Horizon 2020, het huidige EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie.

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie: "Onafhankelijke deskundigen bevestigen dat wij met onze investeringen in onderzoek en innovatie ondersteuning bieden voor wetenschap op topniveau en de welvaart van onze burgers verhogen. Met de opgedane ervaring maken wij Horizon 2020, het nieuwe EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie, nog beter, eenvoudiger en doeltreffender en nog meer toegespitst op innovatieve oplossingen die onze maatschappij en economie ten goede komen."

De 55 miljard euro die gedurende zeven jaar in de EU in onderzoek en innovatie zijn geïnvesteerd, waren volgens de ex-postevaluatie van het 7e kaderprogramma zeer in trek bij de particuliere sector, waaronder een recordaantal kmo's, wat mee het concurrentievermogen van de Europese industrie heeft versterkt. In het kader van het programma zijn ook vijf gezamenlijke technologie-initiatieven (GTI's) opgezet op belangrijke gebieden als innovatieve geneesmiddelen, waterstof- en brandstofcellen.

Dankzij het recordaantal deelnemers en gefinancierde projecten betekende het programma een grote bijdrage aan de versterking van de wetenschappelijke excellentie. Tot dusver hebben de KP7-projecten 170 000 publicaties opgeleverd en van alle wetenschappelijke publicaties met peerreview die tijdens de KP7-termijn zijn opgesteld, is 54 % vrij toegankelijk.

Volgens de ex-postevaluatie heeft het KP7 bovendien een sterke invloed gehad op de groei en de werkgelegenheid in Europa. Volgens de voorspellingen van de deskundigen komen de investeringen in het kader van het KP7 via directe en indirecte economische effecten uit op een economische groei van jaarlijks 20 miljard euro over 25 jaar, wat neerkomt op 500 miljard euro in totaal. Het programma creëert naar schatting gedurende 10 jaar jaarlijks meer dan 130 000 onderzoeksbanen en gedurende 25 jaar jaarlijks 160 000 aanvullende banen.

Lessen voor de toekomst

Het verslag behandelt niet enkel de verwezenlijkingen maar ook de aspecten die vatbaar zijn voor verbetering om de effecten van de EU-investeringen in onderzoek en innovatie in de toekomst te maximaliseren. De meeste daarvan, zoals administratieve procedures en de flexibiliteit van de financiering, een betere integratie van de verschillende onderdelen van het programma en synergieën met andere financieringsregelingen voor onderzoek en innovatie, zijn reeds aangepakt bij het opstellen van Horizon 2020; verdere aanbevelingen zullen worden opgenomen in latere herzieningen.

De Commissie zal de resultaten van de ex-postevaluatie van het KP7 en haar antwoord op de aanbevelingen van de deskundigengroep op hoog niveau aan de lidstaten voorstellen tijdens de informele bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen op 27 januari in Amsterdam en tijdens de bijeenkomst van de ITRE-Commissie op 28 januari in het Europees Parlement.

Achtergrond

Het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (KP7) liep van 2007 tot en met 2013. Het was opgebouwd rond vier specifieke programma's ter ondersteuning van transnationaal onderzoek in samenwerkingsverband, door onderzoekers aangestuurd onderzoek, loopbaanontwikkeling van individuele onderzoekers, opleiding en mobiliteit en de versterking van de onderzoekscapaciteiten in Europa.

De totale begroting bedroeg 55 miljard euro:

  • 82 % daarvan (45 miljard euro) werd toegekend in het kader van openbare oproepen tot het indienen van voorstellen voor de vier specifieke programma's: 28,7 miljard euro voor "Samenwerking", 7,7 miljard euro voor "Ideeën", 4,8 miljard euro voor "Mensen" en 3,8 miljard euro voor "Capaciteit";
  • 18 % daarvan ging naar Euratom, acties onder contract van het JRC, ITER, de financieringsfaciliteit met risicodeling en administratieve uitgaven.

Het KP7 wordt opgevolgd door Horizon 2020, een programma voor onderzoek en innovatie dat loopt van 2014 tot en met 2020. Gedurende die zeven jaar is in het kader van dit programma een budget beschikbaar voor financiering van onderzoek en innovatie van 77 miljard euro; ten opzichte van het KP7 is dit in lopende prijzen een verhoging van ongeveer 40 %.

Meer informatie:

MEMO/16/146

 

IP/16/145

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar