Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Hodnoticí zpráva potvrzuje, že finanční prostředky EU podporují špičkovou vědu a konkurenceschopnost

Brusel 25. ledna 2016

Investice z rozpočtu EU do výzkumu a inovací v letech 2007 až 2013 v Evropě významně podpořily vědeckou excelenci a zlepšením inovační kapacity průmyslu posílily konkurenceschopnost.

To jsou jedna z hlavních zjištění, která přineslo hodnocení sedmého rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj, jež dnes zveřejnila Evropská komise.

Následné hodnocení sedmého rámcového programu EU pro financování výzkumu v letech 2007 až 2013 provedla nezávislá skupina odborníků na vysoké úrovni, která analyzovala ekonomický a společenský dopad tohoto programu. Na základě tohoto hodnocení Komise také vyvodila doporučení, jež mají být začleněna do programu Horizont 2020, současného programu EU pro financování výzkumu a inovací.

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas uvedl: „Nezávislí odborníci potvrdili, že naše investice do výzkumu a inovací podporují vědu světové úrovně a blahobyt našich občanů. Získané poznatky nyní využíváme k dalšímu zdokonalení nového programu EU pro financování výzkumu a inovací, Horizont 2020, s cílem dosáhnout jeho zjednodušení, zefektivnění a většího zacílení na hledání inovativních řešení, která budou ku prospěchu společnosti a hospodářství.“

Z následného hodnocení sedmého rámcového programu vyplývá, že celkem 55 miliard eur, které byly v průběhu sedmi let v EU investovány do výzkumu a inovací, přilákalo značný zájem účastníků z řad soukromého sektoru, včetně rekordního počtu malých a středních podniků, což pomohlo posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu. V rámci programu bylo rovněž založeno pět společných technologických iniciativ v takových klíčových oblastech, jako jsou například inovativní léčiva a palivové články a vodík.

Rekordním počtem účastníků a financovaných projektů tak program rovněž významně přispěl k posílení vědecké excelence. Na základě projektů sedmého rámcového programu dosud vzniklo více než 170 000 publikací, přičemž míra otevřeného přístupu činí 54 % všech recenzovaných odborných publikací vytvořených během existence tohoto rámcového programu.

Při následném hodnocení se rovněž zjistilo, že sedmý rámcový program značně ovlivnil růst a tvorbu pracovních míst v Evropě. Odborníci odhadli, že prostřednictvím přímých a nepřímých hospodářských dopadů přinesou investice ze sedmého rámcového programu v průběhu 25 let hospodářský růst ve výši přibližně 20 miliard eur ročně, neboli 500 miliard eur celkem. Také se odhaduje, že program v průběhu deseti let ročně vytvoří 130 000 pracovních míst pro výzkumné pracovníky a v průběhu 25 let ročně 160 000 dalších pracovních míst.

Získané poznatky

Aby se do budoucna zajistil maximální dopad investic EU do výzkumu a inovací, zaměřila se zpráva vedle úspěchů programu také na oblasti, které by bylo možné zlepšit. Přestože většina z uvedených oblastí, včetně zlepšení správních postupů a flexibility financování, lepšího začlenění různých částí programu a synergie s dalšími režimy financování výzkumu a inovací, již byla řešena v rámci programu Horizont 2020, budou další doporučení zohledněna při následných přezkumech.

Na neformálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost, které se uskuteční dne 27. ledna v Amsterodamu, představí Komise výsledky následného hodnocení sedmého rámcového programu a svoji reakci na doporučení odborné skupiny na vysoké úrovni členským státům a dne 28. ledna také v Evropském parlamentu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

Souvislosti

Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP) probíhal v letech 2007 až 2013. Jeho struktura se zakládala na čtyřech zvláštních programech podporujících nadnárodní spolupráci v oblasti výzkumu, výzkum řízený výzkumnými pracovníky, profesní rozvoj jednotlivých výzkumných pracovníků a dále odbornou přípravu a mobilitu a podporu výzkumných kapacit v Evropě.

Z celkového rozpočtu ve výši 55 miliard eur:

  • bylo 82 % (45 miliard eur) rozděleno prostřednictvím otevřených výzev v rámci uvedených čtyř zvláštních programů (Spolupráce – 28,7 miliardy eur, Myšlenky – 7,7 miliardy eur, Lidé – 4,8 miliardy eur a Kapacity 3,8 miliardy eur),
  • celkem 18 % bylo přiděleno na Euratom, přímé akce Společného výzkumného střediska, ITER, finanční nástroj pro sdílení rizik a správní výdaje.

Horizont 2020 je programem pro výzkum a inovace, který navazuje na sedmý rámcový program a probíhá v letech 2014 až 2020. Během těchto sedmi let program poskytne na oblast výzkumu a inovací finanční prostředky ve výši 77 miliard eur, což oproti sedmému rámcovému programu představuje téměř 40% nárůst v běžných cenách.

Další informace:

MEMO/16/146

IP/16/145

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar