Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva ļaus Eiropai izvirzīties vadībā pasaules mērogā uz datiem balstītas ekonomikas jomā

Briselē, 2016. gada 19. aprīlī

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar plānu mākoņdatošanas pakalpojumu un vismūsdienīgākās datu infrastruktūras izveidei, lai nodrošinātu, ka zinātnieki, uzņēmēji un publiskā sektora iestādes var izmantot priekšrocības, ko sniedz lielo datu revolūcija.

Eiropā tiek iegūts pasaulē lielākais zinātnisko datu apjoms, tomēr infrastruktūras nepietiekamība un sadrumstalotība nozīmē to, ka šo "lielo datu" potenciāls netiek pilnībā izmantots. Pilnveidojot un savstarpēji savienojot esošo pētniecības infrastruktūru, Komisija plāno izveidot jaunu Eiropas atvērtās zinātnes mākoni, kas 1,7 miljoniem pētnieku un 70 miljoniem zinātnes un tehnoloģiju jomas profesionāļu Eiropā datu glabāšanai, kopīgošanai un atkalizmantošanai piedāvās virtuālu vidi, kas aptver visas zinātnes disciplīnas un sniedzas pāri valstu robežām. Tā pamatā būs Eiropas datu infrastruktūra, kurā izmantos liela joslas platuma tīklus, lielmēroga glabāšanas iekārtas un jaudīgus superdatorus, kas vajadzīgi, lai efektīvi nodrošinātu mākonī glabāto lielo datu kopu pieejamību un apstrādi. Vismūsdienīgākā infrastruktūra nodrošinās to, ka Eiropa atbilstoši savam ekonomiskajam un zinātniskajam potenciālam spēj iesaistīties pasaules mēroga sacensībās par līderību augstas veiktspējas skaitļošanas jomā.

Sākotnēji infrastruktūru izmantos galvenokārt zinātnieku aprindas — Eiropas zinātnieki un to sadarbības partneri pasaulē —, bet laika gaitā lietotāju loks paplašināsies, ietverot publiskā sektora iestādes un rūpniecības uzņēmumus. Šī iniciatīva ir daļa no pasākumu kopuma, kura mērķis ir nostiprināt Eiropas pozīcijas uz datiem balstītas inovācijas jomā, uzlabot konkurētspēju un kohēziju un palīdzēt digitālā vienotā tirgus izveidē Eiropā (paziņojums presei).

Pētniecības, zinātnes un inovācijas komisārs Karlušs Muedešs norādīja: "Mūsu mērķis ir izveidot Eiropas atvērtās zinātnes mākoni, kas padarīs zinātni efektīvāku un produktīvāku un ļaus miljoniem pētnieku kopīgot un analizēt pētniecības datus uzticamā vidē, ko nenorobežo tehnoloģijas un disciplīnas un nesadala valstu robežas. Zinātnieku aprindu lūgums nodrošināt infrastruktūru atvērtās zinātnes vajadzībām ir uzklausīts, un tagad, kad ir sagatavots šis visaptverošais plāns, varam ķerties pie darba. Ieguvumi, ko brīvi pieejamie dati sniegs Eiropas zinātnei, ekonomikai un sabiedrībai, būs milzīgi."

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters H. Etingers uzsvēra:"Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva, piedāvājot zinātniekiem, rūpniecības uzņēmumiem un publiskajam sektoram iespēju izmantot vismūsdienīgāko superdatoru jaudu, ātrdarbīgus savienojumus un progresīvus datu un programmatūras pakalpojumus, ļaus pilnībā atklāt lielo datu vērtību. Mūsu mērķis, īstenojot šo iniciatīvu, ir ne vēlāk kā 2020. gadā iekļūt pasaules mēroga līderu trijniekā augstas veiktspējas skaitļošanas jomā. Pētīsim arī kvantu tehnoloģiju potenciālu, kas ir cerīgs risinājums skaitļošanas problēmām, ar kurām netiek galā patlaban pieejamie superdatori."

Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva pētniekiem un novatoriem vienkāršos piekļuvi datiem un datu atkalizmantošanu un samazinās datu glabāšanas un augstas veiktspējas analizēšanas izmaksas. Ja pētniecības dati būs brīvi pieejami, tas varēs palīdzēt Eiropas konkurētspējas veicināšanā, dodot labumu jaunuzņēmumiem, MVU un uz datiem balstītai inovācijai, tostarp medicīnas un sabiedrības veselības jomā. Tas var pat radīt jaunas nozares, kā to pierāda Cilvēka genoma projekts.

Komisija Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvu ieviesīs pakāpeniski, veicot virkni pasākumu, tostarp:

  • no 2016. gada: Eiropas pētnieku un to globālās zinātniskās sadarbības partneru vajadzībām izveidos Eiropas atvērtās zinātnes mākoni, šādā nolūkā integrējot un konsolidējot e-infrastruktūras platformas, apvienojot esošās zinātniskās mākoņdatošanas iespējas un pētniecības infrastruktūras un atbalstot mākoņdatošanas pakalpojumu izveidi;
  • 2017. gadā: visi zinātniskie dati, kas tiks iegūti, īstenojot turpmākos projektus 77 miljardus eiro vērtās Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” satvarā, automātiski kļūs brīvi pieejami, lai zinātnieku aprindas varētu atkalizmanot šo milzīgo datu apjomu;
  • 2018. gadā: aizsāksies flagmaņtipa iniciatīva, kuras mērķis būs paātrināt nākamās paaudzes superdatoru pamata — kvantu tehnoloģijas aizmetņu attīstību;
  • līdz 2020. gadam: tiks izveidota un izvērsta lielmēroga Eiropas augstas veiktspējas skaitļošanas, datu glabāšanas un tīkla infrastruktūra, tostarp iegādāti divi nākamās paaudzes superdatoru prototipi, viens no kuriem ierindosies pasaules pirmajā trijniekā, un tādējādi tiks izveidots Eiropas lielo datu centrs un modernizēts pētniecības un inovācijas pamattīkls (GEANT).

Eiropas atvērtās zinātnes mākonis un Eiropas datu infrastruktūra būs pieejami un sniegs priekšrocības ne tikai Eiropas pētnieku aprindām, bet arī virknei citu lietotāju:

  • uzņēmumiem būs rentabli un viegli pieejama augstākā līmeņa datu un skaitļošanas infrastruktūra, kā arī zinātnisko datu pārpilnība, kas ļaus īstenot uz datiem balstītu inovāciju. Tas būs jo sevišķi izdevīgi MVU, kuriem parasti nav pieejami šādi resursi;
  • rūpniecība varēs izmantot priekšrocības, kuras sniegs jaunizveidotā lielmēroga mākoņdatošanas ekosistēma, kas atbalstīs jaunu Eiropas tehnoloģiju attīstību, piemēram, zema energopatēriņa mikroshēmu izstrādāšanu augstas veiktspējas skaitļošanas vajadzībām;
  • publiskā sektora iestādes gūs labumu no drošas piekļuves jaudīgiem skaitļošanas resursiem un tādas platformas izveides, kurā šīs iestādes varēs piedāvāt brīvi pieejamus datus un pakalpojumus, tādējādi nodrošinot lētākus, labākus un ātrākus savstarpēji savienotus publiskā sektora pakalpojumus. Arī pētnieki varēs baudīt priekšrocības, ko dos tiešsaistes piekļuve publiskā sektora iestāžu ģenerēto datu plašajam klāstam.

Aplēsts, ka Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvas īstenošanai vajadzīgi publiskā un privātā sektora ieguldījumi 6,7 miljardu eiro apmērā. Komisija aprēķinājusi, ka no programmas “Apvārsnis 2020” budžeta Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvai tiks piešķirti kopumā 2 miljardi eiro. Aplēses liecina, ka vajadzīgo publiskā un privātā sektora papildu ieguldījumu apjoms ir 4,7 miljardi eiro 5 gadu laikposmā.

Sīkāka informācija

– paziņojums presei: Komisija nosprauž ceļu Eiropas rūpniecības digitalizācijai

– jautājumi un atbildes par pasākumu kopumu Eiropas rūpniecības digitalizācijai

Šodien pieņemtie paziņojumi:

– paziņojums "Eiropas rūpniecības digitalizācija. Digitālā vienotā tirgus priekšrocību izmantošana pilnā apmērā"

– paziņojums “Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva: konkurētspējīgas datu un zināšanu ekonomikas veidošana Eiropā”

– paziņojums "ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam: pārvaldes digitalizēšanās paātrināšana"

– paziņojums "IKT standartizācijas prioritātes saistībā ar digitālo vienoto tirgu"

Sociālajos medijos

#DigitiseEU

#DigitalSingleMarket

#OpenScience

 

IP/16/1408

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar