Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU’s forskningsstøtte fremmer den videnskabelige kvalitet og konkurrenceevnen

Bruxelles, den 25 januar 2016

EU’s investeringer i forskning og innovation fra 2007 til 2013 har væsentligt forbedret den videnskabelige ekspertise i Europa og styrket konkurrenceevnen ved at øge industriens innovationskapacitet.

Det er nogle af de vigtigste resultater af evalueringen af EU’s 7. rammeprogram (RP7), som Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag.

Den efterfølgende evaluering af RP7, EU’s program til finansiering af forskning for 2007-2013, er udarbejdet af en uafhængig ekspertgruppe på højt plan, som har undersøgt de økonomiske og samfundsmæssige virkninger af programmet. Kommissionen har på dette grundlag fremsat anbefalinger, der skal integreres i Horisont 2020, EU’s støtteprogram for forskning og innovation.

Carlos Moedas, kommissær for forskning, videnskab og innovation, udtalte: "Uafhængige eksperter har bekræftet, at vores investeringer i forskning og innovation støtter videnskab i verdensklasse og øger velfærden for vores borgere. Vi bruger nu de indhøstede erfaringer til yderligere at forbedre Horisont 2020, EU’s nye program til finansiering af forskning og innovation, for at gøre det enklere, mere effektivt og mere fokuseret på at finde innovative løsninger, der gavner vores samfund og økonomi."

Den efterfølgende evaluering af det 7. rammeprogram viser, at de 55 mia. EUR, der i løbet af perioden på syv år er blevet investeret i forskning og innovation i EU, har vist sig at være yderst attraktive for deltagere fra den private sektor, herunder et rekordstort antal SMV’er, som har bidraget til at styrke den europæiske industris konkurrenceevne. Inden for rammerne af programmet blev der også etableret fem fælles teknologiinitiativer på vigtige områder som innovative lægemidler, brint og brændselsceller.

Med det rekordstore antal deltagere og finansierede projekter har programmet også bidraget væsentligt til at styrke den videnskabelige ekspertise. RP7-projekterne har indtil nu produceret over 170 000 publikationer, og der er fri adgang til 54 % af alle videnskabelige peer review-vurderede publikationer, som er udarbejdet i RP7's levetid.

Desuden blev det i den efterfølgende evaluering konstateret, at RP7 har haft en betydelig indvirkning på at skabe vækst og beskæftigelse i Europa. Eksperterne forventer, at RP7-investeringerne gennem direkte og indirekte økonomiske virkninger vil kunne skabe en økonomisk vækst på ca. 20 mia. EUR om året i 25 år, svarende til i alt 500 mia. EUR. Herudover skønnes det, at programmet vil skabe 130 000 forskerstillinger om året over en periode på ti år og yderligere 160 000 arbejdspladser om året over en periode på 25 år.

 

Indhøstede erfaringer

I rapporten ses der ikke kun på resultaterne, men også på hvilke forhold der kan forbedres for at maksimere virkningen af EU’s investeringer i forskning og innovation i fremtiden. De fleste af disse områder, herunder forbedring af de administrative procedurer og fleksibiliteten i forbindelse med finansieringen, bedre integration af programmets forskellige dele og synergi med andre ordninger for finansiering af forskning og innovation, er allerede blevet behandlet i udformningen af Horisont 2020, men yderligere anbefalinger vil blive taget i betragtning i forbindelse med efterfølgende revisioner.

Kommissionen vil præsentere resultaterne af den efterfølgende evaluering af RP7 sammen med dens reaktion på anbefalingerne fra ekspertgruppen på højt niveau for medlemsstaterne på det uformelle møde i Rådet (konkurrenceevne) i Amsterdam den 27. januar samt for ITRE-Udvalget i Europa-Parlamentet den 28. januar.

Baggrund

Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (RP7) varede fra 2007 til 2013. Det var bygget op omkring fire særprogrammer, der støttede transnationalt forskningssamarbejde, forskerinitieret forskning, karriereudvikling for enkeltforskere samt uddannelse og mobilitet og styrkelse af forskningskapaciteten i Europa.

Af det samlede budget på 55 mia. EUR er:

  • 82 % (45 mia. EUR) blevet tildelt på baggrund af åbne indkaldelser i de fire særprogrammer (28,7 mia. EUR til Samarbejde-programmet, 7,7 mia. EUR til Idéer-programmet, 4,8 mia. EUR til Mennesker-programmet og 3,8 mia. EUR til Kapaciteter-programmet)
  • 18 % blevet tildelt til Euratom, direkte JRC-aktioner, ITER, risikodelingsfaciliteten og administrative udgifter.

Forsknings- og innovationsprogrammet Horisont 2020, der er efterfølgeren til RP7, løber fra 2014 til 2020. I løbet af de syv år vil der under dette program blive tildelt 77 mia. EUR i støtte til forskning og innovation, en stigning på næsten 40 % i løbende priser i forhold til RP7.

Yderligere oplysninger:

MEMO/16/146

 

IP/16/145

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar