Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija je začrtala pot v digitalizacijo evropske industrije

Bruselj, 19. aprila 2016

Komisija danes izpolnjuje obljubo iz strategije za enotni digitalni trg: razkrila je, kako namerava evropski industriji, malim in srednjim podjetjem, raziskovalcem in javnim organom pomagati pri čim boljšem izkoriščanju nove tehnologije.

Evropska komisija je danes predstavila sklop ukrepov za povezovanje nacionalnih pobud za digitalizacijo industrije in z njo povezanih storitev v vseh sektorjih in spodbudila naložbe s pomočjo strateških partnerstev in omrežij. Predlaga tudi konkretne ukrepe za hitrejše oblikovanje skupnih standardov na prednostnih področjih, kot so komunikacijska omrežja 5G, kibernetska varnost in modernizacija javnih storitev. Eden od današnjih načrtov je vzpostaviti evropski oblak. Prvi cilj oblaka je, da za evropske raziskovalce, ki jih je 1,7 milijona, in 70 milijonom strokovnjakov na področju znanosti in tehnologije ustvari virtualno okolje, v katerem bodo lahko hranili, upravljali, analizirali in ponovno uporabljali veliko količino podatkov iz raziskav (sporočilo za medije).

Podpredsednik Komisije in komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dejal: „Industrijska revolucija naše dobe je digitalna. Potrebujemo tehnologije, kot so računalništvo v oblaku, podatkovno vodena znanost in internet stvari, in sicer v dovolj velikem obsegu, da bodo lahko dosegle vse, česar so sposobne. Povsod na enotnem trgu se podjetja trudijo za posodobitev, pa tudi javne e-storitve bi morale ustrezati današnjim potrebam: to pomeni, da bodo že v zasnovi digitalne, odprte in čezmejne. EU ponuja obseg, ki ga digitalna doba potrebuje.“

Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther H. Oettinger pa je dejal: „Evropa ima zelo konkurenčno industrijsko podlago in je v številnih sektorjih vodilna na svetu. Toda vodilno vlogo bo lahko obdržala le, če ji bo uspelo uspešno in hitro digitalizirati industrijo. To je cilj naših predlogov. Zato se mora vsa Evropa skupaj potruditi, da bo pritegnila naložbe, ki jih potrebujemo za rast v digitalnem gospodarstvu.“

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dodala: „Digitalno gospodarstvo se združuje z realnim gospodarstvom.Potrebujemo vodstvo in naložbe v digitalne tehnologije na področjih, kot so napredna proizvodnja, pametna energija, avtomatizirana vožnja ali e-zdravje.“

Digitalizacija industrije

Precej gospodarskih vej je sicer že pohitelo z uvajanjem digitalnih tehnologij in procesov, vendar evropska industrija v vseh sektorjih ne glede na velikost podjetja ne bo konkurenčna v svetovnem merilu, če digitalnih priložnosti ne bo izkoristila v celoti. Pri prehodu v digitalno dobo zlasti zaostajajo tradicionalni sektorji (npr. gradbeni, agroživilski, tekstilni ali jeklarski sektor), pa tudi mala in srednja podjetja. Po ocenah nedavnih študij bo digitalizacija proizvodov in storitev industriji v vsej Evropi v naslednjih petih letih zagotovila nad 110 milijard evrov dodatnih prihodkov.

Več držav članic je že začelo izvajati strategije za podporo digitalizacije industrije. A če se želimo izogniti drobljenju trgov in zares izkoristiti digitalne novosti, kot je internet stvari, je potreben celosten pristop na evropski ravni.

Komisija bo v okviru tega pristopa:

 • pomagala pri koordinaciji nacionalnih in regionalnih pobud za digitalizacijo industrije, saj bo vzdrževala neprestan dialog z vsemi udeleženimi akterji povsod po EU. Skupaj z državami članicami in industrijo bo vzpostavljen okvir za upravljanje.
 • naložbe bo usmerila predvsem v javno-zasebna partnerstva v EU in odločno spodbujala k izkoriščanju priložnosti, ki jih nudita naložbeni načrt EUin evropski strukturni in investicijski skladi.
 • vložila 500 milijonov evrov v omrežje vozlišč za digitalne inovacije (centre tehnološke odličnosti) po vsej EU, v katerih bodo podjetja lahko poiskala nasvete in testirala digitalne inovacije;
 • pripravila pilotne projekte velikega obsega za uveljavitev interneta stvari, s katerimi se bodo tehnologije interneta stvari še bolj uveljavile v pametnih mestih in hišah, povezanih avtomobilih ali storitev mobilnega zdravja;
 • sprejela zakonodajo, ki bo primerna za prihodnost: v njej bo podprt prost pretok podatkov in pojasnjeno bo, čigava last so podatki, ki jih ustvarjajo senzorji in pametne naprave. Komisija bo pregledala tudi pravila za varnost in odgovornost samostojnih sistemov;
 • predstavila evropski program za znanja in spretnosti, ki bo v pomoč pri pridobivanju znanj in spretnosti, brez katerih v digitalni dobi ni mogoče opravljati dela.

V tem svežnju je tudi evropska pobuda za računalništvo v oblaku (sporočilo za medije), ki bo pripomogla k temu, da bo Evropa prevzela vodilno vlogo v podatkovno vodenem gospodarstvu.

Današnji načrti bi morali skupno pritegniti nad 50 milijard evrov javnih in zasebnih naložb v podporo digitalizacije industrije.

Prednostni standardi za več digitalnih inovacij

Na enotnem digitalnem trgu bi morali podatki, ki si jih bodo izmenjavale milijarde povezanih naprav, npr. telefoni, računalniki in senzorji, potovati varno in nemoteno, ne glede na proizvajalca, tehnične lastnosti in državo izvora. Za to potrebujejo skupen jezik: standarde.

Komisija predlaga konkretne ukrepe za pospešitev standardizacije, in sicer:

 • s poudarkom na petih prednostnih področjih, na katerih bo predlagala industriji in organom za standardizacijo, da izdelajo standarde. Ta področja so: 5G, računalništvo v oblaku, internet stvari, podatkovne tehnologije in kibernetska varnost.
 • sofinanciranje preskušanja tehnologij in eksperimentiranja z njimi za hitrejšo standardizacijo, tudi v ustreznih javno-zasebnih partnerstvih. Tako bodo standardi lahko končani pravočasno, kar bo pospešilo inovacije in rast podjetij.

Če bo pristop hitrejši in cilji jasnejši, se bodo tudi nove tehnologije, kot so pametna omrežja, storitve mobilnega zdravja, povezana vozila in drugi sektorji, razvijale hitreje in se lažje uveljavile na trgu. Med načrti EU je tudi podpora sodelovanju evropskih strokovnjakov pri mednarodnem odločanju o standardih, da bodo lahko evropske zamisli prispevale k rešitvam za ves svet.

Digitalne javne storitve

Ljudje in podjetja še vedno niso v celoti izkoristili digitalnih javnih storitev, ki bi morale biti nemoteno na razpolago povsod po EU. Današnji akcijski načrt za e-upravo pomeni modernizacijo digitalnih javnih storitev, s katerimi bo v Evropi lažje živeti, delati in vlagati.

Komisija je predstavila 20 ukrepov za izvedbo do konca leta 2017. Glavni med njimi so:

 • digitalni enotni portal, na katerem bodo lahko uporabniki dobili vse informacije, pomoč in storitve za reševanje težav, ki jih potrebujejo za nemoteno čezmejno delovanje;
 • medsebojna povezava vseh registrov podjetij in registrov plačilne nesposobnosti ter njihova povezava z evropskim pravosodnim portalom, ki bo tako postal enotna kontaktna točka;
 • pilotni projekt, v katerem bodo uprave v čezmejnih stikih s podjetji delovale po načelu „samo enkrat“. To pomeni, da bodo podjetja javnim organom predložila dokumentacijo samo v eni državi, tudi če poslujejo v drugih državah članicah EU;
 • pomoč državam članicam EU pri vzpostavitvi čezmejnih storitev e-zdravja, kot so e-recepti in povzetki o bolnikih.
 • hitrejši prehod na e-javno naročanje, e-podpis in uvedba načela „samo enkrat“ v javnem naročanju.

Ozadje

Današnji sklop pobud je prvi sveženj v okvirustrategije za enotni digitalni trg, ki je povezan z industrijo. Napovedal ga je predsednik Juncker v oktobra 2015 v Parizu (govor).

Predstavlja nadaljevanje prvega sklopa predlogov o avtorskih pravicah (sporočilo za medije) in digitalnih pogodbah (sporočilo za medije), ki je bil sprejet decembra 2015, ter osnutka sklepa o koordinaciji radiofrekvenčnega spektra iz februarja 2016 (sporočilo za medije). V strategiji za enotni digitalni trg je 16 pobud, ki bodo predstavljene do konca tega leta.

Komisija pripravlja stalno, ambiciozno dejavnost za podporo industrije s projekti, kot so strategija za enotni trg, naložbeni načrt, energetska unija, unija kapitalskih trgov inkrožno gospodarstvo.

Več informacij

– Vprašanja in odgovori o sklopu ukrepov za digitalizacijo evropske industrije

– Sporočilo za medije: Evropska pobuda za računalništvo v oblaku, s katero bo Evropa prevzela vodilno vlogo v podatkovno vodenem gospodarstvu

Sporočila, ki so bila sprejeta danes:

– Sporočilo o digitalizaciji evropske industrije: izkoriščanje vseh prednosti enotnega digitalnega trga

– Sporočilo o evropski pobudi za računalništvo v oblaku – vzpostavljanje konkurenčnega podatkovnega gospodarstva znanja v Evropi

– Sporočilo o akcijskem načrtu EU za e-upravo 2016–2020 – Pospešitev digitalne preobrazbe uprave

Sporočilo o prednostnih nalogah na področju standardizacije IKT za enotni digitalni trg

V družbenih medijih

#DigitiseEU

#DigitalSingleMarket

#OpenScience

 

 

IP/16/1407

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar