Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Díky evropské iniciativě v oblasti cloud computingu by se Evropa měla stát celosvětovou vedoucí silou v oblasti ekonomiky založené na datech

Brusel 19. dubna 2016

Komise dnes předložila návrh týkající se služeb založených na cloud computingu a datové infrastruktury světové úrovně, aby vědci, podnikatelé i veřejné služby mohli využívat přínosy revoluce v oblasti dat velkého objemu.

Evropa je největším producentem vědeckých údajů na světě, ale kvůli nedostatečné a roztříštěné infrastruktuře nejsou tato „data velkého objemu“ plně využívána. Komise má v plánu posílit a vzájemně propojit stávající výzkumnou infrastrukturu, a tím vytvořit nový evropský cloud pro otevřenou vědu, který zajistí pro 1,7 milionu evropských výzkumných pracovníků a 70 milionů pracovníků v oblasti vědy a techniky virtuální prostředí k ukládání, sdílení a opětovnému využití jejich dat napříč vědními obory a přes hranice států. Bude se opírat o evropskou datovou infrastrukturu a využívat širokopásmové sítě, zařízení pro uchovávání dat velkého rozsahu a výkonné superpočítače umožňující efektivní přístup k velkým souborům dat uloženým v cloudu a jejich praktické zpracování. Tato infrastruktura světové úrovně zajistí, že se Evropa bude moci zúčastnit celosvětového soupeření v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky v souladu se svým ekonomickým a vědomostním potenciálem.

Nejprve se zaměří na vědeckou obec – v Evropě a mezi svými globálními partnery – později se však uživatelská základna rozšíří o veřejný sektor a průmysl. Tato iniciativa je součástí balíčku opatření, jejichž cílem je posílit postavení Evropy v oblasti inovací založených na datech, zlepšit konkurenceschopnost a soudržnost a přispět k vybudování jednotného digitálního trhu v Evropě (tisková zpráva).

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas uvedl: „Naším cílem je vytvořit evropský cloud pro otevřenou vědu, který zefektivní vědecké bádání a umožní milionům výzkumných pracovníků, aby v důvěryhodném prostředí sdíleli a analyzovali výzkumná data bez omezení na konkrétní technologii, napříč vědními obory a přes hranice států. Vyslyšeli jsme volání vědecké obce, která žádala infrastrukturu pro otevřenou vědu, a s tímto komplexním plánem můžeme zahájit její budování. Přínosy otevřených dat pro evropskou vědu, ekonomiku i společnost budou ohromné.

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, doplnil:„Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu umožní využít hodnotu dat velkého objemu díky tomu, že poskytne vědě, průmyslu i veřejné správě superpočítače světového výkonu, vysokorychlostní připojení a nejmodernější datové a softwarové služby. Díky této iniciativě se chceme do roku 2020 zařadit mezi tři nejsilnější světové mocnosti v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky. Budeme rovněž zkoumat potenciál kvantových technologií, které by mohly řešit výpočetní problémy, jež jsou mimo možnosti dnešních superpočítačů.

Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu usnadní výzkumným pracovníkům a inovátorům přístup k datům a jejich opakované používání a sníží náklady na uchovávání dat a analýzy náročné na výkon. Volné zpřístupnění výzkumných dat může přispět k posílení evropské konkurenceschopnosti, neboť pomůže začínajícím podnikům, malým a středním podnikům a inovacím založeným na datech, včetně oblastí lékařství a veřejného zdraví. Dokonce může podpořit rozvoj nových odvětví, jak ukázal projekt lidského genomu.

Komise bude evropskou iniciativu v oblasti cloud computingu zavádět postupně prostřednictvím řady opatření, mezi něž patří:

  • Od roku 2016: vytvoření evropského cloudu pro otevřenou vědu pro evropské výzkumné pracovníky a s nimi spolupracující vědce na celém světě integrací a konsolidací platforem elektronické infrastruktury, spojením stávajících vědeckých cloudů a výzkumné infrastruktury a podporou rozvoje služeb založených na cloud computingu.
  • 2017: standardní otevření veškerých vědeckých dat z budoucích projektů v rámci programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, jehož rozpočet činí 77 miliard eur, aby vědecké společenství mohlo opakovaně používat obrovské množství dat, které generuje.
  • 2018: zahájení stěžejní iniciativy s cílem urychlit začínající rozvoj kvantové technologie, která je základem pro příští generace superpočítačů.
  • do roku 2020: vývoj a zavádění velkokapacitní evropské infrastruktury pro vysoce výkonnou výpočetní techniku, uchovávání dat a sítě, což zahrnuje mimo jiné pořízení dvou prototypů superpočítačů nové generace, z nichž jeden by se řadil mezi tři nejlepší na světě, zřízení evropského střediska dat velkého objemu a modernizaci páteřní sítě pro výzkum a inovace (GEANT).

Vedle evropské výzkumné obce bude mít k evropskému cloudu pro otevřenou vědu a evropské datové infrastruktuře přístup a bude je moci využívat řada dalších uživatelů:

  • Podniky budou mít nákladově efektivní a snadný přístup k údajům a počítačové infrastruktuře nejvyšší kvality, jakož i k obrovskému množství vědeckých údajů umožňujících inovace založené na datech. Z toho budou mít prospěch především malé a střední podniky, které obvykle nemají k takovým zdrojům přístup.
  • Průmysl bude moci využít výhod vytvoření rozsáhlého ekosystému cloudových služeb, který podpoří rozvoj nových evropských technologií, jako jsou nízkopříkonové čipy pro vysoce výkonnou výpočetní techniku.
  • Veřejné služby budou využívat spolehlivý přístup k výkonným výpočetním zdrojům a těžit z vytvoření platformy ke zpřístupnění jejich údajů a služeb, což může vést k levnějším, lepším a rychlejším vzájemně propojeným veřejným službám. Výzkumní pracovníci budou rovněž využívat on-line přístup k velkému množství údajů vytvořených veřejnými službami.

Veřejné a soukromé investice potřebné k realizaci evropské iniciativy v oblasti cloud computingu se odhadují na 6,7 miliardy EUR. Komise odhaduje, že na evropskou iniciativu v oblasti cloud computingu budou vyčleněny celkově 2 miliardy EUR v rámci programu Horizont 2020. Odhad potřebných dodatečných investic ze strany veřejného a soukromého sektoru byl vyčíslen na 4,7 miliardy EUR během pěti let.

Bližší informace

– Tisková zpráva: Komise vytyčuje cestu k digitalizaci evropského průmyslu

– Otázky a odpovědi k souboru opatření pro digitalizaci evropského průmyslu

Dnes přijatá sdělení:

— Sdělení Digitalizace evropského průmyslu: Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhu

– Sdělení o evropské iniciativě v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech

— Sdělení Akční plán pro „eGovernment“ na období 2016–2020. Urychlování digitální transformace veřejné správy

— Sdělení Priority pro normalizaci IKT pro jednotný digitální trh

Sociální média

#DigitiseEU

#DigitalSingleMarket

#OpenScience

IP/16/1408

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar