Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska komisija predlaže pravila o javnoj poreznoj transparentnosti za multinacionalna poduzeća

Strasbourg, 12. travnja 2016.

Komisija je danas uvođenjem zahtjeva za javno izvješćivanje za najveća poduzeća koja posluju u EU-u preuzela vodeću ulogu pri osiguravanju veće transparentnosti oporezivanja dobiti poduzeća

Današnji se prijedlog temelji na radu Komisije na suzbijanju izbjegavanja plaćanja poreza na dobit u Europi za koje se procjenjuje da državama članicama EU-a uzrokuje gubitak poreznih prihoda od 50 do 70 milijuna eura godišnje. Prijedlogom se dopunjuju drugi prijedlozi za uvođenje razmjene informacija među poreznim tijelima i u skladu s njim se od multinacionalnih poduzeća koja posluju u EU-u i čiji globalni prihodi premašuju 750 milijuna eura godišnje zahtijeva objava ključnih informacija o tome gdje u EU-u ostvaruju profit i gdje plaćaju porez, raščlanjenih po pojedinim državama. Ista bi se pravila primjenjivala na neeuropska multinacionalna poduzeća koja posluju u Europi. Osim toga, poduzeća bi morala objaviti ukupni iznos svih poreza plaćenih izvan EU-a.

Ovaj je prijedlog jednostavan i razmjeran način za povećanje odgovornosti velikih multinacionalnih poduzeća o poreznim pitanjima, a da se pri tom ne ugrožava njihova konkurentnost. Primjenjivat će se na tisuće velikih poduzeća koja posluju u EU-u i neće utjecati na mala i srednja poduzeća.

Prijedlogom se predviđaju i stroži zahtjevi u pogledu transparentnosti za djelatnosti poduzeća u državama koje ne poštuju međunarodne standarde za dobro upravljanje u području oporezivanja. Komisija će s osloniti na svoju vanjsku poreznu strategiju u cilju uspostave prvog zajedničkog popisa takvih poreznih jurisdikcija na razini EU-a što je prije moguće.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: „Borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza ključni je prioritet ove Komisije. Bliska suradnja među poreznim tijelima mora ići u korak s javnom transparentnošću. Danas javnosti stavljamo na raspolaganje informacije o porezu na dobit koji plaćaju multinacionalne grupe, pri čemu ne namećemo nove terete MSP-ovima te u potpunosti poštujemo poslovne tajne poduzeća. Donošenjem ovog prijedloga Europa dokazuje da je predvodnik u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza.”

Povjerenik Jonathan Hill izjavio je sljedeće: „Naša gospodarstva i društva ovise o pravednom poreznom sustavu, a to se načelo odnosi i na pojedince i na poduzeća. Ipak, danas neka multinacionalna poduzeća primjenom složenih poreznih aranžmana uspijevaju platiti gotovo trećinu poreza manje od drugih poduzeća koja posluju u samo jednoj državi. Naš će prijedlog o povećanju transparentnosti pridonijeti većoj odgovornosti poduzeća. Njime se potiče pravednije tržišno natjecanje između poduzeća, bez obzira na njihovu veličinu”.

Današnjim će se prijedlogom izmijeniti Računovodstvena direktiva (Direktiva 2013/34/EU) kako bi se osiguralo da velike grupe svake godine objave izvješće u kojem po pojedinim državama navode svoju dobit te porez obračunan i plaćen u svakoj državi članici. Te će informacije ostati dostupne pet godina. Kontekstualnim informacijama (promet, broj zaposlenika i vrsta djelatnosti) omogućit će se informirana analiza i trebat će ih objaviti za svaku državu EU-a u kojoj poduzeće posluje, kao i za one porezne jurisdikcije koje ne poštuju standarde dobrog poreznog upravljanja (tzv. porezne oaze). Osim toga trebat će navesti i zbirni iznos za poslovanja u drugim poreznim jurisdikcijama u svijetu. Prijedlog je pažljivo pripremljen kako bi se osiguralo da se ne objavljuju povjerljive poslovne informacije.

Ovo obvezno javno izvješćivanje po državama temelji se na nedavnim inicijativama Komisije protiv izbjegavanja plaćanja poreza (IP/16/159) te ih dopunjuje i građanima omogućuje pomno praćenje poreznih postupaka multinacionalnih poduzeća. Time će se potaknuti poduzeća da plaćaju poreze tamo gdje ostvaruju dobit.

Tim će se izvješćivanjem ujedno doprinijeti nastojanjima da se ostvari bolji uvid u porezne sustave država članica te da se pronađu postojeći nedostatci i nepodudarnosti, što će omogućiti bolje razumijevanje uzroka i posljedica izbjegavanja plaćanja poreza na dobit.

Kontekst:

U lipnju 2015. Komisija je pokrenula opsežnu procjenu učinka potencijalnih mjera kojima bi se za multinacionalna poduzeća koja posluju u EU-u uvele obveze javnog izvješćivanja.[1] U okviru te procjene napravljena je detaljna analiza različitih političkih mogućnosti te su provedena ciljana savjetovanja kako bi se odvagnulo ciljeve, koristi, rizike i zaštitne mjere dodatne transparentnosti u pogledu poreza na dobit. Današnji prijedlog odražava rezultate tog rada.

Ovaj je prijedlog blisko povezan s revizijom Direktive o administrativnoj suradnji, o kojoj su države članice EU-a u ožujku 2016. postigle političku suglasnost, a kojom se od nekih multinacionalnih poduzeća zahtijeva da poreznim upravama EU-a podnesu izvješća po pojedinim državama. Tom se revizijom provodi OECD-ov Akcijski plan o umanjenju porezne osnovice i prijenosu dobiti (BEPS) koji su u studenome 2015. podržali čelnici skupine G20 u Antalyi.

Sljedeći koraci:

Ovaj Prijedlog direktive sada je podnesen Europskom parlamentu i Vijeću EU-a i Komisija se nada da će u okviru postupka suodlučivanja biti brzo donesen. Kada se nova Direktiva donese, sve države članice EU-a morat će je prenijeti u svoje nacionalno zakonodavstvo u roku od godine dana od njezina stupanja na snagu.

Dodatne informacije:

MEMO o pravilima o javnoj poreznoj transparentnosti za multinacionalna poduzeća

Komunikacija o pravilima o javnoj poreznoj transparentnosti za multinacionalna poduzeća

Procjena učinka pravila o javnoj poreznoj transparentnosti za multinacionalna poduzeća

Informacije o paketu mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza

MEMO o paketu mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza

Informacije o političkom dogovoru među poreznim tijelima o izvješćivanju po državama

[1] http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm

IP/16/1349


Side Bar